12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1 - testdelisi.com

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1

Tebrikler - 12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
B
İtilaf devletlerini oyalamak
C
İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek
D
Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını arttırmak
E
“Millî irade” kavramını başarıya ulaşmak için bir araç olarak kullanmak
Soru 2

Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağını göstermiştir
B
Ulusal bilinci uyandırmış ve mücadele ruhunu körüklemiştir
C
TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur.
D
Yurdu işgallerden kurtarmıştır
E
Halka moral sağlamış ve kurtuluş umudunu güçlendirmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

A
İstiklal Marşı’nın kabulü
B
Lozan Antlaşması’nın onaylanması
C
Saltanatın kaldırılması
D
Lozan Görüşmelerine başlanması
E
Düzenli ordunun kurulması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?

A
İtilaf devletlerinden destek alan azınlıkların taşkınlıkları
B
Yapılan işgallerin önlenememesi
C
Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması
D
TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi
E
Osmanlı hükümetinin işgalleri önlemekte yetersiz kalması
Soru 5

I. Mondros Ateşkes Antlaşması

II. İzmir’in işgal edilmesi

III. Azınlıkların faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 6

Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Erzurum Kongresi’nde millî sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.
B
Amasya Genelgesi’nde Millî Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
C
Sivas Kongresi’nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir
D
Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.
E
Misakımillî kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

A
Bölgesel nitelikte olmaları
B
Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
C
Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
D
İşgallere karşı çıkmaları
E
Sivas Kongresinde birleştirilmeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

A
Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B
Hâkimiyetimilliye Gazetesi’nin çıkarılması
C
Ankara müftüsünün fetva yayınlaması
D
Sivas Kongresinin toplanması
E
Anadolu Ajansı’nın kurulması
Soru 9

I. Amasya Genelgesi

II. Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
II – III – IV – I
B
I – II – III – IV
C
II – I – IV – III
D
I – III – II – IV
E
I – IV – III – II
Soru 10

Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A
Çağın teknolojisinin takip edilmesi
B
Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi
C
Çağın teknolojisinin takip edilmesi
D
Savaş durumuna son verilmesi
E
Kapitülasyonların kaldırılması
Soru 11

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?

A
Ulusal örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır.
B
Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
C
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
D
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
E
Güvenli bir yer olan Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
Soru 12

I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

III. Amasya Görüşmesi

IV. Misakımillî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV - I - III - II
B
II - III - IV - I
C
II - IV - I - III
D
III - IV - I - II
E
III - II - IV - I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1)
TEST – 2 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2)
TEST – 3 (Millî Mücadele – 1)
TEST – 4 (Millî Mücadele – 2)
TEST – 5 (Millî Mücadele – 3)

Samsun’dan sonra Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşlarıyla toplantılar yaptı.Onların da düşüncelerini alarak Amasya Genelgesi’ni yayımladı.(22 Haziran 1919)

 

Bu genelgede şu önemli kararlar vardı:

1.Vatanın bütünlüğü , milletin istiklali tehlikededir.

2.İstanbul’daki hükümet,üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.Bu durum milletimizin yok olduğu izlenimini vermektedir.

3.Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4.Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak,haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş,milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.

5.Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır.

6.Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

7.Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır halinde tutulması ve delegelerin gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahatlerini yapmaları gerekir.

 

Mustafa Kemal Paşa , Amasya Genelgesi’yle  kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!

İlgili Diğer Testler

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.