12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz -Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz -Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Serbest N

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz -Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Serbest N adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gün bitti. Agaçta neşe söndü.

Yaprak ateş oldu. Kuş da yakut.

Yaprakla kuşun parıltısından

Havuzun suyu erguvana döndü

Bu şiirin toplumcu şiir anlayışına uygun olmamasının gerekçeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Toplumsal konu-serbest şiir
B
Toplumsal konu-aruz ölçüsü
C
Toplumsal konu-hece ölçüsü
D
Bireysel konu-serbest şiir
E
Bireysel konu-hece ölçüsü
Soru 2

Eli değnek tutar tutmaz

Çoban oldu;

Sardılar sırtına bazlamayı

Onaltı yıl güne verdi karnını,

Onaltı yıl koyun güttü, kavalsız

İnsanlardan ağayı tanır,

Adını bilmez sorarsan,

Hayvanlardan Karabaş’ı

Günü yetti, bıyığı bitti,

Okundu künyesi,

Gitti, davulsuz zurnasız.

Bu şiirdeki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kınama
B
Acıma
C
Pişmanlık
D
Küçümseme
E
Korku
Soru 3

Taş dönemi, kazma, balta

Tunç dönemi, demir dönemi,

Kılınç kalkan, top tüfek…

Daha da önemlisi

Uzayda perendeler ata ata

Füzeler çağına girmek…

Bütün bunlara izninizle

Vurduk mu yaldızını sanatın,

Uygarlığın görevi tamam!

Tüm bu çabalar, sözümona,

İnsan olmamız içindir,

Uygarlık bi yana!..

Ne denli kalın kafalı,

Ne denli dar görüşlüymüşüz ki

Öğrenelim diye insanı iyice

Kıymışız binlercesine acımadan.

Yetmiyormuş gibi,

Tüm ezilmişlere yıkmışız

Bu kırımların suçunu bir de…

Ne insanmışız, değil mi?

Tüh be!

Bu şiir parçasından hareketle toplumcu gerçekçi şiir geleneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenilmiştir
B
Ezen-ezilen çatışması üzerine yoğunlaşılmıştır
C
Söylev üslubundan yararlanılmıştır
D
Biçimden çok içeriğe önem verilmiştir.
E
Sorgulayan bir bakış açısı benimsenmiştir.
Soru 4

Toplumcu gerçekçi şiir ve öz şiir anlayışlarıyla ilgili bir karşılaştırmada aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Toplumcu şiir idealler üzerine odaklanırken saf şiir fikirden arındırılmış konulara eğilir.
B
Toplumcu şiirde edebiyata eğitici bir işlev kazandırılırken öz şiirde estetik kaygı ön plandadır.
C
Toplumcu şiirde içerik-ileti önemsenirken saf şiirde seslerin oluşturduğu ahenge odaklanılır.
D
Toplumcu şiirde toplum için sanat anlayışı esasken öz şiirde sanat için sanat anlayışı hâkimdir.
E
Toplumcu şiir anlatımda kapalılığı benimserken saf şiir anlayışında açık ve sade bir dil tercih edilir.
Soru 5

Stop;

Fren!

Zııınk!

Durdu!..

Amele baş parmağını tele dokundurdu.

Akümülatör, dinamo, motor, buhar, benzin, elektrik

Trrrrrrrik!..

DUR-DU!!!

Bu şiir parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
Çalışkanlık teması işlenmiştir
C
Fütürizm akımının etkisi söz konusudur.
D
Söz sanatlarına yer verilmiştir.
E
Didaktik bir şiirden alınmıştır.
Soru 6

Nal sesleri sönüyor perde perde,

Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde

Atlılar, atlılar, kızıl atlılar

Atları rüzgâr kanatlılar!

Atları rüzgâr kanat…

Atları...

At…

Bu şiir parçasında ahenk sağlamak bakımından hâkim unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Redif
B
Yinelemeler
C
Uyak
D
Ölçü
E
Aliterasyon
Soru 7

I.

Ve kadınlar

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri,

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yârimiz

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda

ve pazardaki ve karasabana koşulan

II.

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu şiir parçaları biçim ve içerik özellikleri açısındandeğerlendirildiğinde sırasıyla aşağıdaki şiir anlayışlardan hangilerine uygun oldukları söylenebilir?

A
Saf (öz) şiir–Toplumcu gerçekçi şiir
B
Halk şiiri–Divan şiiri
C
Halk şiiri–Servetifünun şiiri
D
Toplumcu gerçekçi şiir–Saf (öz) şiir
E
Toplumcu gerçekçi şiir–Garip şiiri
Soru 8

Serbest nazım ve toplumcu şiir anlayışı (1920 -1940) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Toplum için sanat anlayışı söz konusudur.
B
Politik bir içerik vardır.
C
Makine, hız, dinamizm anahtar kelimelerdir.
D
Kalıplaşmış nazım biçimlerini kullanmışlardır.
E
Politik bir içerik vardır.
Soru 9

Kimse alamaz elimizden bu ümidi.

Bunca yıl bu ümit bizleri tutan dimdik

Neydik düne kadar daha üç beş kişiydik

Çektik kapıları çıktık evlerimizden

Meydanlara sığmıyoruz kardeşler şimdi

Bu dizeler içerik bakımından aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisini yansıtır?

A
Tanzimat şiiri
B
Servetifünun şiiri
C
Saf şiir
D
Divan şiiri
E
Toplumcu gerçekçi şiir
Soru 10

1902’de doğdum doğduğum şehre dönmedim bir daha geriye dönmeyi sevmem üç yaşımda Halep’te paşa torunluğu ettim on dokuzumda Moskova’da komünist Üniversite öğrenciliği kırk dokuzumda yine Moskova’da Tseka-Parti konukluğu ve on dördümden beri şairlik ederim kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir ben ayrılıkların kimi insan ezbere sayar yıldızların adını ben hasretlerin

Bu şiir parçası içeriği ve üslup özellikleri itibarıyla aşağıdaki şairlerden hangisinin otobiyografisi olabilir?

A
Sezai Karakoç
B
Nazım Hikmet
C
Necip Fazıl Kısakürek
D
Mehmet Akif Ersoy
E
Necip Fazıl Kısakürek
Soru 11

trrrrum,

trrrrum,

trrrrum!

trak tiki tak!

makinalaşmak istiyorum!

beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!

her dinamoyu

altıma almak için çıldırıyorum!

tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,

damarlarımda kovalıyor

oto-direzinler lokomotifleri!

Bu şiir parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Eleştiri, eleştirilen gerçeğin terminolojisiyle yapılmıştır.
B
Okuyucuda estetik haz uyandırmak amaçlanmıştır.
C
Hece ölçüsüyle yazılmıştır
D
Saf şiir anlayışına uygun bir biçim-içerik düzeni oluşturulmuştur.
E
Bireysel bir sorun işlenmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.