10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı’da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir?

A
Hükümdarlığın padişah ve oğullarına ait olması
B
Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
C
Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi
D
İstanbul’da Sahnıseman Medresesinin açılması
E
Osmanlı padişahlarının kendi adlarına para bastırması
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde her bir azınlık grubunun kendi içinde özgür iradesinin olduğu, kendi davalarına kendilerinin baktığı, Osmanlı toplumsal barışının en önemli unsuru olan sistemin adı nedir?

A
Malikane sistemi
B
Millet sistemi
C
İltizam sistemi
D
Vakıf Sistemi
E
Devşirme sistemi
Soru 3

Osmanlı toplum yapısında “Seyfiye Sınıfı” idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehliörf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi “Seyfiye Sınıfı” mensuplarından değildir?

A
Tımarlı Sipahiler
B
Vezirler
C
Nişancı
D
Beylerbeyi
E
Sancakbeyi
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde toplum “yöneten” ve yönetilen” olmak üzere ikiye ayrılır. Yönetici sınıfa “Askerî” denir.

Osmanlı Devleti’nin yönetici unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Seyfiye
B
Saray halkı
C
Reaya
D
Kalemiye
E
İlmiye
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde yönetilenler (Reaya) geçimini tarım, sanayi vb. alanlarda üretim yaparak sağlar. Farklı etnik özelliklere sahiptirler ve vergi öderler.

Bu bilgiye dayanarak “Reaya”nın özellikleri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A
Devlet hazinesine gelir kaynağı oluşturma
B
Tarımsal üretimin dışındaki işlerden uzak durma
C
Devletten düzenli maaş alma
D
Aralarında din, dil, ırk ayrımı olmama
E
Ülkenin idari yetkilerini kullanma
Soru 6

Millet Sistemi’nin uygulanmasının doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenebilir?

A
Toplumda mezhep farklılıklarının sona ermesi
B
Azınlıkların millî benliğini koruması
C
Halkın üzerinde sipahi baskısının artması
D
Osmanlı tebaasındaki kültürel farkların ortadan kalkması
E
Dinî liderlerin itibarlarının azalması
Soru 7

Osmanlı Devleti kurduğu “Derbent Teşkilatı” ile ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yaparak güvenliği sağlamıştır. “Mekkari Taifesi” ve “Menzil Teşkilatları” ile de taşımacılığın hızlı ve güvenli yapılması sağlanmıştır.

Osmanlı Devleti yol ve taşımacılık alanında kurduğu bu düzen ile aşağıdaki alanların hangisinde gelişmeyi amaçlamıştır?

A
İktisadi
B
Hukuk
C
İdari
D
Askerî
E
Sosyal
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde yüzyıllarca yaşayan Ermeni, Yahudi, Süryani gibi toplumlar millî kimliklerini koruyarak günümüze kadar varlığını devam ettirmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla açıklanabilir?

A
Millet Sistemi
B
Devşirme Sistemi
C
Pençik Sistemi
D
İskân siyaseti
E
Derbent teşkilatı
Soru 9

Osmanlı toplumunda Avrupa’daki gibi katı kurallarla birbirinden ayrılmış sınıflı bir yapı yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrular niteliktedir?

A
Askerî zümreden bir kişinin reayaya, reayadan bir kişinin de askerî sınıfa geçebilmes
B
Toprağın kullanım hakkının köylüye verilmesi
C
Halkın inanç esasına uygun olarak sınıflandırılması
D
Hükümdarın müsadere yetkisine sahip olması
E
Toplumda özel mülkiyet hakkının güvence altına alınması
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde Müslümanlar “Milleti hâkime”, Müslüman olmayanlar ise “Milleti mahkûme” olarak adlandırılmıştır.

Osmanlı Devleti’ndeki aşağıdaki etnik kimliklerden hangisi “Milleti hâkime” kapsamında değildir?

A
Araplar
B
Acemler
C
Nasturiler
D
Arnavutlar
E
Boşnaklar
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin sağladığı faydalar arasında;

I. toprakların boş kalmaması,

II. çiftçiler arasındaki adli anlaşmazlıkların çözülmesi,

III. üretimde sürekliliğin sağlanması

gelişmelerinden hangileri bulunur?

A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
Yalnız II.
D
I ve II
E
Yalnız I.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.