10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti ve Memluk Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Memluklerin, İlhanlı saldırılarına karşı halifeyi koruması
B
Fatih Dönemi'nde Hicaz su yolları sorununun yaşanması
C
I. Selim'in Dulkadiroğulları beyliğine son vermesi
D
Osmanlı Devleti’nin, önemli ticaret limanlarına sahip Mısır’ı almak istemesi
E
Memluklerin, Safevi Devleti’ne destek olması
Soru 2

Coğrafi Keşifler neticesinde dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik, dinî yapısında değişiklikler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

A
Burjuva sınıfının ortaya çıkması
B
Kakao, vanilya, domates ve patatesin Amerika kıtasından diğer kıtalara yayılması
C
Kralların güç kazanması
D
Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
E
Sömürge imparatorluklarının kurulması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden biri değildir?

A
Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
B
Hristiyanlığı yayma isteği
C
Açık denizlere dayanıklı, yelkenli ve gemilerin yapılması
D
Pusulanın geliştirilerek kullanılması
E
Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşma isteği
Soru 4

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Kıbrıs için Venediklilerin Memluklere ödediği verginin Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlanması
B
Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de ve Baharat Yolu’nda güç kazanması
C
İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının sona ermesi
D
Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı egemenliğine girmesi
E
Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
Soru 5

Rönesans’ın ortaya çıkmasında İslam kültür ve uygarlığının doğrudan ve dolaylı etkileri vardır.

İslam kültür ve uygarlığının Rönesans hareketini etkilediğini gösterir uygulamalar arasında;

I. İstanbul’un fethiyle Bizanslı bilim - sanat insanlarının İtalya’ya gitmesi,

II. Coğrafi Keşiflerle yeni karaların keşfedilmesi,

III. Avrupa’da, İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesi durumlarından hangileri bulunur?

A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
Yalnız II.
D
Yalnız III.
E
Yalnız I.
Soru 6

I. Coğrafi Keşifler

II. Kavimler Göçü

III. Reform

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?

A
Yalnız III
B
Yalnız II.
C
I, II ve III.
D
Yalnız I.
E
I ve III.
Soru 7

Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden doğuş” hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?

A
Matbaanın geliştirilmesi
B
Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması
C
Skolastik düşüncenin yıkılması
D
Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
E
Sanat faaliyetlerini destekleyen “Mesen” sınıfının varlığı
Soru 8

I. Selim Dönemi'nde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir.

Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A
Osmanlı hanedanının egemenliğini dinî güç ile pekiştirmesi
B
Halifelik makamının saltanata dönüşmesi
C
Kutsal emanetlerin İstanbul’a taşınması
D
Osmanlı hanedanının İslam dünyasındaki itibarının artması
E
Devletin teokratik niteliğinin kuvvetlenmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir?

A
Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması
B
Kiliseye duyulan güvenin azalması
C
Reform hareketlerine zemin hazırlanması
D
Avrupa’da aklın ve bilimin öneminin artması
E
Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin önem kazanması
Soru 10

Safevilerin, Anadolu’da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinin bozularak Çaldıran Savaşı’nın yapılmasına sebep olmuştur.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı - Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Şahkulu İsyanı’nın Osmanlı siyasi birliğini parçaladığı
B
Safeviler, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır.
C
Mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara sebep olmuştur.
D
Halifelik için rekabet yaşanmıştır.
E
İlk Osmanlı - Safevi Savaşı’nın “Çaldıran” olduğu
Soru 11

Coğrafi Keşifler Avrupa’nın zenginleşmesine, sanata ve bilime değer veren “Mesen” sınıfının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?

A
Mesen sınıfı, Avrupa’daki sosyal sınıflaşmaya karşı mücadele etmiştir
B
Batı medeniyetinin güçlenmesinde İslam medeniyetinin katkısı vardır.
C
Sanat ve bilim alanındaki gelişmeler Reform hareketine sebep olmuştur.
D
İktisadi koşullar, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır
E
Coğrafi Keşiflerle, Avrupa’da sosyal sınıflaşma başlamıştır
Soru 12

I. Kapitülasyonlar verilmesi

II. Süveyş Kanalı Projesi

III. Hint Deniz Seferleri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır?

A
II ve III.
B
Yalnız II.
C
I, II ve III.
D
Yalnız I.
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.