10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453)

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 - 1453) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde “Tımar sistemi” ilk olarak Orhan Gazi zamanında uygulanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin özelliklerinden değildir?

A
Hazineden para çıkmadan taşra ordusu oluşturulması
B
Tımar sahiplerince her üç bin akçe için “Cebelü” denilen asker yetiştirilmesi
C
Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması
D
Memurların maaşları için mali kaynak oluşturulması
E
Toprakların vergi gelirlerine göre sınıflandırılması
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde hükümdarın egemenlik anlayışının dayandığı temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapıkulu Ordusu
B
Osmanlı uleması
C
Osmanlı tebaası
D
Ahi ve lonca teşkilatları
E
Şer’i hukuk ve eski Türk gelenekleri
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde mülkü devlete ait topraklara “Mirî arazi” denir. Mirî arazinin kullanım hakkı işletilmesi kaydıyla reaya bırakılmıştır.

Aşağıdaki “Mirî arazi” birimleri ve gelirlerinin kullanım alanları hakkındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Ocaklık - Kale muhafızları ve tersane giderlerine
B
Mukataa - Devlet hazinesine
C
Yurtluk - Memur maaşlarına
D
Malikâne - Üstün hizmet gösteren devlet görevlilerine
E
Paşmaklık - Hükümdar eş, kız ve annesine
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde “Pençik Sistemi”nin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hristiyanlık kültürünü asimile etmek
B
İslamiyet’i yaymak
C
Devlete sadık kişilerden oluşan bir ordu kurmak
D
Çok uluslu bir askerî yapı kurmak
E
Toprak gelirleriyle devlet adına asker yetiştirmek
Soru 5

Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde köle-çiftçi sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapı oluşmamıştır.

Tımar sisteminin uygulandığı Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çiftçilerden toprak kirası alınması
B
Toprak mülkünün devlete, kullanım hakkının köylüye ait olması
C
Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
D
Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
E
Toprakların gelir miktarına göre sınıflandırılması
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde hükümdarın görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Dinî konularda fetva vermek
B
Halkı korumak ve onlara adil olmak
C
Toprak bütünlüğünü sağlamak
D
Toplumsal huzuru sağlamak
E
Ülkeyi idare etmek
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
İnsan kaynağı olarak Gayrimüslim kökenli kişilerden faydalanma
B
İstanbul’un güvenliğini sağlama
C
Giderleri için “Tımar” topraklarından faydalanma
D
Saray ordusu olma
E
Hanedan ailesinin otoritesini kuvvetlendirme
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde üç yıl üst üste toprağını ekmeyenlerin dirlikleri elinden alınarak başkasına verilmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik değildir?

A
Ülke ekonomisini güçlü tutmak
B
Devletin asker kaybına mani olmak
C
Çiftliklerin bölünmesine engel olmak
D
Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
E
Üretimde sürekliliği sağlamak
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde I. Murat zamanında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı terk edilerek “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışı benimsenmiştir.

I. Murat zamanında veraset hayatında meydana gelenbu değişme;

I. taht kavgalarını azaltmak,

II. merkezî otoriteyi korumak,

III. deneyim sahibi kişileri hükümdar yapmak düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A
I, II ve III.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
I ve II.
E
Yalnız I.
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin, sınırlarının genişlemesine bağlı olarak asker ihtiyacı artmıştır.

Osmanlı Devleti asker ihtiyacını karşılamak için;

I. Pençik,

II. Tımar,

III. Derbent

sistemlerinden hangilerini uygulamıştır?

A
I ve II.
B
Yalnız I.
C
Yalnız II.
D
I, II ve III.
E
I ve III.
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde toprakların genişlemesi, nüfusun çoğalıp devlet işlerinin zorlaşması üzerine yönetim alanında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki uygulamalardan hangisi daha çok devlet idaresini kolaylaştırmaya yöneliktir?

A
İlk Osmanlı parasının basılması
B
İznik’te ilk medresenin açılması
C
Ülkenin eyaletlere ve sancaklara ayrılması
D
Bedestenlerin açılması
E
Düzenli ordunun kurulması
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde kırsal kesimden gelen mallar şehirlerde toplanarak oradan pazarlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi köylü ürünlerinin pazarlandığı yerlerden biri değildir?

A
Menzil
B
Kapan Hanı
C
Çarşı
D
Pazar
E
Arasta
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.