11. Sınıf – Edebiyat – Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Soruları çöz

11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Sorula

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Sorula adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ey sahn-ı mezâlim…Evet, ey sahne-i garrâ,

Ey sahne-i zî-şâ’şaa-i hâile-pîrâ!

Ey şa’şaanın, kevkebenin mehdi, mezârı

Şarkın ezelî hâkime-i câzibedârı;

Bu dizelerin ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Aruz ölçüsüyle söylenmiştir.
B
Ek biçiminde redif vardır
C
Seslenme ifadesinin tekrarıyla ahenk pekiştirilmiştir
D
Tam uyak kullanılmıştır.
E
Ulama örneği vardır
Soru 2

Aşağıdaki şiirlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

A
Sis
B
Rubab-ı Şikeste
C
Elhan-ı Şita
D
Promete
E
Şermin
Soru 3

Verir zavallı memleket, verir ne varsa,malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.

Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Geleceğe yönelik saptamalar yapılmıştır
B
Fırsatları değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır
C
Millet, vatanı için her şeyini feda etmeye razı görünmektedir
D
Dize tekrarlarıyla hem ahenk hem iletilerin etkisi pekiştirilmiştir
E
İdareci kadronun ihtirasları eleştirilmiştir
Soru 4

Sesin işler gibi bir şûh kanat gamlarıma

Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş

Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş

Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma.

Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi

Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken

Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben

Avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bireysel duygular ön plana çıkarılmıştır.
B
Karamsar bir ruh hâli yansıtılmıştır
C
Aşk teması işlenmiştir.
D
Karşıtlıktan yararlanılmıştır.
E
Benzetmeler yapılmıştır.
Soru 5

Gel bu akşam da ser-be-ser güzelim,

İhtizâzât-ı leyli dinleyelim:

Tâ uzaklarda işte bir piyano,

Tâze parmakların temâsıyle

Ağlıyor bir hazân havâsıyle

Dinle ey yârim işte ağlayan o

Gecenin ka’r-ı pür-sükûnunda

Zulmet-i ebkemin derûnunda...

(ser-be-ser: baştan başa, ihtizâzât: ferahlık, haz alma,

leyl: gece, ka’r-ı pür-sükûn: sessizlik dolu derinlik, zulmet-i

ebkem: dilsiz karanlık)

Bu dizeler içerik, dil ve biçim özellikleri itibarıyla aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine uygundur?

A
Âşık tarzı halk şiiri
B
Tekke şiiri
C
Destan Dönemi şiiri
D
Divan şiiri
E
Servetifünun şiiri
Soru 6

Servetifünun şiiri ile Tanzimat Dönemi şiiri arasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili kesin bir benzerlikten söz edilebilir?

A
Kafiye anlayışı
B
Nazım şekli
C
Edebî akım
D
Konu
E
Vezin
Soru 7

Sen olmasan...

Seni bir lâhza görmesem yâhud,

Bilir misin ne olur?

Semâ, güneş ebediyyen kapansa, belki vücud

Bu leyl-i serd ile bir çâre-i teennüs arar,

Ve bulur;

Fakat o zulmete mümkün müdür alıştırmak

Bütün güneşle, semâlarla beslenen rûhu,

Bu rûh-ı mecruhu…

Bu metnin oluşmasına imkân sağlayan edebî zihniyet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Eserin yapılandırılmasında parça güzelliğini esas almaktadır
B
Ahenk unsurlarını ikinci plana itmiştir
C
Şiiri düzyazıdan uzaklaştırma çabası içerisindedir.
D
Toplumsal meselelerden çok bireysel hislenmelere yönelmiştir.
E
Hayatı olduğu gibi, tüm gerçekliğiyle ifade etme gayesindedir
Soru 8

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Olur dembedem nevha-ger, nagme-saz

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...

Sokaklarda seylabeler ağlaşır

Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

Bulutlar karardıkça zerrata bir

Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

Bu dizelerin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Betimleyici bir anlatım söz konusudur
B
Yabancı sözcüklere yer verilmiştir.
C
Yargılar tek dizede tamamlanmıştır.
D
Kişileştirme yapılmıştır.
E
Ritmik tekrarlarla ahenge bir canlılık kazandırılmıştır.
Soru 9

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar

Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...

Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,

Ey kebûterlerin neşîdeleri,

O bahârın bu işte ferdâsı:

Kapladı bir derin sükûta yeri karlar

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar! ...

Her şâhsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! -

Bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd...

Ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma, çek.

Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd!

Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,

Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir serbest şiir örneğidir
B
Belirli bir nazım birimi yoktur.
C
Bireysel bir bakış açısı işlenmiştir.
D
Betimleyici bir anlatım söz konusudur
E
Benzetmelere başvurulmuştur.
Soru 10

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre;

Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz.

Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare.

Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;

Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa… Var ol!

Aşağıdakilerden hangisi bu şiir parçasının iletilerinden biri olamaz?

 
A
Cehalet ve kahra başkaldırı
B
Toplumsal duyarlılık
C
Birlik olma duygusu
D
Zamandan şikâyet
E
Millet sevgisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.