12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz – Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşum

12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşum

Tebrikler - 12. Sınıf -Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri Çöz - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşum adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki edebî topluluk ve anlayışlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?

A
II. Yeni
B
Hisarcılar
C
Garip Hareketi
D
Yedi Meşaleciler
E
Genç Kalemler
Soru 2

Aşağıda verilen metinlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi dil anlayışıyla örtüşmez?

A
Necip, hiçbir şey söylemeye gayrikâdir saadetiyle boğularak sade itaat ediyor, sihirkâr bir rüyada imiş gibi sade incizabına teslim olarak gidiyordu.
B
İhtiyar adam, komşusundan önündeki patlıcan dolmasını kaşığıyla yenebilecek şekilde parçalamasını istiyor ve ne vakit geldiğine, adının ne, maaşının kaç olduğuna dair suallerine tekrar başlıyordu.
C
Sivrisinek amansızdı, sıtma belaydı. O yaz, görülmedik salgın hastalıklar kastı kavurdu ortalığı. Çukurova hayvan, insan iskeletleriyle doldu. Bütün yaz ova leşlerle koktu.
D
Biraz uzakta bir çocuk kalemiyle çizilmişe benzeyen incecik incecik söğütler, sazlar görünüyor. Bunların bir hizaya dizilişinden ve öne doğru eğilmelerinden anlarız ki orada kurumuş bir dere var.
E
Selma Hanım, bu hitabeyi bizzat Şef’in ağzından işittiği anı dört yıldan beri bir dakika unutamıyordu. Denilebilir ki dört yıldan beri hep o an içinde ve onun tesiri altında yaşıyordu.
Soru 3

Memleket edebiyatı algısının yerleşmesiyle birlikte Anadolu’ya ait gözlem ve düşüncelerini eserlerinde dile getiren şair ve yazarlar arasında yer alan Faruk Nafiz, “Yıldız Yağmuru” adlı romanıyla yozlaşmış bir hayatın mekânı olan İstanbul’un karşısına saf ve temiz Anadolu coğrafyasını çıkarır. Romanın başkişisi Ahmet Ziya ekseninde kurguladığı romanda, onun sıradan aşk maceralarından yurt ve insan sevgisine yönelen değişimini konu edinir. Faruk Nafiz, Anadolu’da daha önce farkına varmadığı yeni değerlerle tanışıp ruhsal olgunluğa erişen Ahmet Ziya’nın yaşadıklarını anlatarak bir yönüyle kendi yaşantısını romanlaştırır. Anadolu eksenindeki düşünceleri ve kendi hayatından kesitlerle şekillendirdiği romanıyla memleket edebiyatına katkı yapar.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
İstanbul ve Anadolu coğrafyası bir bütünlük içerisinde ele alınmıştır.
B
Memleket edebiyatıyla İstanbul'un mekân olarak işlenmesi ikinci planda kalmıştır.
C
“Yıldız Yağmuru” romanının başkişisinin hayatında olumlu yönde değişiklikler olmuştur.
D
Memleket edebiyatı anlayışıyla oluşturulan eserlerde yurt güzellikleri ele alınır.
E
Memleket edebiyatının temelinde Anadolu coğrafyasına ve insanına yönelme söz konusudur.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
Dildeki sadeleşme çalışmalarına ara verilmeden devam edilmiştir.
B
Halka doğru ilkesiyle yerli hayatın anlatımına önem verilmiştir.
C
Daha çok bireysel konular, sanatsal bir bakış açısıyla işlenmiştir.
D
Sanatçılar, gerçekçi bir anlayışla eser vermişlerdir.
E
Düzyazı türlerinde önemli ilerlemeler olmuş, yetkin sanatçılar yetişmiştir.
Soru 5

I. Cumhuriyet Dönemi “memleket edebiyatı”nın ilk halkasını oluşturmuştur.

II. Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde en çok ele alınan konu Kurtuluş Savaşı’dır.

III. Batı’dan alınan anlatım biçim ve teknikleri eserlerde kendini göstermiştir.

IV. Toplumun geçirdiği sosyal ve siyasal değişim eserlere yansımıştır.

V. Anadolu coğrafyası önemli bir şekilde eserlerde yer almıştır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
IV
B
V
C
I
D
III
E
II
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nı doğrudan şekillendiren unsurlardan biri değildir?

A
Islahat Fermanı
B
Atatürk inkılapları
C
II. Dünya Savaşı
D
Köyden kente göç olgusu
E
Batıcılık fikri
Soru 7

Modernleşme yolundaki Türk edebiyatı Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni bir aşamaya kavuşmuştur. Esasen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, ilk zamanlarda ---- geleneğinin izini sürmüş bir edebiyattır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?

A
Servetifünun Edebiyatı
B
Fecriati Edebiyatı
C
Tanzimat II. Dönem Edebiyatı
D
Tanzimat I. Dönem Edebiyatı
E
Millî Edebiyat
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’ nde kaleme alınmıştır?

A
Aşk-ı Memnu
B
Göl Saatleri
C
Çile
D
Pembe İncili Kaftan
E
Cezmi
Soru 9

I. Latin harflerinin kabulü

II. Kurtuluş Savaşı

III. Atatürk ilke ve inkılapları

IV. Meşrutiyet’in ilanı

V. Siyasi akım ve düşünceler

Numaralanmış ifadelerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın dil, edebî zevk ve anlayış özellikleriyle ilgili değildir?

A
I
B
V
C
IV
D
II
E
III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na ait değildir?

A
Uyuşamayız, yollarımız ayrı Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi
B
Haydi Abbas, vakit tamam Akşam diyordun, işte oldu akşam
C
Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor
D
Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Felekler yandı ahımdan muradım şem’i yanmaz mı
E
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar Kapanırdı daha gün batmadan aynalar
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A
Dil ve üslupta aydınlara hitap eden bir anlayışın ortaya çıkması
B
Halkın sorunlarına yönelme düşüncesinin yaygınlık kazanması
C
Dili sadeleştirme çalışmalarının artarak devam etmesi
D
Batılı edebiyat anlayışlarının eserlere yansıtılması
E
Öykü ve roman tekniğinin çok gelişmiş olması
Soru 12

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser vermemiştir?

A
Ahmet Haşim
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Tevfik Fikret
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Abdülhak Hamit Tarhan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.