11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Özellikle Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği Balkanlarda ırk, dil, din ve kültür bakımından birbirinden çok farklı milletler bir arada yaşıyorlardı.

Osmanlı topraklarında yaşayan ulusların Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmalarında en çok etkisi olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Dünya Savaşı
B
Reform Hareketleri
C
Coğrafi Keşifler
D
Fransız İhtilali
E
Sanayi İnkılabı
Soru 2

Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyal ve kültürel durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A
Şehirleşmenin hız kazandığı
B
Avrupa yaşam tarzının toplumda etkilerinin görüldüğü
C
Balkanlardan Anadolu’ya göçler yaşandığı
D
Gazete, dergi gibi basın organlarının sayısının arttığı
E
Avrupa tarzında ilk eğitim kurumlarının açıldığı
Soru 3

Mustafa Kemal ordunun siyasetin içinde bulunmasına her zaman karşı çıkmıştır.

Bu durum Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği ile daha yakından ilgilidir?

A
Liderliği
B
Eğitimciliği
C
Demokrasiye önem vermesi
D
Açık sözlülüğü
E
Çok yönlü olması
Soru 4

I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

II. Selanik Askerî Rüştiyesi

III. Manastır Askerî İdadisi

IV. Harp Akademisi

V. Harp Okulu

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?

A
III ve V
B
IV ve V.
C
II ve III
D
I ve II.
E
I ve III
Soru 5

Atatürk çocukluğuna ve ilköğrenim yaşamına ilişkin anılarını ilk kez 1922 yılı başında Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman’a çok içtenlikle şöyle anlatmıştır:

Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Annem, geleneksel yöntemlerle eğitim veren mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi’ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi’ne kaydedildim.

Atatürk’ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere göre; ailesi ve Osmanlı eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ailede demokratik bir anlayış vardır.
B
Osmanlı’da eğitim birliği bulunmamaktadır
C
Osmanlı’da modern eğitim veren okullarda bulunmaktadır.
D
Babası daha gelenekçi bir düşünceye sahiptir.
E
Aile eğitime önem vermektedir.
Soru 6

Mustafa Kemal’i Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememesi O’nu derinden üzmüştür.

M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir ?

A
93 Harbi (Osmanlı-Rus)
B
Balkan Savaşları
C
Trablusgarp Savaşı
D
1897 Türk-Yunan Savaşı
E
Kırım Harbi
Soru 7

I. Ailesinin bu konuda çok ısrarlı olması

II. Askerlik mesleğini sevmesi

III. Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu durum

Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II.
D
Yalnız I.
E
II ve III.
Soru 8

Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

A
Azınlık haklarının kısıtlanmasına
B
Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
C
Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
D
Yabancı devletlerin etkisinin artmasına
E
Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin son yıllarda içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’de Türkçülük düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur.

Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu; şiirlerinde “ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum” dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkısı olan şair kimdir?

A
Kemal Tahir
B
Namık Kemal
C
Sait Faik Abasıyanık
D
Tevfik Fikret
E
Mehmet Emin Yurdakul
Soru 10

Şehir; Selanik ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açı- lan önemli bir bölgesidir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II. Abdülhamit’e karşı Meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sofya
B
Manastır
C
Şam
D
Trablusgarp
E
İstanbul
Soru 11

Mustafa Kemal’in yaklaşık üç yıl eğitim aldığı Manastır kentiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Özellikle tarih bilincini ve vatan sevgisini kazandığı şehirdir.
B
Önemli bir limanı olan ve sanayileşmiş bir şehirdir.
C
Yabancı devletlerin azınlıklar üzerindeki etkilerinin görüldüğü bir şehirdir.
D
Çok kültürlü bir yapıya sahiptir.
E
Meşrutiyet yanlılarının yoğun olarak yaşadığı bir şehirdi.
Soru 12

Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldı- ğı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Avrupa’dan yayılan yenilik akımlarına ilk olumsuz tepkilerin verildiği yerdir
B
Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demiryollarına sahiptir
C
Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte yaşamışlardır
D
Osmanlı yönetimine karşı isyanların yoğun olduğu bir şehirdir
E
Farklı ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.