12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – Öz Şiir

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kandilli yüzerken uykularda

Mehtâbı sürükledik sularda

Bir yoldu parıldayan gümüşten,

Gittik... Bahs açmadık dönüşten

Hulyâ tepeler, hayâl ağaçlar...

Durgun suda dinlenen yamaçlar...

Bu şiir parçası aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir?

A
Saf (öz) şiir
B
Serbest nazım ve toplumcu şiir
C
Divan şiiri
D
İslamiyet öncesi Türk şiiri
E
Halk şiiri
Soru 2

Tuna’nın üstünde güneş batarken

Sevgili yurdumu andırır bana

Bir hayal isterim Boğaziçi’nden

Bakarım “İstanbul!” diye her yana

Bu dörtlüğün öznesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Aile özlemi çekmektedir.
B
Tarih sevgisi yoğundur.
C
Bir bunalım psikolojisi içindedir.
D
Coğrafi güzelliklerden etkilenmektedir.
E
Aidiyet duygusuna sahiptir.
Soru 3

Yorgun gözümün halkalarında

Güller gibi fecr oldu nümâyân,

Güller gibi... sonsuz, iri güller

Güller ki kamıştan daha nâlân;

Gün doğdu yazık arkalarında!

Bu şiir parçasının yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrılık teması işlenmiştir
B
Beş dizelik bir bentten oluşmuştur.
C
Eksiltili cümle kullanılmıştır.
D
Kelime tekrarlarıyla ahenk güçlendirilmiştir.
E
Anjanbman örneği vardır.
Soru 4

I.

Ey ana toprağı, ey Anadolu,

Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,

Girdin en sonunda irfan bağına,

Medeni hayatın nur ırmağına

Ezelden susamış ceylan gibisin.

II.

Ne oldu çocukluğum?

Köşelerinde nefes nefes koştuğum

Odalar?

Ortalarında tahta at koşturduğum

Geniş sofalar?

Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim?..

Hani benim kurşun askerlerim?

Bir oda içinde kurduğum şehir,

Geçtiğim nehir?..

Bu şiir parçaları ile ilgili karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A
Birinci metinde benzetme sanatı, ikinci metinde ise tecahüliarif sanatı hâkimdir.
B
Birinci metin dörtlük nazım birimi ile yapılandırılırken ikinci metin serbest şiir örneğidir.
C
Birinci metinde millî, ikinci metinde ise bireysel duygular ön plandadır.
D
Birinci metinde açık ve sade bir anlatım varken ikinci şiirde kapalı ve sanatlı bir dil kullanılmıştır
E
Birinci metinde vatan sevgisi, ikinci metinde ise çocukluk günlerine özlem işlenmiştir.
Soru 5

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Benzetme yapılmıştır.
B
Redif kullanılmıştır.
C
Bayrak sevgisi işlenmiştir.
D
Saf şiir anlayışıyla yazılmıştır.
E
Kelime tekrarları yapılmıştır.
Soru 6

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni

Gelme, artık neye yarar?

Bu şiirin bütününde hâkim olan duygu hangisidir?

A
Ölüm
B
Sitem
C
Merak
D
Korku
E
Şüphe
Soru 7

Akşam yine toplandı derinde

Cânân gülüyor eski yerinde

Cânân ki gündüzleri gelmez

Akşam görünür havz üzerinde,

Meh-tâb kemer tâze belinde

Üstünde semâ gizli bir örtü

Yıldızlar onun güldür elinde...

Bu şiir hangi edebî akımın etkisiyle yazılmıştır?

A
Kübizm
B
Realizm
C
Naturalizm
D
Klasisizm
E
Empresyonizm
Soru 8

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.

Bu dağların en eski âşinasıdır soyum,

Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların

Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,

Her gün aynı pınardan doldurur destimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla...

Yukarıdaki şiir parçası için hangisi söylenemez?

A
Öz şiir anlayışıyla yazılmıştır.
B
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C
İçten bir söyleyiş vardır.
D
Yerlilik hâkimdir
E
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 9

Affan dedeye para saydım,

Sattı bana çocukluğumu.

Artık ne yaşım var ne adım;

Bilmiyorum kim olduğumu.

Hiç bir şey sorulmasın benden;

Haberim yok olan bitenden.

Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Zengin uyak örneği vardır.
B
Kelime tekrarlarıyla ahenk güçlendirilmiştir
C
9’lu hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
Akıcı bir anlatım söz konusudur.
E
Redif yoktur
Soru 10

Öz şiir anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle Batı edebiyatından ve divan şiirinin biçimci yapısından etkilenen ortak zevk ve anlayışa verilen addır. İmgeye, çağrışım zenginliğine ve musiki-şiir yakınlığına önem veren bir anlayıştır.

Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar arasında yer almaz?

A
Yahya Kemal
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Melih Cevdet Anday
D
Ahmet Muhip Dıranas
E
Necip Fazıl Kısakürek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.