12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öğretici

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öğretici adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çocukluğumu geçirdiğim köyümüz geniş ormanların kıyısındaki bir yamaçtaydı. Evimizin bahçesi yüksek ağaçlar ve sık çalılıklarla kaplı bir orman gibiydi. Bir gün babam ile eniştem değirmene bir oluk yapmak için, uzamış gitmiş, epeyce kartlaşmış bir karaağacı kesip devirdiler. Ağaç yere düşerken yanındaki ağaçlardan birkaçının dallarını kırdı, bir uzun ağacın da kabuğunu sıyırdı. Bu, bir güz gününde olmuştu.

Bu metnin dil, yapı ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
B
Betimleyici anlatım kullanılmıştır.
C
Birinci kişili anlatım söz konusudur.
D
Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.
E
Yazar içten ve rahat bir dil kullanmıştır.
Soru 2

Bizanslılar, sabahleyin Osmanlı donanmasını Haliç’te görünce büyük bir korkuya ve paniğe kapıldılar. Haliç’ten ve karadan yapılan top atışlarıyla surlarda gedikler açıldı. Bunun üzerine 29 Mayıs günü bir genel saldırı düzenlenmesine karar verildi ve son taarruz başladı. Çok zorlu bir savaştan sonra nihayet 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul fethedildi.

Bu metin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Okura bilgi vermek amaçlanmıştır.
B
Tarihî bir metinden alınmıştır.
C
Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D
Sanatsal bir anlatım tercih edilmiştir
E
Dönemin askerî hayatı yansıtılmıştır.
Soru 3

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Suut Kemal Yetkin – Şiir Üzerine Düşünceler
B
Falih Rıfkı Atay – Zeytindağı
C
Nurullah Ataç – Eşref Saat
D
İsmail Habip Sevük – Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi
E
Cemil Meriç – Bu Ülke
Soru 4

Bildiğiniz üzere “Harf İnkılabı” veya “Yazı İnkılabı” diye adlandırdığımız bu inkılap, Arap alfabesi yerine Latin alfabesi temelindeki millî bir Türk alfabesini geçerli kılan bir değişimin ifadesidir. Bu inkılap, 1928 yılının 8-9 Ağustos gecesinde, Atatürk’ün Sarayburnu Parkı’nda halka yaptığı bir konuşma ile müjdelenmiş ve bir iki ay içinde gerekli ön çalışmalar tamamlanarak 1 Kasım 1928 tarihinde, 1353 sayılı kanunla TBMM’nin onayından geçmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük bir konuyu anlatmak
B
Bir konu hakkında bilgi vermek
C
Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini yansıtmak
D
Geçmişte yaşanan bir olayı anlatmak
Soru 5

Yazarlığa çeviri ile başlayan sanatçı mülakat, mensur şiir ve anı türündeki eserleri ile tanındı. “Diyorlar ki” adlı eseri, sanatçılarla konuşmalar türünün ilk ve en ünlü örneğidir. Ayrıca “Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal’le Mülakat” da Türk basınında Mustafa Kemal’le ilk ayrıntılı konuşmadır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruşen Eşref Ünaydın
B
Falih Rıfkı Atay
C
Pertev Naili Boratav
D
Şevket Rado
E
Suut Kemal Yetkin
Soru 6

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Cumhuiyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda öğretici metin örneği vermemiştir?

A
Nurullah Ataç
B
Falih Rıfkı Atay
C
Ziya Gökalp
D
İsmail Habib Sevük
E
Suut Kemal Yetkin
Soru 7

Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; değişmesi gerektiği için, değiştirmek zorunda olduğumuz için içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor.

Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A
Yazı dili her zaman konuşma dilinin öncüsüdür.
B
Bir dili, ancak o dili konuşanlar değiştirir.
C
Dil, devamlı bir değişim hâlindedir.
D
Yeni dil anlayışı her zaman vardır
E
Dildeki değişim hızlı bir aşama gerektirir.
Soru 8

Aşağıda verilen eser-tür-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Kültür ve Dil-Fıkra-Nihat Sami Banarlı
B
Türkçenin Sırları-Makale-Mehmet Kaplan
C
Kırk Ambar-Deneme-Sabahattin Eyüpoğlu
D
Okuruma Mektuplar-Mektup-Nurullah Ataç
E
Tuna’dan Batı’ya-Gezi yazısı-İsmail Habip Sevük
Soru 9

Şiirin, edebiyatın kuramlarını, pratiğini araştıran denemeleriyle tanınmıştır. “Şiir ve Cinayet” adlı eseriyle 1976’da Türk Dil Kurumu Deneme-Eleştiri-Gezi Ödülü’nü almıştır. Türkiye’de günlük türünde ödül almış ilk sanatçıdır. Alaycı ve ironik bir üslubu vardır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Salah Birsel
B
Cemil Meriç
C
Oktay Akbal
D
Şevket Rado
E
Falih Rıfkı Atay
Soru 10

Okumayı sever misiniz? Böyle sual olur mu? Elbette seversiniz; sevmeseydiniz bu kitabı almaz, bu satırları okumazdınız. Her kim olursa olsun bir gazetecinin hitap ettiği kimse, muhakkak okumayı seven kimsedir. Ama kimisi çok, kimisi az okur.

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Hatıra
B
Fıkra
C
Gezi yazısı
D
Makale
E
Deneme
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
Peyami Safa, Burhan Felek gibi isimler Cumhuriyet Dönemi’nde daha ağır dille fıkra yazarlığı yapmıştır.
B
Cumhuriyet Dönemi’nde gezi yazısı türünde büyük ilerlemeler olmuştur, özellikle Falih Rıfkı Atay bu türün en önemli isimlerindendir
C
Önceki dönemlere göre Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde çok sayıda eser söz konusudur, Salah Birsel, Oktay Akbal… bazı önemli isimlerdir
D
Cumhuriyet Dönemi’nde yazarlar, gazete ve dergilerde başyazarların sütunlarında makaleler yayımlar.
E
Cumhuriyet Dönemi’nde bir birikime kavuşan denemenin en önemli temsicisi Nurullah Ataç’tır.
Soru 12

• Tarih, sosyoloji, edebiyat, felsefe konularıyla ilgilendi

• Dilin, bir milletin özü olduğunu savundu.

• Fransızcadan çeviriler yaptı.

• Doğu-Batı düşüncesini yeni bakış açılarıyla ortaya koydu.

• “Umrandan Uygarlığa, Mağaradakiler, Hint Edebiyatı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev Naili Boratav
B
Cemil Meriç
C
Nurullah Ataç
D
Sabahattin Eyüpoğlu
E
Suut Kemal Yetkin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.