5.Sınıf Türkçe Deneme Testi – Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce

5.Sınıf Türkçe Deneme Testi - Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Yardımcı Düşünce

Tebrikler - 5.Sınıf Türkçe Deneme Testi - Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Yardımcı Düşünce adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tatlı diller şekerleşir

Mutluluk kalbe yerleşir

Eller, gönüller birleşir

Bugün bayram sabahıdır

Bu dörtlüğe getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hep Birlikte Mutluyuz
B
Bayram Sevinci
C
Tatlı Dil
D
Gelin Birlik Olalım
Soru 2

Türküler, halkın sözlü geleneğinde oluşmuş ürünlerdir. Çağdan çağa, bölgeden bölgeye içeriğinde ve biçiminde değişiklik olabilir. Belli bir ezgiyle söylenir. Türkülerde toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal olaylara yer verilebileceği gibi şahısların yaşadığı duygulara da yer verilebilir. Türküler, başlangıçta söyleyeni belli olan ancak zamanla asıl sahipleri unutulan yani anonimleşen ürünlerdir. Anonimleşerek halkın malı olan bu ürünler, halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır. Onların oluşmasında ve yayılmasında saz şairlerinin büyük emekleri vardır. Saz şairi (âşık) toplumda gördüğü, işittiği ya da yaşadığı olayları yeteneği ölçüsünde saz eşliğinde dile getirir, toplumun beğenisine sunar. Türküleri oluştururken halkın konuştuğu Türkçeyi kullanır. Unutulan, günümüzde kullanılmayan pek çok kelime türkülerde canlılığını korur.

Bu parçada türkülerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Konularına göre farklı isimlerle anıldığına
B
Halk diliyle oluşturulduğuna
C
Saz eşliğinde söylendiğine
D
Toplumsal olayların ve kişisel duyguların konu edildiğine
Soru 3

Türküler, halkın sözlü geleneğinde oluşmuş ürünlerdir. Çağdan çağa, bölgeden bölgeye içeriğinde ve biçiminde değişiklik olabilir. Belli bir ezgiyle söylenir. Türkülerde toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal olaylara yer verilebileceği gibi şahısların yaşadığı duygulara da yer verilebilir. Türküler, başlangıçta söyleyeni belli olan ancak zamanla asıl sahipleri unutulan yani anonimleşen ürünlerdir. Anonimleşerek halkın malı olan bu ürünler, halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır. Onların oluşmasında ve yayılmasında saz şairlerinin büyük emekleri vardır. Saz şairi (âşık) toplumda gördüğü, işittiği ya da yaşadığı olayları yeteneği ölçüsünde saz eşliğinde dile getirir, toplumun beğenisine sunar. Türküleri oluştururken halkın konuştuğu Türkçeyi kullanır. Unutulan, günümüzde kullanılmayan pek çok kelime türkülerde canlılığını korur.

 Bu parçaya göre türkülerin oluşumunda katkı sağlayan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlı bilgeler
B
Halkın seçtiği kişiler
C
Toplumun ileri gelenleri
D
Saz şairleri
Soru 4

Ünlü bir filozofa sormuşlar:

─ Servet ayaklarınızın altında olduğu hâlde neden bu kadar fakirsiniz?

Filozof cevap vermiş:

─ Ona ulaşmak için başkalarına boyun eğmek lazım da ondan.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Onurlu yaşamak, zenginlikten önemlidir.
B
Hem filozof hem zengin olunmaz.
C
Filozoflar yoksulluğu seven insanlardır.
D
Servet, dünyadaki en önemli varlıktır.
Soru 5

Geleneksel Türk evlerinde kapıların üzerinde bulunan tokmakların bir görüntü zenginliği olmanın ötesinde işlevleri vardır. Ev halkının geldiği yeri, ev sahibinin hangi meslekle uğraştığını ve ailenin ekonomik durumunu yansıtır kapı tokmaklarındaki ayrıntılar. Çok basit şekilde olanlarının yanı sıra küçük birer sanat eseri olarak değerlendirilebilecek örnekleri de mevcuttur. Tokmaklarda çoğunlukla el şeklinin tercih edilmesi insan elinin, bolluğu ve bereketi temsil etmesi inanışına dayanır.

