10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı – Edat – Bağlaç – Ünlem – 1

10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Edat - Bağlaç - Ünlem - 1 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sı

Tebrikler - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Edat - Bağlaç - Ünlem - 1 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “gibi” edatı başka sözcüklerle öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır?

A
Uzanıverse gövdem taşlara baştan başa Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi
B
Geçiyorum mevsim gibi kapından Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ
C
İşte karşımdasın çiçekli bir dal gibi Ufku bir uçtan bir uca kuşatan hilal gibi
D
Dün aslanlar gibi kükremişlerdi Bugün destanların malı oldular
E
Geçmiş karşıma bütün üzüntüler Kırk yıllık dost gibi yüzüme güler
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağlaç kullanılmıştır?

A
İslam mutasavvıflarımızdan Mevlana’ya göre önemli olan bilmek değil, olmaktır
B
Tek başına kalan insanlar yalnızdır çünkü köprü kuracağı yerde duvar örerler.
C
Şunu asla unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.
D
Öğretmenim, en kötüden iyiyi öğren fakat en iyiden kötüyü öğrenme, derdi.
E
Çalışmaya güç toplamak için tatil yapacakken tatil yapmak için çalışıyoruz
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Divan şiirinde gönül ya sevgilinin saç tuzağına düşer ya da onun saçının tellerine asılı kalır
B
Gazel, İran edebiyatında olduğu gibi klasik Türk edebiyatının da en sevilen nazım şeklidir.
C
Türkçe en eski divan 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl başlarında yaşamış olan Azeri şair Hasanoğlu’na aittir.
D
Mevlana’nın, şiirlerini bizzat yazmamış olması, onun şiir söyleme veya yazma endişesi içinde olmadığını gösterir.
E
Kaşgarlı Mahmut, bu eserini 1072’de yazmaya başlamış ve ilaveler yaptıktan sonra 1074’te tamamlamıştır.
Soru 4

Faruk Nafiz Çamlıbel, Anadolu’ya, halk kaynaklarına ve folklorik malzemeye yönelirken asla kimseye öykünmez. Halk şiirinin deyiş özelliklerini, türkü ve koşma gibi biçimleri kullandığı şiirlerinde bile kendi sesine dönüştürmeyi başarır.

Bu parçada geçen sözcüklerden hangileri bağlaçtır?

A
ve - bile
B
gibi - ve
C
asla - kendi
D
bile - kendi
E
asla - gibi
Soru 5

Önce doğruyu biImek gerekir; doğru, biIinirse yanIış da biIinir - - - - önce yanIış biIinirse doğruya uIaşıIamaz.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilmelidir?

A
fakat
B
meğer
C
madem
D
ile
E
bile
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat da bağlaç da kullanılmamıştır?

A
Küçük tekneler sahile yakın olmalı.
B
İnsanı asilleştiren ancak fazilettir.
C
İlim her sahada lüzumlu ve faydalıdır
D
Terbiyenin sırrı çocuğa saygı ile başlar
E
Şahin küçüktür fakat turnayı havadan indirir.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A
Nabi’nin yaşadığı devirde “gazi” ve “veli” tipleri çoktan tarihe karışmış bulunuyordu.
B
Hiç kuşkusuz her çağın dünya görüşü ve sosyal şartları farklıdır
C
En değerli yatırımın eğitim ve çocuğa yapılan yatırım olduğunu biliyor muydunuz?
D
Yunus, kendisinde bütün insanlığı ve bütün insanlıkta kendisini bulur.
E
Sevginin, insanın içindeki kin, hile ve yalanı yok ettiğine inanıyorum.
Soru 8

Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset.

Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın.

Sen bir insan değilsin, ne kemiksin ne de et;

Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın.

Bu dörtlükte edat türünde kaç sözcük kullanılmıştır?

A
4
B
5
C
1
D
2
E
3
Soru 9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem türünden bir sözcük kullanılmıştır?

A
Anladım işi, sanat, Allah’ı aramakmış, Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
B
Boy bos dediğin kaş göz dediğin sevende güzel Senin en güzel bakışların ancak bende güzel.
C
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
D
Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç; Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.
E
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
Soru 10

(I) Devletler milletlerin kendilerini korumak, yaşatmak ve yükseltmek için kurdukları sosyal yapılardır. (II) Bu sosyal yapıda devlet, varlığını ancak milletle sürdürebilir. (III) Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. (IV) Böyle bir topluluğu ayakta tutan, ona dinamizm ve ruh veren temel güç ise millî kültürdür. (V) Bu tarihî ve sosyal gerçek, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” özdeyişinde veciz ifadesini bulmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A
III ve IV
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I ve II.
E
IV ve V.
Soru 11

I. Ferhat ile Şirin, sevilene kavuşmanın güçlüklerini çok güzel anlatır.

II. Diğer sanatlardaki gibi edebiyatta da malzeme değil, malzemeyi kullanış önemlidir.

III. Gerçek sanat eseri, biçim ve içeriğin mükemmel uyumuna dayanır.

IV. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir.

V. Başkasına öykünürken belki kendinizi unutabilirsiniz fakat hiçbir zaman başkası olamazsınız.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat kullanılmıştır?

A
II ve III.
B
IV ve V
C
III ve IV.
D
I ve II.
E
II ve IV
Soru 12

I. Bu tarz destanlar, genellikle yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsü ile söylenir.

II. Halk ile divan edebiyatı yüzyıllar boyunca yan yana akan nehirler gibi uzanırlar.

III. Hürriyet, insanın özüyle birdir ve varlıklar içinde yalnız insana mahsus bir düşüncedir.

IV. Bize göre Türkçe, yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır.

V. Konuşma ile yazı dili arasındaki farklılık kalktığı için en güzel şiirler bu dönemde yazılır.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili edatlardan hangileri bağlaç olarak da kullanılabilir?

A
I ve III.
B
I ve II.
C
IV ve V
D
III ve IV
E
II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.