2.Sınıf Türkçe Çalışma Soruları Test-1 - testdelisi.com

2.Sınıf Türkçe Çalışma Soruları Test-1

2.Sınıf Türkçe Çalışma Soruları Test-1

Başla
Tebrikler - 2.Sınıf Türkçe Çalışma Soruları Test-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

2. Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021 2. Sınıf Türkçe MEB Müfredatı ve Önemli Tüm Konular

 Ünite 1: Dinleme / İzleme

 Ünite 2: Konuşma

 Ünite 3: Okuma

 Ünite 4: Yazma

 2. Sınıf Türkçe Ders Konuları

 1. Dönem

 Harfler – Harf ve hece bilgisi

 Sözcük Bilgisi – Sözcük Türleri, Sözcükte Anlam, Harfler ve Sözcükler, Cümleler Arasında Boşluk Bırakma

 Anlam Bilgisi – Eş (Sesteş) Anlamlı Sözcükler, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler, Atasözü ve Deyim

 Cümle Yapısı – Cümle Kurma, Kurallı ve Anlamlı Cümleler Kurma, Eksik Cümleleri Tamamlama, Olay Oluş Sırası, Büyük Harfle

 2. Dönem

 Noktalama İşaretleri – Noktalı Virgül, Soru İşareti, İki Nokta, Düzeltme İşareti, Kesme İşareti, Tırnak İşareti, Kısa Çizgi, Konuşma Çizgisi (Uzun Çizgi), Ayraç (Parantez), Soru Eki Yazımı

Metinler ve Metin Çeşitleri – Metinde Konu, Metinde Başlık, Ne / Kim / Nerede, Metin Yorumu, Metinle İlgili Soruları Cevaplama, Görsel Okuma, Metin Çeşitleri

 Şiir ve Hikaye – Bilgilendirici Metinler, Şiir, Hikaye Unsurları

 2. Sınıf Türkçe Kazanımları

 Ünite 1 – Dinleme / İzleme

Görselden yola çıkarak metin konusunu bulmak.

 Olayların gelişme ve sonuç ilişkisini kurmak.

 Dinlenen veya izlenen metinleri anlatmak.

 Olayların oluş sırasını belirlemek.

 Dinlenen veya izlenen metinlerde konuyu bulmak.

 Dinlenen veya izlenen metinlere yönelik soruları cevaplamak. Ne / Kim / Nerede sorularını sorarak olay örgüsünün işleyiş şeklini öğrenmek.

 Dinlenen veya izlenenlere başlık bulmak.

 Sözlü yönergeler uygulamak.

 Dinleme stratejilerini öğrenmek. Nezaket kurallarına uygun dinleme yöntemlerini öğrenmek ve dinlenen içeriklere odaklanmak.

 Konuşma içindeki sözlü olmayan mesajları bulmak.

 Ünite 2 – Konuşma

 Kelimeleri uygun şekilde kullanmak. Öğrenilen yeni kelimeleri cümle içinde kullanmak.

 Hazırlanmadan konuşma yapmak.

 Belirli bir konu üzerine konuşmak. Tanıdık kişileri, gidilen yerleri ve yaşanan olayları anlatmak.

 Konuşma stratejilerini uygulamak. Konuşma sırasında beden dilini kullanmayı öğrenmek, konuşurken nezaket kurallarına uymak, yetişkinlerle ve akranlarla nasıl konuşulacağını öğrenmek.

 Ünite 3 – Okuma

 Akıcı Okuma

 Okuma materyallerindeki bölümleri tanımak. İçindekiler ve sözlük bölümlerinin işlevlerini öğrenmek.

 Tonlama, vurgu ve telaffuza dikkat ederek okumak.

 Şiir okumayı öğrenmek. Kısa şiirleri ve İstiklal Marşı'nı ilk iki kıtasını ezbere okumayı öğrenmek.

 Farklı yazı karakterleri kullanılarak yazılmış metinleri okumak.

 Okuma stratejilerini öğrenmek. Sesli ve sessiz okuma yöntemlerini uygulamak.

 Söz Varlığı

Görselden hareketle bilinmeyen kelimeleri öğrenmek.

 Kelime haritası, sözlük, resimli sözlük ve kelime kartları gibi araçlardan faydalanmak.

 Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını tahmin etmek ve öğrenmek.

 Anlama

 Görsellerle ilgili sorulara cevap vermek.

 Görselden yola çıkarak okunacak metnin konusunu tahmin etmek.

 Okunanları ana hatlarıyla anlatmak.

 Olayları oluş sırasına göre anlatmak.

 Okunan metnin konusunu bulmak.

 Okunan metinle ilgili sorulara cevap vermek.

 Okunan metne uygun başlıklar bulmak.

 Metin türlerini öğrenmek. Örnek vererek düzyazı ve şiir arasındaki farkları öğrenmek.

 Okunan metin içindeki hikaye unsurlarını bulmak. Şahıs ve varlık kadrosunu belirlemek.

 Yazılı yönergeleri öğrenmek. Görsellerle desteklenen kısa içerikleri çocuk oyunlarıyla öğrenmek.

 Sembol, şekil ve işaret kavramlarını öğrenmek. Geri dönüşüm işaretleri ve birey sembollerini öğrenmek.

 Ünite 4 – Yazma

Kurallı ve anlamlı cümleler yazmak.

 Kısa metinler yazmak. Kartpostal veya tebrik kartı yazmayı öğrenmek. Günlük tutmayı öğrenmek.

 Şiir yazmak.

 Kısa yönergeler yazmak. Basit yemek tariflerini ve çocuk oyunlarını yönergelerle yazmak.

 Yazıları görsel ögelerle desteklemek.

 Verilen formları yönergelere uygun şekilde doldurmak. Ad, soya, doğum yeri ve doğum tarihi gibi boşlukları uygun şekilde doldurmayı öğrenmek.

 Yazılan içeriklere uygun başlık belirlemek.

 Büyük harf, küçük harf ve noktalama işareti kullanımına dikkat ederek yazmak. Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta gibi noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanmayı öğrenmek.

 Harf, kelime ve cümleler arasında uygun aralıklı boşluklar bırakmayı öğrenmek.

 Yazılan içerikleri kontrol etmek ve düzenlemek. Harf hatası, hece eksikliği veya fazlalığı gibi konular üzerinde durmak.

 Yazılan içerikleri paylaşmak. Yazılan metinleri sınıf içinde yüksek sesle okumak veya okul panosu gibi yerlerde sergilemek.

 Yazma çalışmaları yapmak.

 Soru ekini kuralına uygun şekilde yazmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.