10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İstanbul’un fethi sürecinde kalelerin dayanıklı olması sebebiyle tünel kazarak döşenen fitillerle surların patlatılması kararı alınmıştır.

Fetih sürecinde bu görevi yerine getirecek askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cebeciler
B
Lağımcılar
C
Topçular
D
Yeniçeriler
E
Humbaracılar
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin taşra idarecileri ve görev tanımları hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Yiğitbaşı - Köylerin güvenliğini sağlama
B
Kadı - Kazaların belediye ve hukuki işlerinden sorumlu olma
C
Muhtesip - Suçluları mahkeme huzuruna çıkartma
D
Sancak Beyi - Sancakların idare ve asayişini sağlama
E
Beylerbeyi - Eyaletlerin idaresinden sorumlu olma
Soru 3

Medreseler dinî ve pozitif bilimlere ait yüksek öğretim düzeyinde eğitimin verildiği kurumlardır.

Osmanlı Devleti’nde medreselerin açılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A
Eğitimde birliği sağlamak
B
Dinî ilimler üzerine araştırmalar yapmak
C
Halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek
D
Devletin yönetici ihtiyacını karşılamak
E
Bilimsel çalışmalarda bulunmak
Soru 4

II. Mehmet Dönemi'nde kurulmuş olan Sahnıseman Medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.

Bu bilgilere göre Sahnıseman Medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Dinî ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir
B
Yapılanmasında bilim adamları etkili olmuştur.
C
Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir.
D
Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.
E
Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır.
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde eğitim teşkilatı askerî, dinî, sivil, yaygın ve saray eğitimi olarak yapılandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangileri “Saray Eğitimi” kapsamında faaliyet gösteren okullardandır?

A
Medrese - Sıbyan
B
Enderun - Sıbyan
C
Sahnıseman - Enderun
D
Enderun - Harem
E
Medrese - Harem
Soru 6

Eskişehir Sivrihisar’da esnaf Demirci Mehmet Usta, kadı efendinin verdiği hüküm ile mağdur olduğunu düşünerek hakkını Divanıhümayunda arayacağını ifade etmiştir.

Demirci Mehmet Usta Divanıhümayunun aşağıdaki temsilcilerinden hangisine şikayette bulunmalıdır?

A
Defterdar
B
Şeyhülislam
C
Nişancı
D
Kazasker
E
Veziriazam
Soru 7

Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Lonca Teşkilatı - Mesleki eğitim
B
Enderun Mektebi - Saray eğitimi
C
Medrese - Dinî eğitim
D
Humbarahane - Askerî eğitim
E
Sıbyan Mektebi - Sağlık eğitimi
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde bulunan bazı eğitim kurumları ve özellikleri hakkında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Harem - Cariyelerin eğitim gördüğü saray okulu
B
Şehzadegan Mektebi - Şehzadelerin eğitim gördüğü saray okulu
C
Sıbyan Mektebi - Osmanlı eğitim hayatının ilk basamağı
D
Mehterhane - Askerî mızıka okulu
E
Sahnıseman - Türkmen çocuklarının eğitim gördüğü saray okulu
Soru 9

Divanıhümayun, üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur.

Divanıhümayun’da,

I. kalemiye

II. seyfiye

III. ilmiye

sınıflarından hangileri temsil edilmiştir?

A
I ve III
B
Yalnız II.
C
Yalnız I.
D
I, II ve III.
E
Yalnız III.
Soru 10

Fatih Dönemi'nde tam olarak kuruluşu gerçekleştirilen Enderun Mektebine başlangıçta devşirme sistemiyle Hristiyan tebaanın zeki ve yetenekli çocukları alınırdı.

Enderun Mektebine ait bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müslüman ve gayrimüslümlerin kültürel açıdan kaynaşmasını sağlamak
B
Müslüman, güvenilir, kabiliyetli devlet adamları yetiştirmek
C
Dinden kaynaklanan eğitim uygulamalarındaki farklılaşmayı engellemek
D
Devletin nitelikli asker ihtiyacını karşılamak
E
Hristiyan unsurların devlet idaresine katılımını sağlamak
Soru 11

XV. ve XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti silah teknolojisindeki en önemli gelişme, balistik hesaplarında (atış bilimi) ve savaş toplarının menzilinin geliştirilmesinde yaşanmıştır.

Bu durumun;

I. Yakın muharebe askerî birliklerinin savaş yükünün azalması,

II. Osmanlı sınırlarındaki büyümenin hızlanması,

III. Düşman güçlerine verilen zararın artması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A
II ve III.
B
Yalnız III.
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II.
Soru 12

Osmanlı Veziriazamı, Yeniçeri Ağası’ndan Kapıkulu Askerlerinin Balkanlara yapılacak sefer için hazırlanmasını istemiştir. Yeniçeri Ağası ise silah bakımlarının yapıldığını, el bombalarının hazırlandığını, topların dökülerek naklinin sağlandığını, tünel kazılması için ise tatbikat gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.

Buna göre Kapıkulu Ordusu’nun sefere hazırlık sürecinde aşağıdaki askerî sınıflardan hangisinden faydalanılmamıştır?

A
Top Arabacıları
B
Humbaracılar
C
Lağımcılar
D
Cebeciler
E
Silahtarlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.