12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları Çöz - Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şi

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Sınav Soruları Çöz - Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çal bağlamacı çal, eski türküler

Dirilt nağmelerini ataların

Dertli, Emrah, Ruhsat dile gelsinler

Duyur sesini eski ustaların

Yukarıdaki dörtlükten hareketle “Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” anlayışının hangi şiir geleneğinden beslendiği söylenebilir?

A
Saf (öz) şiir geleneği
B
Toplumcu şiir geleneği
C
Halk şiiri geleneği
D
Modern şiir geleneği
E
Divan şiiri geleneği
Soru 2

I. Mizah alanında eserler veren sanatçı, “Akbaba” dergisini çıkarmıştır.

II. “Gemiciler” şiiriyle Türk denizcilerini anlatmıştır.

III. Hem aruzu hem heceyi başarılı bir biçimde kullanan sanatçı, lirik aşk şiirleriyle beğeni kazanmıştır.

IV. “Hıyaban, Papağan, Çınaraltı” gibi edebiyat dergilerini çıkarmıştır.

Numaralanmış cümlelerde aşağıda verilen sanatçılardan hangisine yönelik bir bilgi yoktur?

A
Yusuf Ziya Ortaç
B
Enis Behiç Koryürek
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
D
Halit Fahri Ozansoy
E
Orhan Seyfi Orhon
Soru 3

Hece vezniyle yazma eğilimi göstermişlerdir. Bireysel duyguları ve yurt güzelliklerini anlatmışlardır. Anadolu’ya romantik bir tutumla yaklaşmışlardır. Sade bir dille yazmışlardır. Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır.

Bu parçada verilen özellikler aşağıdaki edebî topluluklardan hangisine aittir?

A
Yedi Meşaleciler
B
Maviciler
C
Hisarcılar
D
Beş Hececiler
E
II. Yeniciler
Soru 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Hisar” dergisi etrafında toplananlardan biri değildir?

A
İlhan Geçer
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Munis Faik Ozansoy
D
Mehmet Çınarlı
E
Yavuz Bülent Bakiler
Soru 5

“Bayrak Şairi” olarak bilinen sanatçı, şiire aruzla başlamış; gazeller, rubailer yazmıştır. Millî duygu ve düşünceleri dile getirdiği şiirleriyle tanınmıştır. Yergi ve nükte özelliği ağır basan şiirler yazmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?

A
Kubbe-i Hadra
B
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
C
Kökler ve Dallar
D
Dualar ve Âminler
E
Geri Gelen Mektup
Soru 6

Dökülür köpüklü sular yarından

Baharlar yaratır kışın karından

İçenler sihirli pınarlarından

Şöyle bir silkinir ceylan olurlar

Bu dizeler için söylenen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Pastoral şiir örneğidir.
B
Dizeler divan edebiyatı nazım şekillerinden biriyle yazılmıştır
C
Memleket sevgisi, Anadolu’dan manzaralar aktarılmıştır
D
Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
E
Sade bir dil ve coşkulu bir anlatımı vardır.
Soru 7

Aşağıda verilen ifade ve kavramlardan hangisi “Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”le ilgili olamaz?

A
Sade dil
B
Kahramanlık konusu
C
Dize kırılmaları
D
Anadoluculuk
E
Hece ölçüsü
Soru 8

“Hisarcılar” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şiirde ölçü, uyak gibi ahenk unsurlarının olmasını istemişlerdir
B
Yaşayan dili savunmuşlar, yeni türetilen sözcüklere karşı çıkmışlardır.
C
Millî manevi değerlere bağlı şiir anlayışını benimsemişlerdir.
D
Gelenekçi bir anlayışla eser vermişlerdir.
E
Sanatın ideolojilerin emrinde olmasını savunmuşlardır.
Soru 9

Aşağıda verilen dizeler şiir anlayışları bakımından ikişerli şekilde eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A
Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim Gündüzler size kalsın verin karanlıkları
B
Sanma ki derdim güneşten ötürü Ne çıkar bahar gelmediyse
C
Aslan payını aslan olmayan aldı Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı
D
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
E
Orda bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür
Soru 10

Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla şiirler yazan - - - - “Onuncu Yıl Marşı”nı - - - - ile yazmıştır. Atatürkçülük anlayışıyla yazdığı şiirlerinin yanı sıra halk şiirinden yararlanarak yazdığı ve ulusal duyguları dile getirdiği deyişleri, yurt güzellemeleriyle tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel – Orhan Şaik Gökyay
B
Zeki Ömer Defne – Behçet Kemal Çağlar
C
Faruk Nafiz Çamlıbel – Behçet Kemal Çağlar
D
Orhan Şaik Gökyay – Ömer Bedrettin Uşaklı
E
Behçet Kemal Çağlar – Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 11

Önünde yorgun deniz… Karşısında odalar,

Sahillerinde güller açılır; beyaz, sarı

Hülyalı gözleriyle engin bir ufka dalar

Kayalıklarda gezen köyün şair kızları

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çapraz uyak kullanılmıştır.
B
Yurt güzellemesi örneğidir
C
Halk şiiri geleneğinden beslenmiştir.
D
Çağrışımı yüksek imgeler kullanılmıştır.
E
14’lü hece ölçüsüyle ritim sağlanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.