12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları Çöz - Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şi

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları Çöz - Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önünde yorgun deniz… Karşısında odalar,

Sahillerinde güller açılır; beyaz, sarı

Hülyalı gözleriyle engin bir ufka dalar

Kayalıklarda gezen köyün şair kızları

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çağrışımı yüksek imgeler kullanılmıştır.
B
Yurt güzellemesi örneğidir
C
Halk şiiri geleneğinden beslenmiştir.
D
14’lü hece ölçüsüyle ritim sağlanmıştır.
E
Çapraz uyak kullanılmıştır.
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Hisar” dergisi etrafında toplananlardan biri değildir?

A
Yavuz Bülent Bakiler
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Mehmet Çınarlı
D
Munis Faik Ozansoy
E
İlhan Geçer
Soru 3

“Bayrak Şairi” olarak bilinen sanatçı, şiire aruzla başlamış; gazeller, rubailer yazmıştır. Millî duygu ve düşünceleri dile getirdiği şiirleriyle tanınmıştır. Yergi ve nükte özelliği ağır basan şiirler yazmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A
Kökler ve Dallar
B
Geri Gelen Mektup
C
Dualar ve Âminler
D
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
E
Kubbe-i Hadra
Soru 4

Aşağıda verilen ifade ve kavramlardan hangisi “Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”le ilgili olamaz?

A
Dize kırılmaları
B
Sade dil
C
Hece ölçüsü
D
Anadoluculuk
E
Kahramanlık konusu
Soru 5

Çal bağlamacı çal, eski türküler

Dirilt nağmelerini ataların

Dertli, Emrah, Ruhsat dile gelsinler

Duyur sesini eski ustaların

Yukarıdaki dörtlükten hareketle “Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” anlayışının hangi şiir geleneğinden beslendiği söylenebilir?

A
Modern şiir geleneği
B
Saf (öz) şiir geleneği
C
Toplumcu şiir geleneği
D
Halk şiiri geleneği
E
Divan şiiri geleneği
Soru 6

“Hisarcılar” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sanatın ideolojilerin emrinde olmasını savunmuşlardır.
B
Şiirde ölçü, uyak gibi ahenk unsurlarının olmasını istemişlerdir
C
Yaşayan dili savunmuşlar, yeni türetilen sözcüklere karşı çıkmışlardır.
D
Gelenekçi bir anlayışla eser vermişlerdir.
E
Millî manevi değerlere bağlı şiir anlayışını benimsemişlerdir.
Soru 7

Dökülür köpüklü sular yarından

Baharlar yaratır kışın karından

İçenler sihirli pınarlarından

Şöyle bir silkinir ceylan olurlar

Bu dizeler için söylenen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Memleket sevgisi, Anadolu’dan manzaralar aktarılmıştır
B
Sade bir dil ve coşkulu bir anlatımı vardır.
C
Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
D
Pastoral şiir örneğidir.
E
Dizeler divan edebiyatı nazım şekillerinden biriyle yazılmıştır
Soru 8

I. Mizah alanında eserler veren sanatçı, “Akbaba” dergisini çıkarmıştır.

II. “Gemiciler” şiiriyle Türk denizcilerini anlatmıştır.

III. Hem aruzu hem heceyi başarılı bir biçimde kullanan sanatçı, lirik aşk şiirleriyle beğeni kazanmıştır.

IV. “Hıyaban, Papağan, Çınaraltı” gibi edebiyat dergilerini çıkarmıştır.

Numaralanmış cümlelerde aşağıda verilen sanatçılardan hangisine yönelik bir bilgi yoktur?

A
Halit Fahri Ozansoy
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
D
Enis Behiç Koryürek
E
Orhan Seyfi Orhon
Soru 9

Hece vezniyle yazma eğilimi göstermişlerdir. Bireysel duyguları ve yurt güzelliklerini anlatmışlardır. Anadolu’ya romantik bir tutumla yaklaşmışlardır. Sade bir dille yazmışlardır. Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır.

Bu parçada verilen özellikler aşağıdaki edebî topluluklardan hangisine aittir?

A
II. Yeniciler
B
Yedi Meşaleciler
C
Hisarcılar
D
Beş Hececiler
E
Maviciler
Soru 10

Aşağıda verilen dizeler şiir anlayışları bakımından ikişerli şekilde eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A
Aslan payını aslan olmayan aldı Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı
B
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
C
Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim Gündüzler size kalsın verin karanlıkları
D
Orda bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür
E
Sanma ki derdim güneşten ötürü Ne çıkar bahar gelmediyse
Soru 11

Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla şiirler yazan - - - - “Onuncu Yıl Marşı”nı - - - - ile yazmıştır. Atatürkçülük anlayışıyla yazdığı şiirlerinin yanı sıra halk şiirinden yararlanarak yazdığı ve ulusal duyguları dile getirdiği deyişleri, yurt güzellemeleriyle tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel – Behçet Kemal Çağlar
B
Behçet Kemal Çağlar – Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Zeki Ömer Defne – Behçet Kemal Çağlar
D
Faruk Nafiz Çamlıbel – Orhan Şaik Gökyay
E
Orhan Şaik Gökyay – Ömer Bedrettin Uşaklı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.