12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 3 - testdelisi.com

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 3

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 3

Tebrikler - 12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal Paşa, vatandaşlardan yurdun kurtuluşu için ellerindeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük hayvanı gibi malzemeleri Türk ordusuna vermesini istemiş ve Türk halkını fedakarlığa çağırmıştır.

Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Türk halkı topyekün genel seferberliğe çağrılmıştır?

A
Teşkilatıesasiye Kanunu
B
Misakımillî Kararları
C
Tekalifimilliye Emirleri
D
Hıyanetivataniye Kanunu
E
Kanuniesasi’nin ilanı
Soru 2
Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;

I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması,

II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

III. 1921 Anayasası’nın kabulü,

IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansına davet etmesi

gelişmelerinden hangileri TBMM’nin huhuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
I ve III.
B
Yalnız I.
C
II ve IV.
D
I, III ve IV
E
Yalnız II.
Soru 3

I. Ankara Antlaşması

II. Mudanya Ateşkes Antlaşması

III. Sakarya Savaşı

IV. Büyük Taarruz

Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
IV – II – I – III
B
III – I – IV – II
C
I – IV – II - III
D
I – III – IV – II
E
III – II – IV – I
Soru 4

Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. İnönü Savaşı
B
Eskişehir - Kütahya Savaşı
C
I. İnönü Savaşı
D
Başkomutanlık Muharebesi
E
Sakarya Savaşı
Soru 5

Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Hükûmeti ile anlaşarak düşmanı iki ateş arasında bırakmak
B
Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlayarak güvenlik hattı oluşturmak
C
Zaman kazanmak için Yunanlılara ateşkes teklif etmek
D
Başkenti daha güvenli bir yere taşımak
E
Tüm güçleri bir araya getirerek topyekün saldırıya geçmek
Soru 6

TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Kuvayımilliye’nin disiplinsiz davranışları
B
Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi
C
Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
D
Kuvayımilliye’nin düşman ilerleyişini durdurmada yetersiz kalması
E
Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri
Soru 7

Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında

I. Başkomutanlık süresinin uzatılması

II. Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması

III. İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması

yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

A
II ve III.
B
I ve II.
C
I, II ve III.
D
I ve III
E
Yalnız I.
Soru 8

I. Yunanlıların, Çerkez Ethem İsyanı’ndan faydalanmak istemeleri

II. İtilaf Devletlerinin isteklerini TBMM’ye kabul ettirmek istemeleri

III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi

Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?

A
I ve II.
B
Yalnız I.
C
I, II ve III.
D
Yalnız II.
E
II ve III.
Soru 9

Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?

A
Taraflardan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
B
Rusya Misakımillî’yi tanıyacaktır.
C
Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.
D
Batum Gürcistan’a verilecektir
E
Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması
B
Fransa’nın Misakımillî’yi tanıması
C
Misakımillî’den taviz verilmesi
D
Hatay ve İskenderun’un Suriye’ye verilmesi
E
Güney Cephesi’nde savaşı sonlandırması
Soru 11

Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı’nda Türk ordusuna “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini vermiştir.

Sakarya Savaşı’nı kazanmamızda etkili olan bu emrin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Belli bir çizgiyi savunmak en doğru savunma şeklidir
B
Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.
C
Savunma hattı düşerse zaman kazanmak için barış istenmelidir.
D
Savunma yapılarak da savaş kazanılabilir
E
Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

TEST – 1 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1)
TEST – 2 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2)
TEST – 3 (Millî Mücadele – 1)
TEST – 4 (Millî Mücadele – 2)
TEST – 5 (Millî Mücadele – 3)

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)

    Yurdun her tarafından gelen temsilcilerin katılımıyla 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi toplandı.Kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.

Bu kongrede aşağıdaki kararlar alındı:

1.Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynı şekilde kabul edildi.

2.tüm yurtta kurtuluş için faaliyet gösteren dernekler;“Anadolu ve Rumeli Haklarını Müdafaa Derneği” adı ile birleştirildi.

3.Hangi devlet olursa olsun, o devletin koruması altına girilmeyecekti.

4.Milli mücadeleyi tek elden yürütmek için “Temsil Heyeti” seçildi.Başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.

    Bu heyet , İstanbul Hükümeti temsilcileriyle, kapatılmış olan İstanbul’daki Mebusan Meclisi’nin açılması için görüşmelerde bulundu ve öneriyi kabul ettirdi.

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ

    27 Aralık 1919’da Atatürk ve Temsil Heyeti üyeleri Ankara’ya geldiler.İstanbul’da açılacak olan  Meclis-i Mebusan’ın  çalışmaları yakından takip edilecekti.Ankara aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın merkezi haline geldi.

    12  Ocak 1920’de İstanbul’daki meclis toplandı.Bu meclis 28 Ocak 1920 de “Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türk askerinin süngüsüyle koruduğu vatan toprakları bir bütündür, bölünemez” şeklinde özetleyebileceğimiz bir karar aldı.Misak-ı Milli olarak adlandırılan bu karar üzerine İistanbul’daki bu meclis kapatıldı.Bazı millet vekilleri İngilizler tarafından tutuklandı.İstanbul resmen işgal edildi.

 

Mustafa Kemal Paşa , Amasya Genelgesi’yle  kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!

İlgili Diğer Testler

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 1

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 2

Teste Başla

12. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.