11. Sınıf – Edebiyat – Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Soruları çöz

11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Sorula

Tebrikler - 11. Sınıf - Edebiyat - Servetifünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Sınav Sorula adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gel bu akşam da ser-be-ser güzelim,

İhtizâzât-ı leyli dinleyelim:

Tâ uzaklarda işte bir piyano,

Tâze parmakların temâsıyle

Ağlıyor bir hazân havâsıyle

Dinle ey yârim işte ağlayan o

Gecenin ka’r-ı pür-sükûnunda

Zulmet-i ebkemin derûnunda...

(ser-be-ser: baştan başa, ihtizâzât: ferahlık, haz alma,

leyl: gece, ka’r-ı pür-sükûn: sessizlik dolu derinlik, zulmet-i

ebkem: dilsiz karanlık)

Bu dizeler içerik, dil ve biçim özellikleri itibarıyla aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine uygundur?

A
Tekke şiiri
B
Servetifünun şiiri
C
Destan Dönemi şiiri
D
Divan şiiri
E
Âşık tarzı halk şiiri
Soru 2

Servetifünun şiiri ile Tanzimat Dönemi şiiri arasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili kesin bir benzerlikten söz edilebilir?

A
Edebî akım
B
Kafiye anlayışı
C
Vezin
D
Konu
E
Nazım şekli
Soru 3

Sen olmasan...

Seni bir lâhza görmesem yâhud,

Bilir misin ne olur?

Semâ, güneş ebediyyen kapansa, belki vücud

Bu leyl-i serd ile bir çâre-i teennüs arar,

Ve bulur;

Fakat o zulmete mümkün müdür alıştırmak

Bütün güneşle, semâlarla beslenen rûhu,

Bu rûh-ı mecruhu…

Bu metnin oluşmasına imkân sağlayan edebî zihniyet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Toplumsal meselelerden çok bireysel hislenmelere yönelmiştir.
B
Eserin yapılandırılmasında parça güzelliğini esas almaktadır
C
Hayatı olduğu gibi, tüm gerçekliğiyle ifade etme gayesindedir
D
Şiiri düzyazıdan uzaklaştırma çabası içerisindedir.
E
Ahenk unsurlarını ikinci plana itmiştir
Soru 4

Verir zavallı memleket, verir ne varsa,malını

Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini

Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.

Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!

Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Millet, vatanı için her şeyini feda etmeye razı görünmektedir
B
Fırsatları değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır
C
Geleceğe yönelik saptamalar yapılmıştır
D
İdareci kadronun ihtirasları eleştirilmiştir
E
Dize tekrarlarıyla hem ahenk hem iletilerin etkisi pekiştirilmiştir
Soru 5

Ey sahn-ı mezâlim…Evet, ey sahne-i garrâ,

Ey sahne-i zî-şâ’şaa-i hâile-pîrâ!

Ey şa’şaanın, kevkebenin mehdi, mezârı

Şarkın ezelî hâkime-i câzibedârı;

Bu dizelerin ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tam uyak kullanılmıştır.
B
Seslenme ifadesinin tekrarıyla ahenk pekiştirilmiştir
C
Ek biçiminde redif vardır
D
Aruz ölçüsüyle söylenmiştir.
E
Ulama örneği vardır
Soru 6

Sesin işler gibi bir şûh kanat gamlarıma

Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş

Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş

Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma.

Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi

Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken

Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben

Avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karşıtlıktan yararlanılmıştır.
B
Benzetmeler yapılmıştır.
C
Karamsar bir ruh hâli yansıtılmıştır
D
Bireysel duygular ön plana çıkarılmıştır.
E
Aşk teması işlenmiştir.
Soru 7

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar

Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar...

Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,

Ey kebûterlerin neşîdeleri,

O bahârın bu işte ferdâsı:

Kapladı bir derin sükûta yeri karlar

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar! ...

Her şâhsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! -

Bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd...

Ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma, çek.

Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd!

Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,

Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Benzetmelere başvurulmuştur.
B
Belirli bir nazım birimi yoktur.
C
Bir serbest şiir örneğidir
D
Betimleyici bir anlatım söz konusudur
E
Bireysel bir bakış açısı işlenmiştir.
Soru 8

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Olur dembedem nevha-ger, nagme-saz

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...

Sokaklarda seylabeler ağlaşır

Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

Bulutlar karardıkça zerrata bir

Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

Bu dizelerin dil ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yabancı sözcüklere yer verilmiştir.
B
Ritmik tekrarlarla ahenge bir canlılık kazandırılmıştır.
C
Yargılar tek dizede tamamlanmıştır.
D
Betimleyici bir anlatım söz konusudur
E
Kişileştirme yapılmıştır.
Soru 9

Aşağıdaki şiirlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

A
Rubab-ı Şikeste
B
Promete
C
Sis
D
Elhan-ı Şita
E
Şermin
Soru 10

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre;

Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz.

Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare.

Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;

Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa… Var ol!

Aşağıdakilerden hangisi bu şiir parçasının iletilerinden biri olamaz?

 
A
Cehalet ve kahra başkaldırı
B
Toplumsal duyarlılık
C
Birlik olma duygusu
D
Zamandan şikâyet
E
Millet sevgisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.