10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - İstanbul'un Fethi - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - İstanbul'un Fethi

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - İstanbul'un Fethi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrikhanesinin varlığını korumasına izin vermiştir. Papa, bunun üzerine: “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini söylemiştir.

Papa, “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine söylemiştir?

A
Ortodoks halkın, Osmanlı Devleti’ne desteğinin sağlanması
B
Kilise mallarının Osmanlı denetimine girmesi
C
İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin itibarının artması
D
Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması
E
Katolik Kilisesi üzerinde halk baskısının çoğalması
Soru 2

İstanbul taşıdığı askerî, siyasi, ekonomik ve dinî önem sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde kuşatılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin, İstanbul’u fethetmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlama çabası
B
Hz. Muhammed’in, İstanbul’un fethiyle ilgili hadisinin bulunması
C
Bizans’ın Haçlı Seferlerini kışkırtması
D
Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
E
Osmanlı Devleti’nin, Baharat Yolu üzerindeki hâkimiyeti kuvvetlendirme isteği
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin İpek ve Baharat Yollarının denetiminin sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gümrük indirimi uygulamaması
B
Kapitülasyonların verilmesi
C
Coğrafi keşiflerin etkisi
D
Siyasi devamlılık sağlayamaması
E
Ticaret yollarına önem verilmemesi
Soru 4

İstanbul’un fethini sağlayan önemli unsurlardan birisi de Osmanlı silah teknolojisindeki gelişmelerdir.

Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki askerî sınıflarından hangisinde yaşanan gelişmeler fetih sürecini daha fazla etkilemiştir?

A
Müsellemler
B
Cebeciler
C
Yeniçeriler
D
Topçular
E
Silahtarlar
Soru 5

Osmanlı Devleti, Kırım’da ticari çıkarları bulunan Cenevizlilere karşı üstünlük sağlamış bir süre sonra da Kırım’ı Osmanlı eyaleti hâline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kırım’ın fethinin sonuçlarından değildir?

A
İpek Yolu’nda Osmanlı hâkimiyetinin kuvvetlenmesi
B
Moskova Knezliği’nin kurulmasına mani olunması
C
Lehistan’a yapılacak seferler için önemli bir askerî üssün ele geçirilmesi
D
Karadeniz’in bir Türk gölü olması
E
Osmanlı vergi gelirlerinin çoğalması
Soru 6

Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul alınmış ve Bizans İmparatorluğu’na son verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun canlandırılmasına mani olmak için yapılan fetihlerdir?

A
Mora Despotluğu - Trabzon Rum İmparatorluğu
B
Venedik - Mora Despotluğu
C
Eflak - Venedik
D
Arnavutluk - Trabzon Rum İmparatorluğu
E
Sırbistan - Trabzon Rum İmparatorluğu
Soru 7

Orhan Bey’in kurduğu Divanıhümayun aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile Fatih döneminde bir “danışma” organı hâline getirilmiştir?

A
Padişahın, divana başkanlık etme uygulamasına son verilmesi
B
Şeyhülislamdan, Divanıhümayun kararları için fetva alınması
C
Devşirme kökenli sadrazamların yönetimdeki etkisinin artması
D
Şeyhülislamdan, Divanıhümayun kararları için fetva alınması
E
Divanıhümayun üye sayısının artırılması
Soru 8

Fatih Sultan Mehmet zamanında Karadeniz’de hâkimiyet kurmak için yapılan fetihler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Sinop
B
Samsun
C
Kırım
D
Amasra
E
Trabzon
Soru 9

İstanbul’un fethi sürecinde ateşli silahlar geliştirilerek büyük toplar döktürülmüştür.

İstanbul’un fethi sürecinde yaşanan bu tecrübe dünya tarihi açısından aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

A
Rönesans’ın yaşanması
B
Coğrafi Keşiflerin başlaması
C
Feodalite’nin yıkılması
D
Reform’un gerçekleşmes
E
Feodalite’nin yıkılması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet zamanındaki yönetim alanında yapılan değişikliklerden değildir?

A
İdari merkez olarak Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesi
B
“Sancak Sistemi”nin yasalaştırılması
C
Cülus töreni ile tahta geçme geleneğinin başlatılması
D
Devletin, hükümdar ve oğullarının malı olarak kabul edilmesi
E
Kanunname-i Ali Osman’ın hazırlanması
Soru 11

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet zamanında başta ateşli silah kullananlar olmak üzere yeni askerî birlikler kurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin “Cihan Devleti” döneminde kurduğu askerî birliklerden değildir?

A
Humbaracılar
B
Lağımcılar
C
Cebeciler
D
Top Arabacıları
E
Bostancılar
Soru 12

Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için mücadele edilmiştir.

Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için;

I. Karamanoğulları,

II. Akkoyunlular,

III. İsfendiyaroğulları

devletlerinden hangileriyle mücadele edilmiştir?

A
I ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız II.
D
Yalnız I.
E
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.