10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu -2- (1300 - 1453) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453)

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır?

A
Anadolu’da tarım alanlarının zarar görmesi
B
Osmanlı Devleti’nde taht değişikliğinin yaşanması
C
Akkoyunluların, Osmanlı Devleti’ni tehdit etmeye başlaması
D
Beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
E
İstanbul’un fethinin gecikmesi
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin “Beylikten Devlete” geçiş sürecinde (1300-1453) batı sınırları ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çelebi Mehmet zamanında ilk deniz savaşının Venediklilerle yapılması
B
Ankara Savaşı’ndan sonra Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetine karşı isyanların çıkması
C
II. Murat zamanında Edirne-Segedin Antlaşması’nın Macarlarla yapılması
D
Niğbolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid’e Sultanıiklimirum unvanının verilmesi
E
Orhan Gazi zamanında Çimpe Kalesi’nin alınarak Rumeli’ye geçilmesi
Soru 3

Osmanlı Devleti, hükmettiği yerlerdeki halka Avrupa Hristiyanlığı’na tanınan hak ve özgürlüklerden daha fazla hak vererek onları daha iyi idare etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politika aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A
Kiliseye duyulan güven ve saygının çoğalmasını
B
Avrupa’da krallık yönetimine karşı isyanların çıkmasını
C
Feodalite sisteminin yıkılmasını
D
Avrupa’da mezhep savaşlarının sona ermesini
E
Osmanlı hâkimiyetinin Balkanlarda uzun süreli olmasını
Soru 4

Osmanlı Devleti, Anadolu’daki beylikleri egemenliği altına alarak;

I. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak,

II. İslam dünyasının dinî liderliğini ele geçirmek,

III. cizye ve haraç gelirlerini çoğaltmak

düşüncelerinden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır?

A
I ve III.
B
I, II ve III
C
Yalnız I.
D
Yalnız II.
E
I ve II.
Soru 5

İlk Osmanlı - Venedik deniz savaşı aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde başlamıştır?

A
Osman Bey
B
I. Murat
C
II. Murat
D
Orhan Bey
E
Çelebi Mehmet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?

A
Karakoyunlular
B
Germiyanoğulları
C
Karesioğulları
D
Menteşeoğulları
E
Aydınoğulları
Soru 7

Balkanlarda Türk hâkimiyetinin kurulmasında etkili olan;

I. Varna,

II. Sırpsındığı,

III. Birinci Kosova

savaşları oluş zamanına uygun olarak sıralayınız?

A
II - I - III.
B
I - II - III.
C
III - I - II.
D
II - III - I.
E
I - III - II.
Soru 8

Bizanslı tarihçi Dukas’ın II. Murat hakkında “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı.’’ demiştir.

Buna göre Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde;

I. sosyal devlet anlayışını benimseme,

II. hoşgörülü olma,

III. egemenliğini dinî güce dayandırma

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I.
B
I, II ve III.
C
Yalnız II.
D
I ve II.
E
I ve III.
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Taht kavgalarının yaşanması
B
Osmanlı Devleti’nin yıkılma tehlikesi geçirmesi
C
Beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesi
D
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
E
Balkanlarda büyük ölçüde toprak kayıplarının olması
Soru 10

“Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini - - - - zamanında başlatmış ve ilk olarak da - - - - beyliğini topraklarına katmıştır.”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yıldırım Bayezid – Aydınoğulları
B
Sultan Murat – Hamitoğulları
C
Çelebi Mehmet – Saruhanoğulları
D
Orhan Bey - Karesioğulları
E
Orhan Bey – Menteşeoğulları
Soru 11

Rumeli’de ve Balkanlarda Osmanlı Devleti hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olaylar ve özellikleri hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Varna Savaşı - Edirne Segedin Antlaşması’nın imzalanması
B
Sazlıdere Savaşı - Edirne’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesi
C
Niğbolu Savaşı - Bulgaristan’ın tamamının Osmanlı Devleti’ne katılması
D
Sırpsındığı Savaşı - Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaş olması
E
II. Kosova Savaşı - Balkanların kesin olarak Türk yurdu olması
Soru 12

1402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olması
B
Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin, Timur’u Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
C
Osmanlı Devleti’nin, kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf’u Timur’a iade etmemesi
D
Timur’un çıkacağı Çin Seferi öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak istemesi
E
Timur’un, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.