12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – Öz Şiir

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Baksan bir uzaklık var hangi yana

Hangi eşyaya dönsen boş bir ayna

Varmak istediğin uzak limana

Gemiler beni almadan kalkıyor

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Teşbih sanatına yer verilmiştir.
B
Tam uyak kullanılmıştır.
C
11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
E
Ek hâlinde redif vardır.
Soru 2

I. Kaldırımlar

II. Cenge Giderken

III. Fahriye Abla

IV. Bursa’da Zaman

V. Otuz Beş Yaş

Numaralanmış şiirlerin hangisi saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir içerisinde değerlendirilemez?

A
IV
B
II
C
I
D
III
E
V
Soru 3

Haydi Abbas, vakit tamam

Akşam diyordun işte oldu akşam

Kur bakalım, çilingir soframızı

Dinsin artık bu kalp ağrısı

Şu ağacın gölgesinde olsun

Tam kenarında havuzun

Aya haber sal çıksın bu gece

Görünsün şöyle gönlümce

Bu şiirden hareketle “saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sembolizmin izlerine rastlandığı
B
Dil ve anlatıma önem verildiği
C
Estetik bir amaçla oluşturulduğu
D
Bireyselliğin ön planda tutulduğu
E
Olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşıldığı
Soru 4

Sanat hayatının ilk döneminde şiirler yazmış, Yedi Meşale topluluğu şairlerinden biri olarak tanınmıştır. Sonraları roman, hikâye, oyun, makale türlerinde de eserler vermiştir. “Muzaffer Reşit” takma adıyla derlediği, hazırladığı antoloji ve tanıtma kitaplarının sayısı altmışı geçmektedir. 15 Temmuz 1933’ten beri yayımlanmakta olan “Varlık” dergisini çıkarmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevdet Kudret Solok
B
Yaşar Nabi Nayır
C
Ziya Osman Saba
D
Vasfi Mahir Kocatürk
E
Muammer Lütfi
Soru 5

Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir anlayışıyla yazılmıştır?

A
Verir zavallı memleket verir, ne varsa malını Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
B
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
C
Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar Unutuşun o tunç kapısını zorlar
D
Bitmeyen bir aşk türküsü kumruların sesinde Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner
E
İşte, doğduğun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor, lamba ve merdiven
Soru 6

Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine imgelerle yüklü, örtük bir dille anlatmayı, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insan yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi sanat anlayışı olarak belirlemişlerdir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen anlayışa uygun eser vermemiştir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Yusuf Ziya Ortaç
D
Ziya Osman Saba
E
Yaşar Nabi Nayır
Soru 7

I. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir

Mehmet Emin Yurdakul

II. Ne azap, ne sitem bu yalnızlıktan

Kime ne aşılmaz duvar bendedir

Süslenmiş gemiler geçse açıktan

Sanırım gittiği diyar bendedir

Necip Fazıl Kısakürek

Numaralanmış dizelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihniyeti
B
Nazım şekli
C
Ölçüsü
D
Nazım birimi
E
Uyak düzeni
Soru 8

I. “Sanat sanat içindir.” görüşünü savunmuşlardır.

II. Saf (öz) şiir anlayışına uygun eserler vermişlerdir.

III. Edebiyatta daima yenilik, içtenlik, canlılık olmalıdır, görüşünü benimsemişlerdir.

IV. Geleneksel temaların yeni şekillerle anlatılmasını istemişlerdir.

V. Sanatın Batılı ilkelerle yapılmasını savunmuşlardır.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde “Yedi Meşaleciler” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
V
B
IV
C
II
D
III
E
I
Soru 9

Saf (öz) şiirin temsilcilerindendir. Fransız sembolizmi ile Türk halk şiirini kaynaştırmaya çalışmıştır. İnsanın iç dünyasını, tarih, metafizik, doğa temalarını, güzelliğe olan aşkını, yaşama sevincini mecazlı, sembollü çoğu kez destansı bir söyleyişle anlatmıştır. “Fahriye Abla, Olvido, Serenat…” önemli şiirlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Muhip Dıranas
B
Cevdet Kudret Solok
C
Cahit Sıtkı Tarancı
D
Vasfi Mahir Kocatürk
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 10

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Zaman, rüya, hayal kavramlarına geniş yer vermiştir.
B
Şiirlerinde derin bir müzikalite vardır.
C
Aşk, ölüm, metafizik gibi temalar üzerinde durmuştur
D
Özellikle sembolizm ve sezgicilikten yararlanmıştır.
E
Aruz ölçüsüyle açık, anlaşılır, yalın şiirler yazmıştır.
Soru 11

Bu akşam vakti deniz

O bütün hasretimiz

Sanki gelmiş de dile

Nedametin sesiyle

Çarparak kayalara

Yetmez mi diyor deniz

Karada çektiğiniz

Bu dizeler aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisiyle yazılmış olabilir?

A
Dadaizm
B
Sembolizm
C
Ekspresyonizm
D
Sürrealizm
E
Egzistansiyalizm
Soru 12

I. Sanatının birinci dönemindeki şiirlerinde tedirgin bir ruhun gergin sesini duyuran sanatçı, bu şiirlerde bireyin yalnızlığını anlatmış; ölüm, doğa, kadın temalarını mistik bir anlayışla işlemiştir.

II. Şiirlerinde en önemli unsur musiki, his ve hayal olan sanatçının romanlarında zaman ve bilinçaltı ön plandadır.

Numaralanmış cümlelerde tanıtılan I ve II. sanatçılara ait eserler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A
Sebil ve Güvercinler – Odalar ve Sofalar
B
Beklenen – Abbas
C
Desem ki – Fahriye Abla
D
Kaldırımlar – Ne İçindeyim Zamanın
E
Bursa’da Zaman – Çile
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.