12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1 - testdelisi.com

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1

Tebrikler - 12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?

A
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B
Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
C
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D
Ulusal örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır.
E
Güvenli bir yer olan Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
Soru 2

I. Amasya Genelgesi

II. Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I – II – III – IV
B
I – III – II – IV
C
II – I – IV – III
D
I – IV – III – II
E
II – III – IV – I
Soru 3

I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

III. Amasya Görüşmesi

IV. Misakımillî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III - II - IV - I
B
II - III - IV - I
C
III - IV - I - II
D
IV - I - III - II
E
II - IV - I - III
Soru 4

Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A
Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi
B
Çağın teknolojisinin takip edilmesi
C
Savaş durumuna son verilmesi
D
Çağın teknolojisinin takip edilmesi
E
Kapitülasyonların kaldırılması
Soru 5

Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Halka moral sağlamış ve kurtuluş umudunu güçlendirmiştir.
B
Ulusal bilinci uyandırmış ve mücadele ruhunu körüklemiştir
C
TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur.
D
Yurdu işgallerden kurtarmıştır
E
Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağını göstermiştir
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

A
Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B
Sivas Kongresinin toplanması
C
Ankara müftüsünün fetva yayınlaması
D
Hâkimiyetimilliye Gazetesi’nin çıkarılması
E
Anadolu Ajansı’nın kurulması
Soru 7

M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını arttırmak
B
“Millî irade” kavramını başarıya ulaşmak için bir araç olarak kullanmak
C
İtilaf devletlerini oyalamak
D
İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek
E
Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

A
İstiklal Marşı’nın kabulü
B
Lozan Görüşmelerine başlanması
C
Düzenli ordunun kurulması
D
Saltanatın kaldırılması
E
Lozan Antlaşması’nın onaylanması
Soru 9

I. Mondros Ateşkes Antlaşması

II. İzmir’in işgal edilmesi

III. Azınlıkların faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?

A
I, II ve III.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I ve II.
E
Yalnız I.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

A
Sivas Kongresinde birleştirilmeleri
B
Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
C
Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
D
İşgallere karşı çıkmaları
E
Bölgesel nitelikte olmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?

A
İtilaf devletlerinden destek alan azınlıkların taşkınlıkları
B
Osmanlı hükümetinin işgalleri önlemekte yetersiz kalması
C
Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması
D
TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi
E
Yapılan işgallerin önlenememesi
Soru 12

Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sivas Kongresi’nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir
B
Erzurum Kongresi’nde millî sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.
C
Misakımillî kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir
D
Amasya Genelgesi’nde Millî Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
E
Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1)
TEST – 2 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2)
TEST – 3 (Millî Mücadele – 1)
TEST – 4 (Millî Mücadele – 2)
TEST – 5 (Millî Mücadele – 3)

Samsun’dan sonra Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşlarıyla toplantılar yaptı.Onların da düşüncelerini alarak Amasya Genelgesi’ni yayımladı.(22 Haziran 1919)

 

Bu genelgede şu önemli kararlar vardı:

1.Vatanın bütünlüğü , milletin istiklali tehlikededir.

2.İstanbul’daki hükümet,üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.Bu durum milletimizin yok olduğu izlenimini vermektedir.

3.Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4.Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak,haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş,milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.

5.Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır.

6.Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

7.Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır halinde tutulması ve delegelerin gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahatlerini yapmaları gerekir.

 

Mustafa Kemal Paşa , Amasya Genelgesi’yle  kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!

İlgili Diğer Testler

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.