10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketler - testdelisi.com

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketler

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketl

Tebrikler - 10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketl adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Luther 1517’de Wittenberg Kilisesi’ne astığı doksan beş maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamayacağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir.

Bu durum Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında;

I. Endülüjanstan rahatsız olunması,

II. Papanın, krallar üzerindeki otoritesini büyük ölçüde kaybetmesi,

III. kilisenin din istismarında bulunması

hangilerininin etkili olduğunu gösterir?

A
Yalnız I.
B
I ve II
C
I ve III.
D
I, II ve III.
E
Yalnız II.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyılda kullanılan süsleme unsurlarından biri değildir?

A
Hat
B
Ebru
C
Heykel
D
Çinicilik
E
Kakmacılık
Soru 3

Papalık ve Katolikliği savunan Roma - Cermen İmparatorluğu, Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir.

Roma - Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisiyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir?

A
Augsburg Antlaşması
B
Filedelfiya Kongresi
C
Westfalya Antlaşması
D
Nant Fermanı
E
Magna Carta
Soru 4

Osmanlı halkının eğlencelerinde saraydaki törenler ve önemli günler de etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi halkın eğlenmesine imkân sağlayan saray merasimlerinden biri değildir?

A
Cülus törenler
B
Hükümdar çocuklarının doğması
C
Hanedan ailesi düğünleri
D
Cuma selamlığı
E
Askerî zaferler
Soru 5

El yazması eserleri süslemek ve metin aydınlatmasını gerçekleştirmek için perspektif olmadan yapılan süslemelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezhip
B
Minyatür
C
Ciltçilik
D
Fresk
E
Kündekâri
Soru 6

Fatih Sultan Mehmet’in batılı ülkelerden; Yavuz Sultan Selim’in ise doğulu ülkelerden Osmanlı sarayına çok sayıda bilim, kültür ve sanat insanını getirmesi ;

I. Osmanlı sanatında farklı kültürlere ait izlerin görülmesine,

II. bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmelerin hızlanmasına,

III. Avrupa’da “Rönesans” hareketinin başlamasına

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A
I ve III.
B
I, II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız II.
E
Yalnız I.
Soru 7

Reform hareketi sonrasında Katolik Kilisesinin siyasi, ekonomik ve dinî gücü azalmıştır. Hristiyanlık dünyasında yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Reform sürecinde Avrupa’da ortaya çıkan mezheplerden biri değildir?

A
Protestanlık
B
Anglikanizm
C
Kalvenizm
D
Ortodoksluk
E
Presbiteryenlik
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde kamuya hizmet etmek için yapılan mimari eserler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Kervansaray
B
Kümbet
C
Darüşşifa
D
Medrese
E
Bedesten
Soru 9

Kanuni Dönemi'nde Avrupa’da Reform hareketleri yaşanırken Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanlarda böyle bir arayış ortaya çıkmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Reform hareketi yaşanmamasının sebeplerinden biri değildir?

A
Osmanlı Devleti’nin, Ortodoks ruhban sınıfının yönetimde baskı kurmasına izin vermemesi
B
Osmanlı Devleti’nin Hristiyan halka geniş haklar vermesi
C
Halkın din ve vicdan hürriyetine sahip olması
D
Ortodoks din adamlarının siyasi gücünün bulunmaması
E
Osmanlı Devleti’nin, Almanya’daki Protestan hareketi desteklemesi
Soru 10

XVI. yüzyılda Hristiyan Katolik dünyasının yeniden yapılanma faaliyetlerine “Reform” denir.

Aşağıdakilerden hangisi “Reform Hareketleri”nin sebeplerinden biri değildir?

A
Rönesans neticesinde kilise faaliyetlerinin sorgulanması
B
Hümanizmanın ve özgür düşüncenin gelişmesi
C
Kilisenin din istismarında bulunması
D
İncil’in ana dillere çevrilmes
E
Feodalite sisteminin zayıflamasıyla krallıkların güç kazanması
Soru 11

Mimar Sinan’ın “Çıraklık”, “Kalfalık” ve “Ustalık” eserleri olarak bilinen camilerin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A
Şehzadebaşı - Süleymaniye - Selimiye
B
Süleymaniye - Şehzadebaşı - Selimiye
C
Selimiye - Süleymaniye - Şehzadebaşı
D
Şehzadebaşı - Selimiye - Süleymaniye
E
Selimiye - Şehzadebaşı - Süleymaniye
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. SINIF TARİH KAZANIM TESTLERİ
TEST – 1 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 2 (Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – 1300 – 1453)
TEST – 3 (Osmanlı Kültür ve Medeniyeti – 1300 – 1453)
TEST – 4 (İstanbul’un Fethi) (İndir) indirilme: 49343
TEST – 5 (Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim)
TEST – 6 (Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi /1512 – 1520)
TEST – 7 (Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı)
TEST – 8 (Kanuni Dönemi Siyasi Olaylar)
TEST – 9 (Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat / Reform Hareketleri)
TEST – 10 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa)
TEST – 11 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları)
TEST – 12 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 13 (XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / IV. Mehmet Dönemi)
TEST – 14 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 15 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 16 (XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi)
TEST – 17 (XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar)
TEST – 18 (XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa)
TEST – 19 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 1)
TEST – 20 (II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları – 2)
TEST – 21 (Tanzimattan Meşrutiyete)
TEST – 22 (Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Düzenlemeler)
TEST – 23 (XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
TEST – 24 (XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar)

İlgili Diğer Testler

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu -2- (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz -Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – İstanbul’un Fethi

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim

Teste Başla

10. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Avrupa’daki Gelişmeler / I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.