12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öğretici

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öğretici adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bildiğiniz üzere “Harf İnkılabı” veya “Yazı İnkılabı” diye adlandırdığımız bu inkılap, Arap alfabesi yerine Latin alfabesi temelindeki millî bir Türk alfabesini geçerli kılan bir değişimin ifadesidir. Bu inkılap, 1928 yılının 8-9 Ağustos gecesinde, Atatürk’ün Sarayburnu Parkı’nda halka yaptığı bir konuşma ile müjdelenmiş ve bir iki ay içinde gerekli ön çalışmalar tamamlanarak 1 Kasım 1928 tarihinde, 1353 sayılı kanunla TBMM’nin onayından geçmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini yansıtmak
B
Bir konu hakkında bilgi vermek
C
Geçmişte yaşanan bir olayı anlatmak
D
Günlük bir konuyu anlatmak
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Cumhuiyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda öğretici metin örneği vermemiştir?

A
Suut Kemal Yetkin
B
Falih Rıfkı Atay
C
İsmail Habib Sevük
D
Ziya Gökalp
E
Nurullah Ataç
Soru 3

Bizanslılar, sabahleyin Osmanlı donanmasını Haliç’te görünce büyük bir korkuya ve paniğe kapıldılar. Haliç’ten ve karadan yapılan top atışlarıyla surlarda gedikler açıldı. Bunun üzerine 29 Mayıs günü bir genel saldırı düzenlenmesine karar verildi ve son taarruz başladı. Çok zorlu bir savaştan sonra nihayet 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul fethedildi.

Bu metin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Okura bilgi vermek amaçlanmıştır.
B
Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C
Sanatsal bir anlatım tercih edilmiştir
D
Dönemin askerî hayatı yansıtılmıştır.
E
Tarihî bir metinden alınmıştır.
Soru 4

Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; değişmesi gerektiği için, değiştirmek zorunda olduğumuz için içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor.

Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A
Dil, devamlı bir değişim hâlindedir.
B
Dildeki değişim hızlı bir aşama gerektirir.
C
Yazı dili her zaman konuşma dilinin öncüsüdür.
D
Yeni dil anlayışı her zaman vardır
E
Bir dili, ancak o dili konuşanlar değiştirir.
Soru 5

• Tarih, sosyoloji, edebiyat, felsefe konularıyla ilgilendi

• Dilin, bir milletin özü olduğunu savundu.

• Fransızcadan çeviriler yaptı.

• Doğu-Batı düşüncesini yeni bakış açılarıyla ortaya koydu.

• “Umrandan Uygarlığa, Mağaradakiler, Hint Edebiyatı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemil Meriç
B
Suut Kemal Yetkin
C
Nurullah Ataç
D
Pertev Naili Boratav
E
Sabahattin Eyüpoğlu
Soru 6

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Suut Kemal Yetkin – Şiir Üzerine Düşünceler
B
İsmail Habip Sevük – Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi
C
Nurullah Ataç – Eşref Saat
D
Cemil Meriç – Bu Ülke
E
Falih Rıfkı Atay – Zeytindağı
Soru 7

Yazarlığa çeviri ile başlayan sanatçı mülakat, mensur şiir ve anı türündeki eserleri ile tanındı. “Diyorlar ki” adlı eseri, sanatçılarla konuşmalar türünün ilk ve en ünlü örneğidir. Ayrıca “Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal’le Mülakat” da Türk basınında Mustafa Kemal’le ilk ayrıntılı konuşmadır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şevket Rado
B
Ruşen Eşref Ünaydın
C
Falih Rıfkı Atay
D
Suut Kemal Yetkin
E
Pertev Naili Boratav
Soru 8

Okumayı sever misiniz? Böyle sual olur mu? Elbette seversiniz; sevmeseydiniz bu kitabı almaz, bu satırları okumazdınız. Her kim olursa olsun bir gazetecinin hitap ettiği kimse, muhakkak okumayı seven kimsedir. Ama kimisi çok, kimisi az okur.

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Deneme
B
Gezi yazısı
C
Fıkra
D
Hatıra
E
Makale
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Cumhuriyet Dönemi’nde gezi yazısı türünde büyük ilerlemeler olmuştur, özellikle Falih Rıfkı Atay bu türün en önemli isimlerindendir
B
Cumhuriyet Dönemi’nde yazarlar, gazete ve dergilerde başyazarların sütunlarında makaleler yayımlar.
C
Peyami Safa, Burhan Felek gibi isimler Cumhuriyet Dönemi’nde daha ağır dille fıkra yazarlığı yapmıştır.
D
Cumhuriyet Dönemi’nde bir birikime kavuşan denemenin en önemli temsicisi Nurullah Ataç’tır.
E
Önceki dönemlere göre Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde çok sayıda eser söz konusudur, Salah Birsel, Oktay Akbal… bazı önemli isimlerdir
Soru 10

Aşağıda verilen eser-tür-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Kırk Ambar-Deneme-Sabahattin Eyüpoğlu
B
Kültür ve Dil-Fıkra-Nihat Sami Banarlı
C
Okuruma Mektuplar-Mektup-Nurullah Ataç
D
Tuna’dan Batı’ya-Gezi yazısı-İsmail Habip Sevük
E
Türkçenin Sırları-Makale-Mehmet Kaplan
Soru 11

Şiirin, edebiyatın kuramlarını, pratiğini araştıran denemeleriyle tanınmıştır. “Şiir ve Cinayet” adlı eseriyle 1976’da Türk Dil Kurumu Deneme-Eleştiri-Gezi Ödülü’nü almıştır. Türkiye’de günlük türünde ödül almış ilk sanatçıdır. Alaycı ve ironik bir üslubu vardır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Falih Rıfkı Atay
B
Oktay Akbal
C
Şevket Rado
D
Salah Birsel
E
Cemil Meriç
Soru 12

Çocukluğumu geçirdiğim köyümüz geniş ormanların kıyısındaki bir yamaçtaydı. Evimizin bahçesi yüksek ağaçlar ve sık çalılıklarla kaplı bir orman gibiydi. Bir gün babam ile eniştem değirmene bir oluk yapmak için, uzamış gitmiş, epeyce kartlaşmış bir karaağacı kesip devirdiler. Ağaç yere düşerken yanındaki ağaçlardan birkaçının dallarını kırdı, bir uzun ağacın da kabuğunu sıyırdı. Bu, bir güz gününde olmuştu.

Bu metnin dil, yapı ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Betimleyici anlatım kullanılmıştır.
B
Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
C
Birinci kişili anlatım söz konusudur.
D
Yazar içten ve rahat bir dil kullanmıştır.
E
Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.