11. Sınıf – Edebiyat – Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Soruları çöz

11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Sorula

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Sorula adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ey sahn-ı mezâlim…Evet, ey sahne-i garrâ,

Ey sahne-i zî-şâ’şaa-i hâile-pîrâ!

Ey şa’şaanın, kevkebenin mehdi, mezârı

Şarkın ezelî hâkime-i câzibedârı;

Bu dizelerin ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Seslenme ifadesinin tekrarıyla ahenk pekiştirilmiştir
B
Ulama örneği vardır
C
Tam uyak kullanılmıştır.
D
Ek biçiminde redif vardır
E
Aruz ölçüsüyle söylenmiştir.
Soru 2

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre;

Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz.

Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare.

Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;

Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa… Var ol!

Aşağıdakilerden hangisi bu şiir parçasının iletilerinden biri olamaz?

 
A
Toplumsal duyarlılık
B
Cehalet ve kahra başkaldırı
C
Birlik olma duygusu
D
Zamandan şikâyet
E
Millet sevgisi
Soru 3

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Olur dembedem nevha-ger, nagme-saz

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...

Sokaklarda seylabeler ağlaşır

Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

Bulutlar karardıkça zerrata bir

Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

Bu dizelerin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ritmik tekrarlarla ahenge bir canlılık kazandırılmıştır.
B
Betimleyici bir anlatım söz konusudur
C
Kişileştirme yapılmıştır.
D
Yabancı sözcüklere yer verilmiştir.
E
Yargılar tek dizede tamamlanmıştır.
Soru 4

Sesin işler gibi bir şûh kanat gamlarıma

Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş

Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş

Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma.

Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi

Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken

Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben

Avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Aşk teması işlenmiştir.
B
Karamsar bir ruh hâli yansıtılmıştır
C
Karşıtlıktan yararlanılmıştır.
D
Benzetmeler yapılmıştır.
E
Bireysel duygular ön plana çıkarılmıştır.
Soru 5

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar

Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...

Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,

Ey kebûterlerin neşîdeleri,

O bahârın bu işte ferdâsı:

Kapladı bir derin sükûta yeri karlar

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar! ...

Her şâhsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! -

Bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd...

Ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma, çek.

Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd!

Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,

Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Betimleyici bir anlatım söz konusudur
B
Bir serbest şiir örneğidir
C
Belirli bir nazım birimi yoktur.
D
Bireysel bir bakış açısı işlenmiştir.
E
Benzetmelere başvurulmuştur.
Soru 6

Sen olmasan...

Seni bir lâhza görmesem yâhud,

Bilir misin ne olur?

Semâ, güneş ebediyyen kapansa, belki vücud

Bu leyl-i serd ile bir çâre-i teennüs arar,

Ve bulur;

Fakat o zulmete mümkün müdür alıştırmak

Bütün güneşle, semâlarla beslenen rûhu,

Bu rûh-ı mecruhu…

Bu metnin oluşmasına imkân sağlayan edebî zihniyet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Toplumsal meselelerden çok bireysel hislenmelere yönelmiştir.
B
Şiiri düzyazıdan uzaklaştırma çabası içerisindedir.
C
Eserin yapılandırılmasında parça güzelliğini esas almaktadır
D
Ahenk unsurlarını ikinci plana itmiştir
E
Hayatı olduğu gibi, tüm gerçekliğiyle ifade etme gayesindedir
Soru 7

Gel bu akşam da ser-be-ser güzelim,

İhtizâzât-ı leyli dinleyelim:

Tâ uzaklarda işte bir piyano,

Tâze parmakların temâsıyle

Ağlıyor bir hazân havâsıyle

Dinle ey yârim işte ağlayan o

Gecenin ka’r-ı pür-sükûnunda

Zulmet-i ebkemin derûnunda...

(ser-be-ser: baştan başa, ihtizâzât: ferahlık, haz alma,

leyl: gece, ka’r-ı pür-sükûn: sessizlik dolu derinlik, zulmet-i

ebkem: dilsiz karanlık)

Bu dizeler içerik, dil ve biçim özellikleri itibarıyla aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine uygundur?

A
Tekke şiiri
B
Divan şiiri
C
Destan Dönemi şiiri
D
Servetifünun şiiri
E
Âşık tarzı halk şiiri
Soru 8

Aşağıdaki şiirlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

A
Sis
B
Elhan-ı Şita
C
Rubab-ı Şikeste
D
Şermin
E
Promete
Soru 9

Servetifünun şiiri ile Tanzimat Dönemi şiiri arasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili kesin bir benzerlikten söz edilebilir?

A
Kafiye anlayışı
B
Nazım şekli
C
Edebî akım
D
Vezin
E
Konu
Soru 10

Verir zavallı memleket, verir ne varsa,malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.

Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dize tekrarlarıyla hem ahenk hem iletilerin etkisi pekiştirilmiştir
B
Millet, vatanı için her şeyini feda etmeye razı görünmektedir
C
Fırsatları değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır
D
İdareci kadronun ihtirasları eleştirilmiştir
E
Geleceğe yönelik saptamalar yapılmıştır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.