10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453)

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır.

Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
B
Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
C
Toprak mülkünün devlete, kullanım hakkının köylüye ait olması
D
Toprakların gelir miktarına göre sınıflandırılması
E
Çiftçilerden toprak kirası alınması
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde toprakların genişlemesi, nüfusun çoğalıp devlet işlerinin zorlaşması üzerine yönetim alanında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki uygulamalardan hangisi daha çok devlet idaresini kolaylaştırmaya yöneliktir?

A
İznik’te ilk medresenin açılması
B
Bedestenlerin açılması
C
İlk Osmanlı parasının basılması
D
Düzenli ordunun kurulması
E
Ülkenin eyaletlere ve sancaklara ayrılması
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
B
İnsan kaynağı olarak Gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma
C
Saray ordusu olma
D
İstanbul’un güvenliğini sağlama
E
Giderleri için “Tımar” topraklarından faydalanma
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde I. Murat zamanında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı terk edilerek “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışı benimsenmiştir.

I. Murat zamanında veraset hayatında meydana gelenbu değişme;

I. taht kavgalarını azaltmak,

II. merkezî otoriteyi korumak,

III. deneyim sahibi kişileri hükümdar yapmak düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız II.
E
Yalnız I.
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde hükümdarın görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Toplumsal huzuru sağlamak
B
Halkı korumak ve onlara adil olmak
C
Dinî konularda fetva vermek
D
Ülkeyi idare etmek
E
Toprak bütünlüğünü sağlamak
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde “Tımar sistemi” ilk olarak Orhan Gazi zamanında uygulanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin özelliklerinden değildir?

A
Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
B
Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi
C
Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması
D
Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
E
Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde kırsal kesimden gelen mallar şehirlerde toplanarak oradan pazarlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi köylü ürünlerinin pazarlandığı yerlerden biri değildir?

A
Pazar
B
Menzil
C
Arasta
D
Çarşı
E
Kapan Hanı
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin, sınırlarının genişlemesine bağlı olarak asker ihtiyacı artmıştır.

Osmanlı Devleti asker ihtiyacını karşılamak için;

I. Pençik,

II. Tımar,

III. Derbent

sistemlerinden hangilerini uygulamıştır?

A
I ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I.
D
Yalnız II.
E
I, II ve III.
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir?

A
Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
B
Üretimde sürekliliği sağlamak
C
Çiftliklerin bölünmesine engel olmak
D
Ülke ekonomisini güçlü tutmak
E
Devletin asker kaybına mani olmak
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde hükümdarın egemenlik anlayışının dayandığı temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapıkulu Ordusu
B
Ahi ve lonca teşkilatları
C
Osmanlı uleması
D
Şer’i hukuk ve eski Türk gelenekleri
E
Osmanlı tebaası
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde mülkü devlete ait topraklara “Mirî arazi” denir. Mirî arazinin kullanım hakkı işletilmesi kaydıyla reaya bırakılmıştır.

Aşağıdaki “Mirî arazi” birimleri ve gelirlerinin kullanım alanları hakkındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Yurtluk - Memur maaşlarına
B
Malikâne - Üstün hizmet gösteren devlet görevlilerine
C
Paşmaklık - Hükümdar eş, kız ve annesine
D
Mukataa - Devlet hazinesine
E
Ocaklık - Kale muhafızları ve tersane giderlerine
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde “Pençik Sistemi”nin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlete sadık kişilerden oluşan bir ordu kurmak
B
Hristiyanlık kültürünü asimile etmek
C
Toprak gelirleriyle devlet adına asker yetiştirmek
D
Çok uluslu bir askerî yapı kurmak
E
İslamiyet’i yaymak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.