 Geleneksel Türk evlerinin kapılarındaki tokmaklarda el şeklinin tercih edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapı çalınırken tokmakların elle tutuluyor olması
B
Elin, bereketin sembolü olduğuna inanılması
C
Diğer şekillerin yapımında zorluk çekilmesi
D
Kullanımının daha kolay olması
Soru 6

Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında 700.000 m²lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 m²dir. Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişahların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen saray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan Saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açılmıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.

Bu parçadan Topkapı Sarayı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Her dönemde önemini korumuş bir saraydır.
B
Günümüzde bazı bölümleri ziyarete açık değildir.
C
Uzun bir süre Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi olmuştur
D
Kurulduğu dönemde, bugünkünden daha geniş bir alana sahiptir
Soru 7

Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında 700.000 m²lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 m²dir. Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişahların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen saray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan Saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açılmıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.

Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır?

A
II. Abdülhamit
B
Sultan Abdülmecit
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Sultan Abdülaziz
Soru 8

Lokman Hekim’e ‟Hastalarımıza ne yedirelim?” diye sorduklarında şu cevabı vermiş: Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir hastanın iyileşmesi için moral çok önemlidir.
B
Hastalar beslenmelerine dikkat etmelidir.
C
Hasta olunca mutlaka doktora gidilmelidir
D
Hasta bakımında dikkatli davranmak gerekir
Soru 9

Geleneksel Türk evlerinde kapıların üzerinde bulunan tokmakların bir görüntü zenginliği olmanın ötesinde işlevleri vardır. Ev halkının geldiği yeri, ev sahibinin hangi meslekle uğraştığını ve ailenin ekonomik durumunu yansıtır kapı tokmaklarındaki ayrıntılar. Çok basit şekilde olanlarının yanı sıra küçük birer sanat eseri olarak değerlendirilebilecek örnekleri de mevcuttur. Tokmaklarda çoğunlukla el şeklinin tercih edilmesi insan elinin, bolluğu ve bereketi temsil etmesi inanışına dayanır.

 Bu parçaya göre geleneksel Türk evlerindeki kapı tokmakları aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi vermez?

A
Ev sahibinin mesleği
B
Evde yaşayanların nereden geldiği
C
Evde kaç kişinin bulunduğu
D
Evde yaşayanların maddi durumu
Soru 10

Doğanın en önemli bileşeni, yeşil örtü yani bitkiler dünyasıdır. Bu düşünceden hareketle bitkileri tanımanın, onlarla dost olmanın ve onları insanlara sevdirmenin en büyük hayır işlerinden biri olacağını düşündüm ve bu botanik bahçesini kurdum. Bu bahçeyle, insanlara bitkilerin dünyasını tanıtmaya ve onları bitkiler konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

A
İnsanlara doğa sevgisi kazandırmak için neler yapılmalıdır?
B
Botanik bahçeniz ne zaman kuruldu ve nasıl büyüdü?
C
Bitkiler için çok emek harcıyor musunuz?
D
Bu botanik bahçesini niçin kurdunuz?
Soru 11

Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında 700.000 m²lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 m²dir. Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişahların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen saray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan Saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açılmıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.

Topkapı Sarayı nerededir?

A
Ankaraʼda
B
Haliçʼte
C
Bursaʼda
D
Sarayburnuʼnda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

“5.Sınıf Türkçe Deneme Testi – Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık – Yardımcı Düşünce” için 8 yorum

  1. Bana bakın iğrenç miğrenç demeyin adamlar siz öğrenin diye site yapmışlar bu sitelere kaç tl ödeniyo biliyormusunuz utanmazlar. Site gayet güzel büyük ihtimalle yapamadınız diye yada kaba olduğunuzdan iğrenç diyorsunuzdur.Eğer böyle düşünüyorsanız adamların yüzüne konuşun di mi? Gerçi konuşamazsınız ayıp olur.Öyle düşünmüştüm burda onların kalbini kırmaya hakkınız yok.Beyen mediyseniz çıkın gidin öbür sitelere.Utanmazlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.