10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı -Edat – Bağlaç – Ünlem – 2

10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı -Edat - Bağlaç - Ünlem - 2 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sın

Tebrikler - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı -Edat - Bağlaç - Ünlem - 2 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sın adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

A
Sabahattin Ali, Refik Halit’in memleket hikâyeciliğine diyalektik bir görüş katmış ve bu yeniliği ile 1940’ların tek ismi olmuştur.
B
Yaşar Kemal, halk söylencelerine, efsanelere duyduğu hayranlıkla Köroğlu, Karacaoğlan ve Alageyik efsanelerini kaleme almıştır
C
Henüz 35 yaşındayken hayata gözlerini yuman Ömer Seyfettin, Batı ile Doğu’yu harikulade bir şekilde birleştiren usta bir hikâyecimizdir.
D
Sait Faik, Burgaz çalılıklarından çekti bir kızılcık dalı kopardı, kalem gibi yonttu, ucunu yaşama batırdı ve yazmaya koyuldu.
E
Türk hikâyeciliği Ömer Seyfettin’den sonra Memduh Şevket Esendal, Fahri Celalettin gibi ustaları tarafından sürdürülmüştür
Soru 2

(I) Divan şiirinin güzel olduğuna inananlardan biriyim. (II) Fuzuli, Baki, Neşati ve Nefi çok güzel şiirler yazmışlardır. (III) Onları neden feda edeyim ki? (IV) Onları yok saymak, yetişen nesilleri ortak millî hazineden mahrum etmek demek olmaz mı? (V) Çocuklarımıza yabancı dilleri öğretiyoruz da atalarının dilini neden öğretmeyelim?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde edat da bağlaç da kullanılmamıştır?

A
IV
B
V
C
II
D
I
E
III
Soru 3

Şu bilgi çağında çocuklarımızı - - - - gençlerimizi okumaya yönlendiremezsek kısır düşüncelere, sınırlı görüşlere sahip ilkel davranışlar sergileyen bir yığın insan çıkar karşımıza.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilmelidir?

A
ki
B
fakat
C
ancak
D
ve
E
de
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

A
Anavatanımız Orta Asya, Anadolu veya Rumeli değil, Türkçedir.
B
Türk ruhu yedi günden beri Sakarya kıyılarında bir alev gibi yanıyor.
C
Bilmelisiniz ki dürüstlük her büyük erdemin başlangıcıdır
D
Anavatanımız Orta Asya, Anadolu veya Rumeli değil, Türkçedir.
E
Zenginleşen ve kalkınan bir milletin dili fakirleşemez.
Soru 5

Çocuklarımıza kendi dünyalarından önce sekizinci kat göklerdeki yıldızların bilimini öğretmek büyük bir saflıktır. Onlara daha akıllı ve daha iyi olmasına yarayacak şeyleri öğrettikten sonra mantığın, fiziğin, geometrinin ne olduğunu anlatmalıyız. Böylece kafası işlemeye başlayan çocuklarımız, seçeceği bilimin de kolaylıkla üstesinden gelebilir.

Bu parçada geçen sözcüklerden hangileri bağlaçtır?

A
ve - de
B
ne - ve
C
de - daha
D
daha - ne
E
sonra - de
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağlaç kullanılmıştır?

A
Gerçek şiir ancak duygu ve düşüncenin senteziyle ortaya çıkar.
B
Küçüklere oğul de şefkatle davran, büyüklere ata de hürmet et.
C
İnsan, gelişen bir varlık olduğundan düşünceleri de zamanla değişir
D
Birçok insan gibi ben de işittiklerim ve gördüklerimle yetiniyorum.
E
Izdırap ve sefalet kadar insanları birbirine yaklaştıran şey yoktur.
Soru 7

Kimi zaman yakınındaki uzağın, uzağındaki yakınındır hayatta. Ne içine kapanmak sorunları çözer hayatta ne de alıp başını gitmek. Çünkü insan, gittiği yere kalbini de götürür.

Bu parçada bağlaç türünde kaç sözcük kullanılmıştır?

A
2
B
1
C
5
D
4
E
3
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, çekim eki alarak adlaşmıştır?

A
Yaşam için, benim uğraşım, benim sanatım yaşamaktır, der Montaigne.
B
Klasik eserler, ölümsüz duyguları içinde yaşatmış eserler gibidir.
C
Ancak büyük milletler, başkalarının sevinç ve üzüntülerini paylaşabilir.
D
Sanatçı bir şeyler öğretmek, okur da bir şeyler öğrenmek için okumaz
E
Dünyada hiçbir dost, insanoğluna kitaplar kadar yakın olamaz.
Soru 9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

A
Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları
B
Ne güzel yiğittir o, ne güzel çağrı Bir yanık buğday tarlasıdır bağrı
C
Ne uçmayı bilirim ne gökten haberdarım Bir karış bile yükselemem yerimden
D
Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde Ne sevdayla dolar taşar gönüller
E
Ne doğan güne hükmüm geçer Ne hâlden anlayan bulunur
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç bir söz öbeği içinde kullanılmamıştır?

A
Destanlar, millî şuuru güçlendiren ve millî dayanışmayı sağlayan önemli ürünlerdir.
B
Divan şiirinin unutulmaz söyleyişlerini çok defa “azade”, “müfret” ve “berceste”ler taşımıştır
C
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesi vicdan ve din hürriyetiyle ilgili hükümler içerir.
D
“Dinar” kelimesi Latinceden Arapçaya geçmiş ve İslam dünyasında altın para karşılığında kullanılmıştır.
E
Nil deltasında yer alan Dimyat, Türkiye’de halk arasında bir deyimde tarihî ve ticari özelliğiyle kullanılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.