10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - İstanbul'un Fethi - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - İstanbul'un Fethi

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - İstanbul'un Fethi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul alınmış ve Bizans İmparatorluğu’na son verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun canlandırılmasına mani olmak için yapılan fetihlerdir?

A
Arnavutluk - Trabzon Rum İmparatorluğu
B
Venedik - Mora Despotluğu
C
Eflak - Venedik
D
Mora Despotluğu - Trabzon Rum İmparatorluğu
E
Sırbistan - Trabzon Rum İmparatorluğu
Soru 2

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet zamanında başta ateşli silah kullananlar olmak üzere yeni askerî birlikler kurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin “Cihan Devleti” döneminde kurduğu askerî birliklerden değildir?

A
Humbaracılar
B
Top Arabacıları
C
Bostancılar
D
Lağımcılar
E
Cebeciler
Soru 3

İstanbul’un fethi sürecinde ateşli silahlar geliştirilerek büyük toplar döktürülmüştür.

İstanbul’un fethi sürecinde yaşanan bu tecrübe dünya tarihi açısından aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

A
Coğrafi Keşiflerin başlaması
B
Reform’un gerçekleşmes
C
Feodalite’nin yıkılması
D
Rönesans’ın yaşanması
E
Feodalite’nin yıkılması
Soru 4

Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için mücadele edilmiştir.

Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için;

I. Karamanoğulları,

II. Akkoyunlular,

III. İsfendiyaroğulları

devletlerinden hangileriyle mücadele edilmiştir?

A
I ve III.
B
Yalnız I.
C
I, II ve III.
D
I ve II.
E
Yalnız II.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet zamanındaki yönetim alanında yapılan değişikliklerden değildir?

A
Devletin, hükümdar ve oğullarının malı olarak kabul edilmesi
B
Cülus töreni ile tahta geçme geleneğinin başlatılması
C
Kanunname-i Ali Osman’ın hazırlanması
D
İdari merkez olarak Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesi
E
“Sancak Sistemi”nin yasalaştırılması
Soru 6

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanıyararak Fener Rum Patrikhanesinin varlığını korumasına izin vermiştir. Papa, bunun üzerine: “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini söylemiştir.

Papa, “Asıl fetih şimdi gerçekleşti.” sözlerini aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine söylemiştir?

A
Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması
B
Ortodoks halkın, Osmanlı Devleti’ne desteğinin sağlanması
C
Katolik Kilisesi üzerinde halk baskısının çoğalması
D
İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin itibarının artması
E
Kilise mallarının Osmanlı denetimine girmesi
Soru 7

İstanbul taşıdığı askerî, siyasi, ekonomik ve dinî önem sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde kuşatılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin, İstanbul’u fethetmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Osmanlı Devleti’nin, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlama çabası
B
Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
C
Osmanlı Devleti’nin, Baharat Yolu üzerindeki hâkimiyeti kuvvetlendirme isteği
D
Bizans’ın Haçlı Seferlerini kışkırtması
E
Hz. Muhammed’in, İstanbul’un fethiyle ilgili hadisinin bulunması
Soru 8

Osmanlı Devleti, Kırım’da ticari çıkarları bulunan Cenevizlilere karşı üstünlük sağlamış bir süre sonra da Kırım’ı Osmanlı eyaleti hâline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kırım’ın fethinin sonuçlarından değildir?

A
Osmanlı vergi gelirlerinin çoğalması
B
Karadeniz’in bir Türk gölü olması
C
Moskova Knezliği’nin kurulmasına mani olunması
D
Lehistan’a yapılacak seferler için önemli bir askerî üssün ele geçirilmesi
E
İpek Yolu’nda Osmanlı hâkimiyetinin kuvvetlenmesi
Soru 9

İstanbul’un fethini sağlayan önemli unsurlardan birisi de Osmanlı silah teknolojisindeki gelişmelerdir.

Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki askerî sınıflarından hangisinde yaşanan gelişmeler fetih sürecini daha fazla etkilemiştir?

A
Topçular
B
Yeniçeriler
C
Silahtarlar
D
Cebeciler
E
Müsellemler
Soru 10

Orhan Bey’in kurduğu Divanıhümayun aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile Fatih döneminde bir “danışma” organı hâline getirilmiştir?

A
Şeyhülislamdan, Divanıhümayun kararları için fetva alınması
B
Devşirme kökenli sadrazamların yönetimdeki etkisinin artması
C
Şeyhülislamdan, Divanıhümayun kararları için fetva alınması
D
Divanıhümayun üye sayısının artırılması
E
Padişahın, divana başkanlık etme uygulamasına son verilmesi
Soru 11

Osmanlı Devleti’nin İpek ve Baharat Yollarının denetiminin sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi devamlılık sağlayamaması
B
Gümrük indirimi uygulamaması
C
Kapitülasyonların verilmesi
D
Coğrafi keşiflerin etkisi
E
Ticaret yollarına önem verilmemesi
Soru 12

Fatih Sultan Mehmet zamanında Karadeniz’de hâkimiyet kurmak için yapılan fetihler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Trabzon
B
Kırım
C
Amasra
D
Sinop
E
Samsun
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.