10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı – Edat – Bağlaç – Ünlem – 1

10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Edat - Bağlaç - Ünlem - 1 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sı

Tebrikler - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Edat - Bağlaç - Ünlem - 1 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önce doğruyu biImek gerekir; doğru, biIinirse yanIış da biIinir - - - - önce yanIış biIinirse doğruya uIaşıIamaz.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilmelidir?

A
bile
B
madem
C
ile
D
fakat
E
meğer
Soru 2

I. Ferhat ile Şirin, sevilene kavuşmanın güçlüklerini çok güzel anlatır.

II. Diğer sanatlardaki gibi edebiyatta da malzeme değil, malzemeyi kullanış önemlidir.

III. Gerçek sanat eseri, biçim ve içeriğin mükemmel uyumuna dayanır.

IV. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir.

V. Başkasına öykünürken belki kendinizi unutabilirsiniz fakat hiçbir zaman başkası olamazsınız.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat kullanılmıştır?

A
II ve III.
B
II ve IV
C
I ve II.
D
III ve IV.
E
IV ve V
Soru 3

(I) Devletler milletlerin kendilerini korumak, yaşatmak ve yükseltmek için kurdukları sosyal yapılardır. (II) Bu sosyal yapıda devlet, varlığını ancak milletle sürdürebilir. (III) Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. (IV) Böyle bir topluluğu ayakta tutan, ona dinamizm ve ruh veren temel güç ise millî kültürdür. (V) Bu tarihî ve sosyal gerçek, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” özdeyişinde veciz ifadesini bulmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A
I ve II.
B
III ve IV
C
II ve III.
D
I ve III.
E
IV ve V.
Soru 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem türünden bir sözcük kullanılmıştır?

A
Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç; Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.
B
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
C
Boy bos dediğin kaş göz dediğin sevende güzel Senin en güzel bakışların ancak bende güzel.
D
Anladım işi, sanat, Allah’ı aramakmış, Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
E
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağlaç kullanılmıştır?

A
Tek başına kalan insanlar yalnızdır çünkü köprü kuracağı yerde duvar örerler.
B
İslam mutasavvıflarımızdan Mevlana’ya göre önemli olan bilmek değil, olmaktır
C
Şunu asla unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.
D
Çalışmaya güç toplamak için tatil yapacakken tatil yapmak için çalışıyoruz
E
Öğretmenim, en kötüden iyiyi öğren fakat en iyiden kötüyü öğrenme, derdi.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat da bağlaç da kullanılmamıştır?

A
Terbiyenin sırrı çocuğa saygı ile başlar
B
Şahin küçüktür fakat turnayı havadan indirir.
C
İnsanı asilleştiren ancak fazilettir.
D
İlim her sahada lüzumlu ve faydalıdır
E
Küçük tekneler sahile yakın olmalı.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A
Türkçe en eski divan 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyıl başlarında yaşamış olan Azeri şair Hasanoğlu’na aittir.
B
Mevlana’nın, şiirlerini bizzat yazmamış olması, onun şiir söyleme veya yazma endişesi içinde olmadığını gösterir.
C
Divan şiirinde gönül ya sevgilinin saç tuzağına düşer ya da onun saçının tellerine asılı kalır
D
Gazel, İran edebiyatında olduğu gibi klasik Türk edebiyatının da en sevilen nazım şeklidir.
E
Kaşgarlı Mahmut, bu eserini 1072’de yazmaya başlamış ve ilaveler yaptıktan sonra 1074’te tamamlamıştır.
Soru 8

Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset.

Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın.

Sen bir insan değilsin, ne kemiksin ne de et;

Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın.

Bu dörtlükte edat türünde kaç sözcük kullanılmıştır?

A
2
B
4
C
1
D
3
E
5
Soru 9

Faruk Nafiz Çamlıbel, Anadolu’ya, halk kaynaklarına ve folklorik malzemeye yönelirken asla kimseye öykünmez. Halk şiirinin deyiş özelliklerini, türkü ve koşma gibi biçimleri kullandığı şiirlerinde bile kendi sesine dönüştürmeyi başarır.

Bu parçada geçen sözcüklerden hangileri bağlaçtır?

A
bile - kendi
B
ve - bile
C
asla - kendi
D
gibi - ve
E
asla - gibi
Soru 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “gibi” edatı başka sözcüklerle öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır?

A
Geçmiş karşıma bütün üzüntüler Kırk yıllık dost gibi yüzüme güler
B
İşte karşımdasın çiçekli bir dal gibi Ufku bir uçtan bir uca kuşatan hilal gibi
C
Dün aslanlar gibi kükremişlerdi Bugün destanların malı oldular
D
Geçiyorum mevsim gibi kapından Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ
E
Uzanıverse gövdem taşlara baştan başa Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır?

A
Hiç kuşkusuz her çağın dünya görüşü ve sosyal şartları farklıdır
B
Sevginin, insanın içindeki kin, hile ve yalanı yok ettiğine inanıyorum.
C
En değerli yatırımın eğitim ve çocuğa yapılan yatırım olduğunu biliyor muydunuz?
D
Yunus, kendisinde bütün insanlığı ve bütün insanlıkta kendisini bulur.
E
Nabi’nin yaşadığı devirde “gazi” ve “veli” tipleri çoktan tarihe karışmış bulunuyordu.
Soru 12

I. Bu tarz destanlar, genellikle yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsü ile söylenir.

II. Halk ile divan edebiyatı yüzyıllar boyunca yan yana akan nehirler gibi uzanırlar.

III. Hürriyet, insanın özüyle birdir ve varlıklar içinde yalnız insana mahsus bir düşüncedir.

IV. Bize göre Türkçe, yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır.

V. Konuşma ile yazı dili arasındaki farklılık kalktığı için en güzel şiirler bu dönemde yazılır.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili edatlardan hangileri bağlaç olarak da kullanılabilir?

A
I ve III.
B
II ve III.
C
IV ve V
D
I ve II.
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.