12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – Öz Şiir

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Öz şiir anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle Batı edebiyatından ve divan şiirinin biçimci yapısından etkilenen ortak zevk ve anlayışa verilen addır. İmgeye, çağrışım zenginliğine ve musiki-şiir yakınlığına önem veren bir anlayıştır.

Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar arasında yer almaz?

A
Necip Fazıl Kısakürek
B
Ahmet Muhip Dıranas
C
Yahya Kemal
D
Melih Cevdet Anday
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 2

Kandilli yüzerken uykularda

Mehtâbı sürükledik sularda

Bir yoldu parıldayan gümüşten,

Gittik... Bahs açmadık dönüşten

Hulyâ tepeler, hayâl ağaçlar...

Durgun suda dinlenen yamaçlar...

Bu şiir parçası aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir?

A
Saf (öz) şiir
B
İslamiyet öncesi Türk şiiri
C
Divan şiiri
D
Serbest nazım ve toplumcu şiir
E
Halk şiiri
Soru 3

Tuna’nın üstünde güneş batarken

Sevgili yurdumu andırır bana

Bir hayal isterim Boğaziçi’nden

Bakarım “İstanbul!” diye her yana

Bu dörtlüğün öznesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Coğrafi güzelliklerden etkilenmektedir.
B
Aidiyet duygusuna sahiptir.
C
Aile özlemi çekmektedir.
D
Tarih sevgisi yoğundur.
E
Bir bunalım psikolojisi içindedir.
Soru 4

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni

Gelme, artık neye yarar?

Bu şiirin bütününde hâkim olan duygu hangisidir?

A
Sitem
B
Merak
C
Ölüm
D
Şüphe
E
Korku
Soru 5

Yorgun gözümün halkalarında

Güller gibi fecr oldu nümâyân,

Güller gibi... sonsuz, iri güller

Güller ki kamıştan daha nâlân;

Gün doğdu yazık arkalarında!

Bu şiir parçasının yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kelime tekrarlarıyla ahenk güçlendirilmiştir.
B
Ayrılık teması işlenmiştir
C
Beş dizelik bir bentten oluşmuştur.
D
Eksiltili cümle kullanılmıştır.
E
Anjanbman örneği vardır.
Soru 6

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.

Bu dağların en eski âşinasıdır soyum,

Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan doldurur destimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla...

Yukarıdaki şiir parçası için hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B
Yerlilik hâkimdir
C
Öz şiir anlayışıyla yazılmıştır.
D
İçten bir söyleyiş vardır.
E
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 7

I.

Ey ana toprağı, ey Anadolu,

Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,

Girdin en sonunda irfan bağına,

Medeni hayatın nur ırmağına

Ezelden susamış ceylan gibisin.

II.

Ne oldu çocukluğum?

Köşelerinde nefes nefes koştuğum

Odalar?

Ortalarında tahta at koşturduğum

Geniş sofalar?

Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim?..

Hani benim kurşun askerlerim?

Bir oda içinde kurduğum şehir,

Geçtiğim nehir?..

Bu şiir parçaları ile ilgili karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A
Birinci metin dörtlük nazım birimi ile yapılandırılırken ikinci metin serbest şiir örneğidir.
B
Birinci metinde vatan sevgisi, ikinci metinde ise çocukluk günlerine özlem işlenmiştir.
C
Birinci metinde açık ve sade bir anlatım varken ikinci şiirde kapalı ve sanatlı bir dil kullanılmıştır
D
Birinci metinde benzetme sanatı, ikinci metinde ise tecahüliarif sanatı hâkimdir.
E
Birinci metinde millî, ikinci metinde ise bireysel duygular ön plandadır.
Soru 8

Akşam yine toplandı derinde

Cânân gülüyor eski yerinde

Cânân ki gündüzleri gelmez

Akşam görünür havz üzerinde,

Meh-tâb kemer tâze belinde

Üstünde semâ gizli bir örtü

Yıldızlar onun güldür elinde...

Bu şiir hangi edebî akımın etkisiyle yazılmıştır?

A
Realizm
B
Kübizm
C
Klasisizm
D
Empresyonizm
E
Naturalizm
Soru 9

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Saf şiir anlayışıyla yazılmıştır.
B
Kelime tekrarları yapılmıştır.
C
Bayrak sevgisi işlenmiştir.
D
Benzetme yapılmıştır.
E
Redif kullanılmıştır.
Soru 10

Affan dedeye para saydım,

Sattı bana çocukluğumu.

Artık ne yaşım var ne adım;

Bilmiyorum kim olduğumu.

Hiç bir şey sorulmasın benden;

Haberim yok olan bitenden.

Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kelime tekrarlarıyla ahenk güçlendirilmiştir
B
Redif yoktur
C
9’lu hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
Akıcı bir anlatım söz konusudur.
E
Zengin uyak örneği vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.