12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – Öz Şiir

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Baksan bir uzaklık var hangi yana

Hangi eşyaya dönsen boş bir ayna

Varmak istediğin uzak limana

Gemiler beni almadan kalkıyor

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ek hâlinde redif vardır.
B
11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C
Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
D
Tam uyak kullanılmıştır.
E
Teşbih sanatına yer verilmiştir.
Soru 2

I. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir

Mehmet Emin Yurdakul

II. Ne azap, ne sitem bu yalnızlıktan

Kime ne aşılmaz duvar bendedir

Süslenmiş gemiler geçse açıktan

Sanırım gittiği diyar bendedir

Necip Fazıl Kısakürek

Numaralanmış dizelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazım birimi
B
Ölçüsü
C
Uyak düzeni
D
Zihniyeti
E
Nazım şekli
Soru 3

Saf (öz) şiirin temsilcilerindendir. Fransız sembolizmi ile Türk halk şiirini kaynaştırmaya çalışmıştır. İnsanın iç dünyasını, tarih, metafizik, doğa temalarını, güzelliğe olan aşkını, yaşama sevincini mecazlı, sembollü çoğu kez destansı bir söyleyişle anlatmıştır. “Fahriye Abla, Olvido, Serenat…” önemli şiirlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Ahmet Muhip Dıranas
D
Vasfi Mahir Kocatürk
E
Cevdet Kudret Solok
Soru 4

I. “Sanat sanat içindir.” görüşünü savunmuşlardır.

II. Saf (öz) şiir anlayışına uygun eserler vermişlerdir.

III. Edebiyatta daima yenilik, içtenlik, canlılık olmalıdır, görüşünü benimsemişlerdir.

IV. Geleneksel temaların yeni şekillerle anlatılmasını istemişlerdir.

V. Sanatın Batılı ilkelerle yapılmasını savunmuşlardır.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde “Yedi Meşaleciler” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
III
B
II
C
I
D
V
E
IV
Soru 5

I. Kaldırımlar

II. Cenge Giderken

III. Fahriye Abla

IV. Bursa’da Zaman

V. Otuz Beş Yaş

Numaralanmış şiirlerin hangisi saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir içerisinde değerlendirilemez?

A
II
B
IV
C
V
D
I
E
III
Soru 6

Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir anlayışıyla yazılmıştır?

A
Verir zavallı memleket verir, ne varsa malını Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
B
İşte, doğduğun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor, lamba ve merdiven
C
Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar Unutuşun o tunç kapısını zorlar
D
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
E
Bitmeyen bir aşk türküsü kumruların sesinde Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner
Soru 7

Sanat hayatının ilk döneminde şiirler yazmış, Yedi Meşale topluluğu şairlerinden biri olarak tanınmıştır. Sonraları roman, hikâye, oyun, makale türlerinde de eserler vermiştir. “Muzaffer Reşit” takma adıyla derlediği, hazırladığı antoloji ve tanıtma kitaplarının sayısı altmışı geçmektedir. 15 Temmuz 1933’ten beri yayımlanmakta olan “Varlık” dergisini çıkarmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevdet Kudret Solok
B
Yaşar Nabi Nayır
C
Muammer Lütfi
D
Vasfi Mahir Kocatürk
E
Ziya Osman Saba
Soru 8

Bu akşam vakti deniz

O bütün hasretimiz

Sanki gelmiş de dile

Nedametin sesiyle

Çarparak kayalara

Yetmez mi diyor deniz

Karada çektiğiniz

Bu dizeler aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisiyle yazılmış olabilir?

A
Sürrealizm
B
Ekspresyonizm
C
Egzistansiyalizm
D
Dadaizm
E
Sembolizm
Soru 9

Haydi Abbas, vakit tamam

Akşam diyordun işte oldu akşam

Kur bakalım, çilingir soframızı

Dinsin artık bu kalp ağrısı

Şu ağacın gölgesinde olsun

Tam kenarında havuzun

Aya haber sal çıksın bu gece

Görünsün şöyle gönlümce

Bu şiirden hareketle “saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiir” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sembolizmin izlerine rastlandığı
B
Dil ve anlatıma önem verildiği
C
Estetik bir amaçla oluşturulduğu
D
Bireyselliğin ön planda tutulduğu
E
Olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşıldığı
Soru 10

I. Sanatının birinci dönemindeki şiirlerinde tedirgin bir ruhun gergin sesini duyuran sanatçı, bu şiirlerde bireyin yalnızlığını anlatmış; ölüm, doğa, kadın temalarını mistik bir anlayışla işlemiştir.

II. Şiirlerinde en önemli unsur musiki, his ve hayal olan sanatçının romanlarında zaman ve bilinçaltı ön plandadır.

Numaralanmış cümlelerde tanıtılan I ve II. sanatçılara ait eserler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A
Kaldırımlar – Ne İçindeyim Zamanın
B
Bursa’da Zaman – Çile
C
Sebil ve Güvercinler – Odalar ve Sofalar
D
Beklenen – Abbas
E
Desem ki – Fahriye Abla
Soru 11

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Aşk, ölüm, metafizik gibi temalar üzerinde durmuştur
B
Aruz ölçüsüyle açık, anlaşılır, yalın şiirler yazmıştır.
C
Zaman, rüya, hayal kavramlarına geniş yer vermiştir.
D
Şiirlerinde derin bir müzikalite vardır.
E
Özellikle sembolizm ve sezgicilikten yararlanmıştır.
Soru 12

Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine imgelerle yüklü, örtük bir dille anlatmayı, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insan yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi sanat anlayışı olarak belirlemişlerdir.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen anlayışa uygun eser vermemiştir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Ziya Osman Saba
D
Yaşar Nabi Nayır
E
Yusuf Ziya Ortaç
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.