10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu -1 -(1300 - 1453) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -1 -(1300 – 1453)

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453)

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan;

I. kralların otoritesinin zayıf olması,

II. derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,

III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması

gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkilidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I.
C
I ve III.
D
I, II ve III
E
I ve II.
Soru 2

Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı almıştır.

Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Balkanlardaki yayılım siyasetinin Türk beyliklerince desteklendiği
B
Beyliklere karşı barışçı bir yayılım politikası da izlendiği
C
Cihat politikasının terkedildiği
D
Yayılım sürecinde halifelik desteğinin kazanıldığı
E
Türk siyasi birliğinin sağlandığı
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki boyların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar. . .

Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Balkan halklarının asimile olması
B
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması
C
Rumeli’nin çok uluslu yapısının sona ermesi
D
Türk kültürünün evrensel nitelikler göstermesi
E
İskân faaliyetleriyle Anadolu kültürünün Rumeli’ye taşınması
Soru 4

Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel olan, XIV. yüzyıl sonlarında Timur’un saldırılarıyla parçalanan hanlığın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlhanlı Devleti
B
Kırım Hanlığı
C
Çağatay Hanlığı
D
Kubilay Hanlığı
E
Altınorda Hanlığı
Soru 5

Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk hâline getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

A
Padişahların özellikleri
B
Ahilerin desteği
C
Adalet ve hoşgörü politikası
D
Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması
E
Osmanlıların beyliklere karşı tutumu
Soru 6

Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.

Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A
Sosyal hayatın düzenlenmesini sağlamak
B
Fethedilen bölgenin iktisadi kalkınmasını sağlamak
C
Halkın fetih hareketlerine olan desteğini artırmak
D
Ülkenin asker ihtiyacını karşılamak
E
Devlet idaresinde Ahilerin gücünden faydalanmak
Soru 7

Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.

Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetih sürecinde;

I. iskân,

II. cihat,

III. istimalet

politikalarından hangilerini uygulamıştır?

A
I, II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I.
D
Yalnız II.
E
I ve III.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?

A
İskân bölgelerine vakıflar kurma
B
Tekke ve zaviyeler inşa etme
C
Pençik sistemini uygulama
D
Yollar üzerine “Derbent” tesisleri kurma
E
Göçmenlere bazı ayrıcalıklar ile kullanımlarına tımar toprağı verme
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Yeni fetihlere zemin hazırlanması
B
Göçebe Türkmenlerin yerleşik yaşama geçirilmes
C
Anadolu’daki sosyal çatışmaların azalması
D
Gayrimüslim tebaa arasındaki kültürel farkların ortadan kaldırılması
E
Osmanlı ordusuna lojistik destek sağlanması
Soru 10

Osmanlı Devleti, iskân siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi iskân siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?

A
Ele geçirdiği yerlerde kalıcı olmak
B
Fetih hareketlerini kolaylaştırmak
C
Devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanmak
D
Balkanları Türkleştirmek
E
Devlet otoritesini kuvvetlendirmek
Soru 11

Osmanlı Devleti’nin kendinden önceki Türk Devletlerinden daha uzun süreli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınırlarının geniş olması
B
Bizans sınırında kurulması
C
Merkezî otoritenin güçlü olması
D
Devşirme sisteminin uygulanması
E
Halkının farklı milletlerden oluşması
Soru 12

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
I. Kosova Savaşı
B
Ankara Savaşı
C
Niğbolu Savaşı
D
I. Kosova Savaşı
E
I. Çirmen Savaşı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.