12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları Çöz - Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şi

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları Çöz - Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Hisarcılar” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Millî manevi değerlere bağlı şiir anlayışını benimsemişlerdir.
B
Yaşayan dili savunmuşlar, yeni türetilen sözcüklere karşı çıkmışlardır.
C
Sanatın ideolojilerin emrinde olmasını savunmuşlardır.
D
Şiirde ölçü, uyak gibi ahenk unsurlarının olmasını istemişlerdir
E
Gelenekçi bir anlayışla eser vermişlerdir.
Soru 2

Aşağıda verilen dizeler şiir anlayışları bakımından ikişerli şekilde eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A
Sanma ki derdim güneşten ötürü Ne çıkar bahar gelmediyse
B
Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim Gündüzler size kalsın verin karanlıkları
C
Aslan payını aslan olmayan aldı Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı
D
Orda bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür
E
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
Soru 3

Önünde yorgun deniz… Karşısında odalar,

Sahillerinde güller açılır; beyaz, sarı

Hülyalı gözleriyle engin bir ufka dalar

Kayalıklarda gezen köyün şair kızları

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çağrışımı yüksek imgeler kullanılmıştır.
B
Yurt güzellemesi örneğidir
C
14’lü hece ölçüsüyle ritim sağlanmıştır.
D
Halk şiiri geleneğinden beslenmiştir.
E
Çapraz uyak kullanılmıştır.
Soru 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Hisar” dergisi etrafında toplananlardan biri değildir?

A
Yusuf Ziya Ortaç
B
İlhan Geçer
C
Yavuz Bülent Bakiler
D
Munis Faik Ozansoy
E
Mehmet Çınarlı
Soru 5

Hece vezniyle yazma eğilimi göstermişlerdir. Bireysel duyguları ve yurt güzelliklerini anlatmışlardır. Anadolu’ya romantik bir tutumla yaklaşmışlardır. Sade bir dille yazmışlardır. Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır.

Bu parçada verilen özellikler aşağıdaki edebî topluluklardan hangisine aittir?

A
Beş Hececiler
B
II. Yeniciler
C
Hisarcılar
D
Yedi Meşaleciler
E
Maviciler
Soru 6

Aşağıda verilen ifade ve kavramlardan hangisi “Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”le ilgili olamaz?

A
Dize kırılmaları
B
Sade dil
C
Kahramanlık konusu
D
Hece ölçüsü
E
Anadoluculuk
Soru 7

Dökülür köpüklü sular yarından

Baharlar yaratır kışın karından

İçenler sihirli pınarlarından

Şöyle bir silkinir ceylan olurlar

Bu dizeler için söylenen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Dizeler divan edebiyatı nazım şekillerinden biriyle yazılmıştır
B
Memleket sevgisi, Anadolu’dan manzaralar aktarılmıştır
C
Sade bir dil ve coşkulu bir anlatımı vardır.
D
Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
E
Pastoral şiir örneğidir.
Soru 8

Çal bağlamacı çal, eski türküler

Dirilt nağmelerini ataların

Dertli, Emrah, Ruhsat dile gelsinler

Duyur sesini eski ustaların

Yukarıdaki dörtlükten hareketle “Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” anlayışının hangi şiir geleneğinden beslendiği söylenebilir?

A
Halk şiiri geleneği
B
Saf (öz) şiir geleneği
C
Modern şiir geleneği
D
Toplumcu şiir geleneği
E
Divan şiiri geleneği
Soru 9

I. Mizah alanında eserler veren sanatçı, “Akbaba” dergisini çıkarmıştır.

II. “Gemiciler” şiiriyle Türk denizcilerini anlatmıştır.

III. Hem aruzu hem heceyi başarılı bir biçimde kullanan sanatçı, lirik aşk şiirleriyle beğeni kazanmıştır.

IV. “Hıyaban, Papağan, Çınaraltı” gibi edebiyat dergilerini çıkarmıştır.

Numaralanmış cümlelerde aşağıda verilen sanatçılardan hangisine yönelik bir bilgi yoktur?

A
Halit Fahri Ozansoy
B
Orhan Seyfi Orhon
C
Enis Behiç Koryürek
D
Yusuf Ziya Ortaç
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 10

Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla şiirler yazan - - - - “Onuncu Yıl Marşı”nı - - - - ile yazmıştır. Atatürkçülük anlayışıyla yazdığı şiirlerinin yanı sıra halk şiirinden yararlanarak yazdığı ve ulusal duyguları dile getirdiği deyişleri, yurt güzellemeleriyle tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

A
Orhan Şaik Gökyay – Ömer Bedrettin Uşaklı
B
Zeki Ömer Defne – Behçet Kemal Çağlar
C
Faruk Nafiz Çamlıbel – Orhan Şaik Gökyay
D
Faruk Nafiz Çamlıbel – Behçet Kemal Çağlar
E
Behçet Kemal Çağlar – Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 11

“Bayrak Şairi” olarak bilinen sanatçı, şiire aruzla başlamış; gazeller, rubailer yazmıştır. Millî duygu ve düşünceleri dile getirdiği şiirleriyle tanınmıştır. Yergi ve nükte özelliği ağır basan şiirler yazmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A
Geri Gelen Mektup
B
Kökler ve Dallar
C
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
D
Kubbe-i Hadra
E
Dualar ve Âminler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.