10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı – Şiir – 1 – 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları

10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Şiir - 1 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları

Tebrikler - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı - Şiir - 1 - 10. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ok atılır kal’asından

Hak saklasın belâsından

Köroğlu’nun nârasından

Her yan gümbür gümbürlenir.

Bu parça aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmıştır?

A
Semai
B
Varsağı
C
Türkü
D
Koşma
E
Mâni
Soru 2

Bilig birle âlim yokar yokladı

Biligsizlik erni çökerdi kodı

Bilig yind usanma bil ol hak resul

Bilig Çin’de erse siz arkang tidi

Günümüz Türkçesiyle

(Âlim, bilgi ile yükseldi,

Bilgisizlik insanı aşağı düşürdü.

Bilgiyi ara, usanma; bil ki o hak Resul:

“Bilgiyi, Çin’de bile olsa arayınız.” dedi.)

Atabetü’l Hakayık’tan alınan bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İslami ögelerden izler vardır
B
Uyak düzeni aaab şeklindedir
C
Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
D
Bilginin önemi vurgulanmıştır
E
Hece ölçüsüyle yazılmıştır
Soru 3

Al giydim alsın diye

Mor giydim sarsın diye

İsteyene varmadım

Sevdiğim alsın diye

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varsağı
B
Koşma
C
Türkü
D
Semai
E
Mâni
Soru 4

Dile yâr

Gör bir âfet dile yâr

Ben sana vurulmuşum

Ne istersen dile yâr

Öldür beni yaşatma

Verme beni dile yâr

Bu mâninin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buluşma
B
Gurbet
C
Aşk
D
Ölüm
E
Ayrılık
Soru 5

Aşağıdaki tanımların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Mazmun, daha çok, bir nesnenin veya bir hâlin kendisini söylemek yerine mevcut özelliklerinden biri veya birkaçının dolaylı bir şekilde ifade edilmesidir
B
Cinas, edebiyat terimi olarak anlamları aynı, yazılış ve okunuşları farklı olan kelimelerin bir arada kullanılmasıyla yapılan söz sanatını ifade eder.
C
Destan, toplum hayatında meydana gelen olaylar üzerine hece ölçüsü ve koşma tarzında söylenen âşık edebiyatının bir nazım şeklidir.
D
Söz, söyleyiş, üslup anlamına gelen “deyiş”, halk edebiyatında türkü, destan, nefes, tekerleme, koşma gibi hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin genel adıdır.
E
“Hikmet”, Ahmet Yesevi’nin İslamiyet’in esaslarını, tasavvufun inceliklerini hece ölçüsü ve sade bir dil kullanarak kaleme aldığı şiirlerdir
Soru 6

Yene bir kereglig sözüm bar sana,

Ayayın men anı, kulak tut mana;

Söz oldur: Tekebbürni baştan salıp

Tevâzu’nı berk tut, yapuş ked ana.

Günümüz Türkçesiyle

(Yine bir gerekli sözüm var sana,

Söyleyeyim ben onu, kulak ver bana;

Söz şudur: Kendini beğenmişliği baştan atıp tevazuyu sıkı tut, ona iyice sarıl.)

Atabetü’l Hakayık’tan alınmış bu dörtlükte işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alçak gönüllülük
B
Kibir
C
Allah aşkı
D
Ayrılık
E
Hayatın geçiciliği
Soru 7

Yüce dağ yeşil çimen yol olsa

Acem bahçeleri gonca gül olsa

Saçı sırma gül dudağı bal olsa

Gönül istemezse dile daş gelir.

Bu dörtlükte kırmızı yazılı söz gruplarında görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

A
Aynı varlığa ait birbirine zıt kavramlar bir arada kullanılmıştır.
B
İnsan dışındaki bir varlığa, insana ait bir özellik verilmiştir
C
Anlamca birbiriyle ilgili kelimeler bir arada kullanılmıştır
D
Birbiriyle ilgili iki şeyden zayıf olan kuvvetli olana benzetilmiştir.
E
Bir olayın gerçek sebebi farklı ve güzel bir nedene bağlanmıştır.
Soru 8

Kerem der ki dağ üstüne dağ olmaz

Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz

Elin kızı gelip sana yâr olmaz

Varıp kapısına kul olmayınca

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tam uyak kullanılmıştır.
B
Redif kullanılmıştır
C
Uyak düzeni aaab şeklindedir
D
Birimi dörtlüktür.
E
Ölçüsü hecedir
Soru 9

Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan ilk Türkçe sözlüktür. Eser yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçenin XI. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir gramer kitabı; kişi, boy ve yer adları kaynağı; Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve halk edebiyatına dair zengin bilgiler içeren, aynı zamanda dönemin tıbbı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren ansiklopedik bir eser niteliği taşımaktadır.

Bu parçada sözü edilen eserin adı ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
Divanu Lugâti’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut
B
Muhakemetü’l-Lugateyn – Ali Şir Nevai
C
Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
D
Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
E
Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
Soru 10

Deli gönül bizim ele gidersen

Selam söyle eller bana küsmesin

Yol ırak viran bağa varırsan

Gülü solmuş bağlar bana küsmesin

Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek vardır?

A
Tezat (Zıtlık)
B
Tenasüp (Uygunluk)
C
Teşhis (Kişileştirme)
D
Telmih (Hatırlatma)
E
Teşbih (Benzetme)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.