11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal’in Şam’da kurmuş olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilal-i Ahmer Cemiyeti
B
Wilson İlkeleri Cemiyeti
C
İttifat ve Terakki Cemiyeti
D
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
E
Kilikyayılar Cemiyeti
Soru 2

Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca matematik, edebiyat, siyaset, sanat, tarih ve yabancı dil öğrenmeye önem vermiştir.

Mustafa Kemal’in bu yönünün en belirgin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vatan ve millet sevgisinin gelişmesi
B
Askerî yeteneklerinin gelişmesi
C
Millî değerlerlerine bağlı bir birey olarak yetişmesi
D
Çok yönlü bir lider olarak yetişmesi
E
Sanatçılara büyük değer vermesi
Soru 3

I. Batıcılık

II. Milliyetçilik

III. İslamcılık

Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız III.
C
Yalnız II.
D
I ve II.
E
Yalnız I.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A
Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve millî egemenlik fikirlerinden etkilenmesi
B
Annesinin isteğiyle okul hayatına geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebinde başlaması
C
Namık Kemal’in şiirlerindeki vatan ve millet sevgisinden etkilenmesi
D
Manastır’daki meşrutiyet yanlısı öğretmenlerinden memleket meselelerini öğrenmesi
E
Yeni fikir ve düşüncelerin oluştuğu Selanik gibi özgür bir ortamda yetişme imkânı bulması
Soru 5

İtalya’nın hammadde sağlamak için Trablusgarp’a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri de Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in örgütlediği yerli halk, Derne ve Tobruk’ta İtalyanların başarılı olmalarını engellemiştir.

Yalnız bu bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenemez?

A
Fedakâr bir kişi olduğu
B
Sömürgeciliğe karşı ilk defa direniş gösterdiği
C
Vatansever bir asker olduğu
D
Teşkilatçı bir insan olduğu
E
İtalyanlara karşı başarılı olduğu
Soru 6

Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Manastır’daki öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bilge – Tarih Bilinci
B
Arkadaşı Ömer Naci – Edebiyata ilgi duyması
C
Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
D
Voltaire, J. J. Rousseau – Milliyetçilik ve Milli Egemenlik düşüncesi
E
Namık Kemal, Tevfik Fikret – Vatan ve Millet Sevgisi
Soru 7

Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan askerî gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Trablusgarp Savaşı’nda İtalyanlara karşı başarılı savunma savaşları yapılması
B
Kafkas Cephesi’nde Rusların işgali altındaki Muş ve Bitlis’in geri alınması
C
Irak’ta, Kut’ül Amare’de İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanılması
D
Çanakkale’deki düşmanın ağır bir yenilgiye uğratılması
E
Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkan olarak görev alması
Soru 8

Mustafa Kemal’in yaşadığı dönemde meydana gelen ve o dönemi etkileyen siyasi ve sosyal olaylar, O’nun fikir hayatının oluşumu ve gelişimi üzerinde de etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen olaylardan birisi değildir?

A
Reform Hareketlerinin Avrupa’da taraftar toplaması
B
Fransız İhtilali’nin sonucunda yayılan fikirler
C
Meşrutiyetin ilanı ve sonrası yetişen aydınlar
D
Osmanlı’nın bilim ve teknik alanında geride kalması
E
Türk-Yunan Savaşı esnasında yaşanan olumsuzluklar
Soru 9

Atatürk “Memleket, mutlaka çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu yaşam davasıdır.” demiştir.

Buna göre Atatürk’ün ülkesi için hedefinin;

I. Çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmak

II. Liberal ekonomiyi yaygınlaştırmak

III. Gelenekçi yapıyı korumak

verilenlerden hangileri olduğu söylenebilir?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
Yalnız II
D
Yalnız III.
E
Yalnız I.
Soru 10

Mustafa Kemal Sofya ataşemiliterlik görevine atandıktan sonra Bulgaristan’daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıkmıştır.

Bu gezinin amaçları arasında;

I. Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek,

II. Türklerin Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak,

III. Bulgar ordusunun durumunu yakından incelemek

durumlarından hangileri yer alır?

A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
I ve II.
D
Yalnız I.
E
Yalnız III.
Soru 11

“Harp Akademisini bitiren Mustafa Kemal’in ilk resmî gö- rev yeri olarak atandığı yer, tevafuktur ki, İstanbul’a dönmeden önce son görev yeri “Yıldırım Orduları Komutanı” olarak aynı yer olmuştur.

Buna göre Mustafa Kemal’in görev yaptığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makedonya
B
Çanakkale
C
Suriye
D
Trablusgarp
E
Kafkasya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.