10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olduğunu gösterir açık durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
Coğrafi Keşiflerin, Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi
B
Almanya’da Reform hareketlerine destek olunması
C
Divanıhümayun üye sayısının artırılması
D
Kanuni Sultan Süleyman’ın kırk altı yıl süreyle iktidarda kalması
E
Fransa kralının, esaretten kurtulmak için Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
Soru 2

Akdeniz’deki üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne geçmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cerbe Deniz Savaşı
B
İnebahtı Deniz Savaşı
C
Vadiüsseyl Savaşı
D
Preveze Deniz Savaşı
E
Hint Deniz Seferleri
Soru 3

Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya olan siyasî üstünlüğü ele geçirdiği
B
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya kesin olarak yerleştiği
C
Sadrazamın, hükümdar vekili statüsü kazandığı
D
Avusturya’nın, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir eyalet olarak yapılandırıldığı
E
Avusturya’nın Osmanlı himayesine girdiği
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle getirilmesiyle “Kanunname-i Ali Osman” oluşturulmuştur.

Kanunname-i Ali Osman hangi hükümdar döneminde hazırlanmıştır?

A
Osman Gazi
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Orhan Gazi
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde terzilik yapan Hasan Efendi, Kapalı Çarşı’dan peşin para ile sipariş ettiği ürünü alamayınca durumu “Kadı” efendiye şikayet etmiş ancak sorunu çözülmeyince de Topkapı Sarayı’ndaki Divanıhümayun’da hakkını aramış ve böylece adaletin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

A
“Kadı” Osmanlı hukukunun en üst düzey temsilcisidir.
B
Divanıhümayun en üst düzey “yürütme” kuruludur
C
Kadıların ataması, Divanıhümayun tarafından gerçekleştirilir.
D
Osmanlı hukukunda sorunların çözümünde dinî kurallar etkili değildir
E
Divanıhümayun, temyiz mahkemesi özelliğine sahiptir.
Soru 6

Osman Gazi, Pazar bacı alınması hakkındaki bir öneriye “Tanrı mı buyurdu, yoksa beyler kendileri mi istediler? diye sormuş ve “Töredir. Padişahım ezelden kalmıştır.” cevabını almıştır. Osman Gazi bu duruma başta şiddetle tepki gösterse de Bac (Pazar) vergisi alınmasını kanunlaştırmıştır.

Osman Gazi zamanında yaşanan bu duruma bağlı olarak hukuk sistemi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?

A
Bac vergisi Osmanlı Devleti’nin ilk vergi uygulamalarındandır
B
Örfi hukuk, şer’i hukuka aykırı özellikler taşıyabilir.
C
Hukukta şer’i kanunlar etkilidir
D
Eski Türk gelenekleri hukukun şekillenmesinde etkilidir
E
Hükümdar, kanun koyma sürecinde “danışma” usulünü kullanmıştır
Soru 7

Osmanlı Devleti “1453-1579” yılları arasında “Dünya Gücü” olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin bu başarısında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır?

A
Merkezî otoritesini ülkenin her yerinde koruması
B
Avrupa’nın yeni kıtalardaki keşiflerine ilgi göstermesi
C
Batı Avrupa’daki karışıklıkları iyi değerlendirmesi
D
Ticaret yollarını kontrol altına alması
E
Teknolojiyi geliştirme politikası izlemesi
Soru 8

Kanuni Dönemi’nde yaşanan fetihler ve bu fetihlerin sonuçları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Belgrat’ın fethi - Orta Avrupa’daki Osmanlı fetihlerine ortam hazırlama
B
Rodos’un fethi - Suriye ve Mısır’ın güvenliğini sağlama
C
Sakız Adası’nın fethi - Fransa’ya kapitülasyonların tanınmasını sağlama
D
Cerbe Deniz Savaşı - Kuzey Afrika’da Osmanlı üstünlüğünün kesinleştirme
E
Mohaç seferi - Fransuva'yı esaretten kurtarmayı amaçlama
Soru 9

• Bozoklu Baba Zünnun, toprak yazımında (tahrir) haksızlık olduğu ve vergilerin ağırlığı bahanesi ile isyan etmiştir.

• Kalenderoğlu, tımarlarının haksız yere elinden alındığı bahanesi ile isyan etmiştir.

Bu isyanların ortak sebebi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Siyasi
B
Dinî
C
Kültürel
D
Sosyal
E
Ekonomik
Soru 10

Takiyüddin Mehmet’in, çağdaşı Tycho Brahe ile karşılaştırıldığında, astronomi alanında daha net ve dakik gözlemler yaptığı görülmüştür. Yine Takiyüddin’in rasathanesinde (1578) kullandığı araçlar ve aletler Brahe’ninkinden daha üstündür.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı ve Avrupa bilim hayatı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Avrupa’da özgür düşünce ortamı bulunmamaktadır
B
Avrupalı Devletler, İslam kültür ve uygarlık hayatından etkilenmiştir
C
Dinî inanç bilimsel gelişmeleri etkilemiştir
D
Avrupa’da “Rönesans” hareketleri bilimsel gelişmeleri etkilemiştir.
E
Osmanlı bilim hayatı Avrupa’ya göre daha gelişmiştir
Soru 11

Osmanlı Devleti’nin XV. ve XVI. yüzyıllardaki bilimsel faaliyetleri Avrupa’ya göre daha gelişmiş düzeydedir.

Bilim alanındaki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile açıklanamaz?

A
İstanbul’un fethi sonrasında Bizanslı bilim insanlarının İtalya’ya gitmesi
B
Avrupa’da skolastik düşüncenin etkilerinin devam etmesi
C
Farklı ülkelerden bilim insanlarının İstanbul’a gelmesi
D
Bilim insanlarının Osmanlı hükümdarlarınca himaye edilmesi
E
İslam inancının, bilimsel faaliyetleri teşvik etmesi
Soru 12

I. İki saat süren Mohaç Meydan Savaşı’nda tüm Macar ordusunun imha edilmesi

II. Portekizlilerin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerini engellemek için deniz seferlerinin düzenlenmesi

III. Alman Seferi’nde Avusturya ve Roma Germen İmparatorluğu’nun Osmanlı karşısına ordu çıkartamaması

Gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasından doğan sonuçlar kapsamında değerlendirilebilir?

A
Yalnız II.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
E
Yalnız I.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.