10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Coğrafi Keşifler Avrupa’nın zenginleşmesine, sanata ve bilime değer veren “Mesen” sınıfının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?

A
Batı medeniyetinin güçlenmesinde İslam medeniyetinin katkısı vardır.
B
Coğrafi Keşiflerle, Avrupa’da sosyal sınıflaşma başlamıştır
C
İktisadi koşullar, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır
D
Sanat ve bilim alanındaki gelişmeler Reform hareketine sebep olmuştur.
E
Mesen sınıfı, Avrupa’daki sosyal sınıflaşmaya karşı mücadele etmiştir
Soru 2

I. Selim Dönemi'nde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir.

Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A
Devletin teokratik niteliğinin kuvvetlenmesi
B
Halifelik makamının saltanata dönüşmesi
C
Kutsal emanetlerin İstanbul’a taşınması
D
Osmanlı hanedanının İslam dünyasındaki itibarının artması
E
Osmanlı hanedanının egemenliğini dinî güç ile pekiştirmesi
Soru 3

I. Kapitülasyonlar verilmesi

II. Süveyş Kanalı Projesi

III. Hint Deniz Seferleri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır?

A
Yalnız I.
B
I ve II
C
Yalnız II.
D
II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 4

Rönesans’ın ortaya çıkmasında İslam kültür ve uygarlığının doğrudan ve dolaylı etkileri vardır.

İslam kültür ve uygarlığının Rönesans hareketini etkilediğini gösterir uygulamalar arasında;

I. İstanbul’un fethiyle Bizanslı bilim - sanat insanlarının İtalya’ya gitmesi,

II. Coğrafi Keşiflerle yeni karaların keşfedilmesi,

III. Avrupa’da, İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesi durumlarından hangileri bulunur?

A
Yalnız III.
B
Yalnız II.
C
I, II ve III.
D
I ve III.
E
Yalnız I.
Soru 5

Coğrafi Keşifler neticesinde dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik, dinî yapısında değişiklikler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

A
Sömürge imparatorluklarının kurulması
B
Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
C
Kakao, vanilya, domates ve patatesin Amerika kıtasından diğer kıtalara yayılması
D
Burjuva sınıfının ortaya çıkması
E
Kralların güç kazanması
Soru 6

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Kıbrıs için Venediklilerin Memluklere ödediği verginin Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlanması
B
İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının sona ermesi
C
Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
D
Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı egemenliğine girmesi
E
Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de ve Baharat Yolu’nda güç kazanması
Soru 7

Osmanlı Devleti ve Memluk Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
I. Selim'in Dulkadiroğulları beyliğine son vermesi
B
Memluklerin, Safevi Devleti’ne destek olması
C
Memluklerin, İlhanlı saldırılarına karşı halifeyi koruması
D
Osmanlı Devleti’nin, önemli ticaret limanlarına sahip Mısır’ı almak istemesi
E
Fatih Dönemi'nde Hicaz su yolları sorununun yaşanması
Soru 8

Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden doğuş” hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?

A
Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
B
Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması
C
Skolastik düşüncenin yıkılması
D
Sanat faaliyetlerini destekleyen “Mesen” sınıfının varlığı
E
Matbaanın geliştirilmesi
Soru 9

I. Coğrafi Keşifler

II. Kavimler Göçü

III. Reform

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?

A
Yalnız I.
B
I ve III.
C
Yalnız III
D
I, II ve III.
E
Yalnız II.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden biri değildir?

A
Açık denizlere dayanıklı, yelkenli ve gemilerin yapılması
B
Hristiyanlığı yayma isteği
C
Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşma isteği
D
Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
E
Pusulanın geliştirilerek kullanılması
Soru 11

Safevilerin, Anadolu’da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinin bozularak Çaldıran Savaşı’nın yapılmasına sebep olmuştur.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı - Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara sebep olmuştur.
B
Şahkulu İsyanı’nın Osmanlı siyasi birliğini parçaladığı
C
Halifelik için rekabet yaşanmıştır.
D
İlk Osmanlı - Safevi Savaşı’nın “Çaldıran” olduğu
E
Safeviler, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir?

A
Avrupa’da aklın ve bilimin öneminin artması
B
Kiliseye duyulan güvenin azalması
C
Reform hareketlerine zemin hazırlanması
D
Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin önem kazanması
E
Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.