10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti “1453-1579” yılları arasında “Dünya Gücü” olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin bu başarısında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır?

A
Merkezî otoritesini ülkenin her yerinde koruması
B
Ticaret yollarını kontrol altına alması
C
Batı Avrupa’daki karışıklıkları iyi değerlendirmesi
D
Teknolojiyi geliştirme politikası izlemesi
E
Avrupa’nın yeni kıtalardaki keşiflerine ilgi göstermesi
Soru 2

I. İki saat süren Mohaç Meydan Savaşı’nda tüm Macar ordusunun imha edilmesi

II. Portekizlilerin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerini engellemek için deniz seferlerinin düzenlenmesi

III. Alman Seferi’nde Avusturya ve Roma Germen İmparatorluğu’nun Osmanlı karşısına ordu çıkartamaması

Gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasından doğan sonuçlar kapsamında değerlendirilebilir?

A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız I.
E
Yalnız II.
Soru 3

Takiyüddin Mehmet’in, çağdaşı Tycho Brahe ile karşılaştırıldığında, astronomi alanında daha net ve dakik gözlemler yaptığı görülmüştür. Yine Takiyüddin’in rasathanesinde (1578) kullandığı araçlar ve aletler Brahe’ninkinden daha üstündür.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı ve Avrupa bilim hayatı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Dinî inanç bilimsel gelişmeleri etkilemiştir
B
Osmanlı bilim hayatı Avrupa’ya göre daha gelişmiştir
C
Avrupa’da “Rönesans” hareketleri bilimsel gelişmeleri etkilemiştir.
D
Avrupalı Devletler, İslam kültür ve uygarlık hayatından etkilenmiştir
E
Avrupa’da özgür düşünce ortamı bulunmamaktadır
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde terzilik yapan Hasan Efendi, Kapalı Çarşı’dan peşin para ile sipariş ettiği ürünü alamayınca durumu “Kadı” efendiye şikayet etmiş ancak sorunu çözülmeyince de Topkapı Sarayı’ndaki Divanıhümayun’da hakkını aramış ve böylece adaletin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Bu duruma bağlı olarak Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

A
Divanıhümayun en üst düzey “yürütme” kuruludur
B
“Kadı” Osmanlı hukukunun en üst düzey temsilcisidir.
C
Kadıların ataması, Divanıhümayun tarafından gerçekleştirilir.
D
Divanıhümayun, temyiz mahkemesi özelliğine sahiptir.
E
Osmanlı hukukunda sorunların çözümünde dinî kurallar etkili değildir
Soru 5

Kanuni Dönemi’nde yaşanan fetihler ve bu fetihlerin sonuçları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Cerbe Deniz Savaşı - Kuzey Afrika’da Osmanlı üstünlüğünün kesinleştirme
B
Mohaç seferi - Fransuva'yı esaretten kurtarmayı amaçlama
C
Sakız Adası’nın fethi - Fransa’ya kapitülasyonların tanınmasını sağlama
D
Belgrat’ın fethi - Orta Avrupa’daki Osmanlı fetihlerine ortam hazırlama
E
Rodos’un fethi - Suriye ve Mısır’ın güvenliğini sağlama
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle getirilmesiyle “Kanunname-i Ali Osman” oluşturulmuştur.

Kanunname-i Ali Osman hangi hükümdar döneminde hazırlanmıştır?

A
Yavuz Sultan Selim
B
Osman Gazi
C
Orhan Gazi
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
Fatih Sultan Mehmet
Soru 7

Osman Gazi, Pazar bacı alınması hakkındaki bir öneriye “Tanrı mı buyurdu, yoksa beyler kendileri mi istediler? diye sormuş ve “Töredir. Padişahım ezelden kalmıştır.” cevabını almıştır. Osman Gazi bu duruma başta şiddetle tepki gösterse de Bac (Pazar) vergisi alınmasını kanunlaştırmıştır.

Osman Gazi zamanında yaşanan bu duruma bağlı olarak hukuk sistemi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?

A
Bac vergisi Osmanlı Devleti’nin ilk vergi uygulamalarındandır
B
Hukukta şer’i kanunlar etkilidir
C
Hükümdar, kanun koyma sürecinde “danışma” usulünü kullanmıştır
D
Örfi hukuk, şer’i hukuka aykırı özellikler taşıyabilir.
E
Eski Türk gelenekleri hukukun şekillenmesinde etkilidir
Soru 8

I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olduğunu gösterir açık durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
Almanya’da Reform hareketlerine destek olunması
B
Divanıhümayun üye sayısının artırılması
C
Fransa kralının, esaretten kurtulmak için Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
D
Coğrafi Keşiflerin, Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi
E
Kanuni Sultan Süleyman’ın kırk altı yıl süreyle iktidarda kalması
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin XV. ve XVI. yüzyıllardaki bilimsel faaliyetleri Avrupa’ya göre daha gelişmiş düzeydedir.

Bilim alanındaki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile açıklanamaz?

A
Avrupa’da skolastik düşüncenin etkilerinin devam etmesi
B
İstanbul’un fethi sonrasında Bizanslı bilim insanlarının İtalya’ya gitmesi
C
Bilim insanlarının Osmanlı hükümdarlarınca himaye edilmesi
D
Farklı ülkelerden bilim insanlarının İstanbul’a gelmesi
E
İslam inancının, bilimsel faaliyetleri teşvik etmesi
Soru 10

Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Avusturya’nın, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir eyalet olarak yapılandırıldığı
B
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya kesin olarak yerleştiği
C
Sadrazamın, hükümdar vekili statüsü kazandığı
D
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya olan siyasî üstünlüğü ele geçirdiği
E
Avusturya’nın Osmanlı himayesine girdiği
Soru 11

• Bozoklu Baba Zünnun, toprak yazımında (tahrir) haksızlık olduğu ve vergilerin ağırlığı bahanesi ile isyan etmiştir.

• Kalenderoğlu, tımarlarının haksız yere elinden alındığı bahanesi ile isyan etmiştir.

Bu isyanların ortak sebebi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Ekonomik
B
Siyasi
C
Dinî
D
Kültürel
E
Sosyal
Soru 12

Akdeniz’deki üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne geçmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hint Deniz Seferleri
B
Cerbe Deniz Savaşı
C
Preveze Deniz Savaşı
D
İnebahtı Deniz Savaşı
E
Vadiüsseyl Savaşı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.