12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1 - testdelisi.com

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1

Tebrikler - 12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

III. Amasya Görüşmesi

IV. Misakımillî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II - IV - I - III
B
III - IV - I - II
C
III - II - IV - I
D
IV - I - III - II
E
II - III - IV - I
Soru 2

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?

A
Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
B
Güvenli bir yer olan Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
C
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
E
Ulusal örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

A
Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B
Sivas Kongresinin toplanması
C
Anadolu Ajansı’nın kurulması
D
Ankara müftüsünün fetva yayınlaması
E
Hâkimiyetimilliye Gazetesi’nin çıkarılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

A
Düzenli ordunun kurulması
B
İstiklal Marşı’nın kabulü
C
Lozan Antlaşması’nın onaylanması
D
Saltanatın kaldırılması
E
Lozan Görüşmelerine başlanması
Soru 5

M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
“Millî irade” kavramını başarıya ulaşmak için bir araç olarak kullanmak
B
Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını arttırmak
C
İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek
D
İtilaf devletlerini oyalamak
E
Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

A
İşgallere karşı çıkmaları
B
Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
C
Sivas Kongresinde birleştirilmeleri
D
Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
E
Bölgesel nitelikte olmaları
Soru 7

Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Erzurum Kongresi’nde millî sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.
B
Sivas Kongresi’nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir
C
Misakımillî kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir
D
Amasya Genelgesi’nde Millî Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
E
Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.
Soru 8

Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur.
B
Ulusal bilinci uyandırmış ve mücadele ruhunu körüklemiştir
C
Yurdu işgallerden kurtarmıştır
D
Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağını göstermiştir
E
Halka moral sağlamış ve kurtuluş umudunu güçlendirmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?

A
Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması
B
Yapılan işgallerin önlenememesi
C
İtilaf devletlerinden destek alan azınlıkların taşkınlıkları
D
Osmanlı hükümetinin işgalleri önlemekte yetersiz kalması
E
TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi
Soru 10

Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A
Çağın teknolojisinin takip edilmesi
B
Savaş durumuna son verilmesi
C
Çağın teknolojisinin takip edilmesi
D
Kapitülasyonların kaldırılması
E
Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi
Soru 11

I. Amasya Genelgesi

II. Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
II – I – IV – III
B
II – III – IV – I
C
I – III – II – IV
D
I – II – III – IV
E
I – IV – III – II
Soru 12

I. Mondros Ateşkes Antlaşması

II. İzmir’in işgal edilmesi

III. Azınlıkların faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?

A
Yalnız I.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I ve II.
E
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1)
TEST – 2 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2)
TEST – 3 (Millî Mücadele – 1)
TEST – 4 (Millî Mücadele – 2)
TEST – 5 (Millî Mücadele – 3)

Samsun’dan sonra Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşlarıyla toplantılar yaptı.Onların da düşüncelerini alarak Amasya Genelgesi’ni yayımladı.(22 Haziran 1919)

 

Bu genelgede şu önemli kararlar vardı:

1.Vatanın bütünlüğü , milletin istiklali tehlikededir.

2.İstanbul’daki hükümet,üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.Bu durum milletimizin yok olduğu izlenimini vermektedir.

3.Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4.Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak,haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş,milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.

5.Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır.

6.Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

7.Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır halinde tutulması ve delegelerin gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahatlerini yapmaları gerekir.

 

Mustafa Kemal Paşa , Amasya Genelgesi’yle  kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!

İlgili Diğer Testler

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.