10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520) - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Avrupa'daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 - 1520 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de ve Baharat Yolu’nda güç kazanması
B
Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
C
Kıbrıs için Venediklilerin Memluklere ödediği verginin Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlanması
D
Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı egemenliğine girmesi
E
İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının sona ermesi
Soru 2

Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden doğuş” hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?

A
Matbaanın geliştirilmesi
B
Sanat faaliyetlerini destekleyen “Mesen” sınıfının varlığı
C
Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
D
Skolastik düşüncenin yıkılması
E
Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması
Soru 3

Rönesans’ın ortaya çıkmasında İslam kültür ve uygarlığının doğrudan ve dolaylı etkileri vardır.

İslam kültür ve uygarlığının Rönesans hareketini etkilediğini gösterir uygulamalar arasında;

I. İstanbul’un fethiyle Bizanslı bilim - sanat insanlarının İtalya’ya gitmesi,

II. Coğrafi Keşiflerle yeni karaların keşfedilmesi,

III. Avrupa’da, İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesi durumlarından hangileri bulunur?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
Yalnız III.
E
I, II ve III.
Soru 4

Coğrafi Keşifler Avrupa’nın zenginleşmesine, sanata ve bilime değer veren “Mesen” sınıfının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?

A
Sanat ve bilim alanındaki gelişmeler Reform hareketine sebep olmuştur.
B
Batı medeniyetinin güçlenmesinde İslam medeniyetinin katkısı vardır.
C
Coğrafi Keşiflerle, Avrupa’da sosyal sınıflaşma başlamıştır
D
Mesen sınıfı, Avrupa’daki sosyal sınıflaşmaya karşı mücadele etmiştir
E
İktisadi koşullar, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır
Soru 5

Osmanlı Devleti ve Memluk Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Osmanlı Devleti’nin, önemli ticaret limanlarına sahip Mısır’ı almak istemesi
B
Fatih Dönemi'nde Hicaz su yolları sorununun yaşanması
C
Memluklerin, Safevi Devleti’ne destek olması
D
I. Selim'in Dulkadiroğulları beyliğine son vermesi
E
Memluklerin, İlhanlı saldırılarına karşı halifeyi koruması
Soru 6

Coğrafi Keşifler neticesinde dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik, dinî yapısında değişiklikler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

A
Burjuva sınıfının ortaya çıkması
B
Kakao, vanilya, domates ve patatesin Amerika kıtasından diğer kıtalara yayılması
C
Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
D
Sömürge imparatorluklarının kurulması
E
Kralların güç kazanması
Soru 7

Safevilerin, Anadolu’da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinin bozularak Çaldıran Savaşı’nın yapılmasına sebep olmuştur.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı - Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Halifelik için rekabet yaşanmıştır.
B
İlk Osmanlı - Safevi Savaşı’nın “Çaldıran” olduğu
C
Mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara sebep olmuştur.
D
Safeviler, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır.
E
Şahkulu İsyanı’nın Osmanlı siyasi birliğini parçaladığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir?

A
Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması
B
Kiliseye duyulan güvenin azalması
C
Reform hareketlerine zemin hazırlanması
D
Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin önem kazanması
E
Avrupa’da aklın ve bilimin öneminin artması
Soru 9

I. Coğrafi Keşifler

II. Kavimler Göçü

III. Reform

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I, II ve III.
D
I ve III.
E
Yalnız III
Soru 10

I. Kapitülasyonlar verilmesi

II. Süveyş Kanalı Projesi

III. Hint Deniz Seferleri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır?

A
I ve II
B
Yalnız I.
C
II ve III.
D
Yalnız II.
E
I, II ve III.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden biri değildir?

A
Hristiyanlığı yayma isteği
B
Açık denizlere dayanıklı, yelkenli ve gemilerin yapılması
C
Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşma isteği
D
Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
E
Pusulanın geliştirilerek kullanılması
Soru 12

I. Selim Dönemi'nde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir.

Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A
Halifelik makamının saltanata dönüşmesi
B
Osmanlı hanedanının egemenliğini dinî güç ile pekiştirmesi
C
Devletin teokratik niteliğinin kuvvetlenmesi
D
Osmanlı hanedanının İslam dünyasındaki itibarının artması
E
Kutsal emanetlerin İstanbul’a taşınması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.