10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453)

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde hükümdarın görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Toplumsal huzuru sağlamak
B
Dinî konularda fetva vermek
C
Toprak bütünlüğünü sağlamak
D
Ülkeyi idare etmek
E
Halkı korumak ve onlara adil olmak
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Saray ordusu olma
B
İnsan kaynağı olarak Gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma
C
Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
D
İstanbul’un güvenliğini sağlama
E
Giderleri için “Tımar” topraklarından faydalanma
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir?

A
Devletin asker kaybına mani olmak
B
Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
C
Ülke ekonomisini güçlü tutmak
D
Üretimde sürekliliği sağlamak
E
Çiftliklerin bölünmesine engel olmak
Soru 4

Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır.

Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak mülkünün devlete, kullanım hakkının köylüye ait olması
B
Toprakların gelir miktarına göre sınıflandırılması
C
Çiftçilerden toprak kirası alınması
D
Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
E
Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde I. Murat zamanında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı terk edilerek “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışı benimsenmiştir.

I. Murat zamanında veraset hayatında meydana gelenbu değişme;

I. taht kavgalarını azaltmak,

II. merkezî otoriteyi korumak,

III. deneyim sahibi kişileri hükümdar yapmak düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A
I ve III.
B
Yalnız II.
C
I ve II.
D
I, II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin, sınırlarının genişlemesine bağlı olarak asker ihtiyacı artmıştır.

Osmanlı Devleti asker ihtiyacını karşılamak için;

I. Pençik,

II. Tımar,

III. Derbent

sistemlerinden hangilerini uygulamıştır?

A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
Yalnız I.
D
Yalnız II.
E
I ve II.
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde hükümdarın egemenlik anlayışının dayandığı temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı uleması
B
Osmanlı tebaası
C
Ahi ve lonca teşkilatları
D
Kapıkulu Ordusu
E
Şer’i hukuk ve eski Türk gelenekleri
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde mülkü devlete ait topraklara “Mirî arazi” denir. Mirî arazinin kullanım hakkı işletilmesi kaydıyla reaya bırakılmıştır.

Aşağıdaki “Mirî arazi” birimleri ve gelirlerinin kullanım alanları hakkındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Malikâne - Üstün hizmet gösteren devlet görevlilerine
B
Ocaklık - Kale muhafızları ve tersane giderlerine
C
Yurtluk - Memur maaşlarına
D
Mukataa - Devlet hazinesine
E
Paşmaklık - Hükümdar eş, kız ve annesine
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde kırsal kesimden gelen mallar şehirlerde toplanarak oradan pazarlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi köylü ürünlerinin pazarlandığı yerlerden biri değildir?

A
Pazar
B
Çarşı
C
Menzil
D
Kapan Hanı
E
Arasta
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde “Pençik Sistemi”nin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlete sadık kişilerden oluşan bir ordu kurmak
B
İslamiyet’i yaymak
C
Toprak gelirleriyle devlet adına asker yetiştirmek
D
Hristiyanlık kültürünü asimile etmek
E
Çok uluslu bir askerî yapı kurmak
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde “Tımar sistemi” ilk olarak Orhan Gazi zamanında uygulanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin özelliklerinden değildir?

A
Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
B
Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi
C
Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
D
Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
E
Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde toprakların genişlemesi, nüfusun çoğalıp devlet işlerinin zorlaşması üzerine yönetim alanında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki uygulamalardan hangisi daha çok devlet idaresini kolaylaştırmaya yöneliktir?

A
İznik’te ilk medresenin açılması
B
Düzenli ordunun kurulması
C
Bedestenlerin açılması
D
Ülkenin eyaletlere ve sancaklara ayrılması
E
İlk Osmanlı parasının basılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.