5.Sınıf Türkçe Kazanım Testleri Çöz – Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık

5.Sınıf Türkçe Kazanım Testleri Çöz - Parçada Anlam - 1 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Y

Tebrikler - 5.Sınıf Türkçe Kazanım Testleri Çöz - Parçada Anlam - 1 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - Y adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Okumak benim için vazgeçilmez bir etkinliktir. Her zaman bol bol okurum. Büyük bir heyecan yaşarım okurken. Her hafta başında, önce sanat ve edebiyat dergilerini, sonra yeni çıkan şiir, roman ve hikâye kitaplarını incelerim. Bu kitaplardan, hoşlanacağımı tahmin ettiklerime yönelirim.

Bu parçada kendisini anlatan yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Okuma konusunda seçici olduğuna
B
Farklı türlerde kitaplar okuduğuna
C
Belli yayınlara abone olduğuna
D
Okumaktan zevk aldığına
Soru 2

Müfit Bey odasından çıkmaz olmuştu. Köyünde olsa böyle mi olurdu? Buradaki en güzel yerler bile köyündeki bir buğday, bir mısır tarlası kadar güzel gelmiyordu ona. Denizin kirliliğini görmek istemiyor, trafiğin gürültüsü canını sıkıyordu. Komşu evlerden gelen müzik sesleri, sokak satıcılarının araçlarındaki hoparlörden gelen sesler, otobüslerin gürültüleri... Hepsi rahatsız ediyordu onu. Şehre bir türlü alışamamıştı.

Bu parçaya göre Müfit Bey’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Geçim sıkıntısı çektiği
B
Gürültülü ortamlardan hoşlanmadığı
C
Şehir yaşantısının onu sıktığı
D
Köyüne özlem duyduğu
Soru 3

Uçak, insanların hayatını kolaylaştıran, konforlu bir araçtır. Günümüzde insanlar uzak mesafelere daha hızlı ulaşmak ve zamandan tasarruf etmek için uçağı tercih etmektedir. Her ne kadar tehlikeliymiş gibi görünse de en güvenilir ulaşım aracıdır uçak.

Bu parçada uçakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Zamandan kazanç sağladığına
B
Diğer ulaşım araçlarından daha güvenilir olduğuna
C
Hızlı bir ulaşım sağladığına
D
Sadece uzak yerlere gitmek için kullanıldığına
Soru 4

Turistler, Seylan Adası’nda istiridye toplayıp bunların içinden incileri çıkaran inci avcılarını izliyorlardı. Avcıların başkanına incilerin nasıl oluştuğunu sordular. İhtiyar adam, ‟İnci, istiridyenin kabukları arasına girmiş kumdur. İstiridye, bu kumu kabuklarının arasında istemez. Bu yüzden onu kendi kabuğuna benzer bir madde ile örter. Bu madde uzun bir süre sonra inci olur.” dedi.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A
Turistler, inci avcılarının başkanına ne sordular?
B
İnci avcıları nerede istiridye topluyorlardı?
C
Turistler, Seylan Adası’na nasıl gelmişlerdir?
D
İstiridyeler, kabukları arasına giren kumu niçin bir madde ile örterler?
Soru 5

Ağlamak -sanılanın aksine- çaresizliğin, zayıflığın, güçsüzlüğün göstergesi değildir. Garip gelecek belki ama ben ne zaman ağlayan birini görsem içim gerçekten acısa dahi bir miktar da sevinirim. Çünkü ağlamayı yani üzülmeyi becerebilen kişi, bir insanda bulunması gereken tüm iyi duygulara sahiptir: Yumuşak kalplidir, duygu yoksunu değildir, insan niteliğini yitirmemiştir...

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yumuşak kalpli insanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır
B
Ağlayabilen insan, insani duygularını kaybetmemiş demektir
C
Ağlayabilmek, bir insanda bulunması gereken en önemli özelliktir.
D
Yalnızca çaresiz ve güçsüz insanlar bir zorlukla karşılaşınca ağlar.
Soru 6

Döner geline her ağaç

Süslü bir etektir yamaç

Dere akar çağıl çağıl

Kuzularla dolar ağıl

Şimdi bakarsın gök nurlu

Şimdi bakarsın yağmurlu

Bu şiire getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlkbahar
B
Gökyüzü
C
Türkiye’m
D
Ağaçlar
Soru 7

Sanatımızda doğanın önemli bir yer tuttuğunu gösteren pek çok örnek vardır. Bunlardan biri de kuşlar. Kuş motifleri yüzyıllar boyunca mimarimizin ve çeşitli el sanatlarımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ayrıca pek çok caminin, türbenin, köprünün dış duvarında taştan kuş evleri yapılmıştır. Bu küçük evlere kuşların yuva yapması sağlanarak hem korunmaları hem de mimarinin yaşayan bir parçası olmaları amaçlanmıştır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Sanat eserlerinde doğadan izler bulunduğuna
B
Yapıların dış duvarına yapılan kuş evleriyle kuşların korunmasının da amaçlandığına
C
Kuş motiflerinin mimaride önemli bir yer tuttuğuna
D
Sanatın gelişmesinde tabiattaki varlıkların önemli bir payı olduğuna
Soru 8

Bazı yörelerde yeni evlenen çiftlere “bindallı kilimi” hediye edilir. Kilimin içindeki dörtgen ve altıgenlerden oluşan şekillerin dörtgen motifleri, yeni evlenen çiftlerin anne ve babalarını; altıgen motifleri ise bu çiftlerin çocuklarını, torunlarını ve onlardan gelecek nesilleri simgeler. Kilimin ortasındaki bağlantı motifleri ise iki ailenin birleştiğini gösterir. Böylece yeni evlenen çiftlerin “bin dal” ile hayata kök salacağı vurgulanır.

Bu parçada “bindallı kilimleri”yle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Motiflerinin yöreden yöreye farklılık gösterdiğine
B
Motiflerinin gerçek hayattaki bazı durumları temsil ettiğine
C
Yeni evlenen çiftlere armağan edildiğine
D
Kilimde geometrik şekiller kullanıldığına
Soru 9

Okumak, faydalı bir uğraştır. İnsan okuma sayesinde kişiliğini oluşturur. Geçmişteki medeniyetleri ve kültürleri, okuma sayesinde tanır. İnsanın duygu ve düşünceleri okuyarak gelişir, zenginleşir ve böylece insan güçlü bir yorumlama yeteneği kazanır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okumanın yararları
B
Okuma alışkanlığı kazanmanın yolları
C
İnsanın kültürel gelişimi
D
Kültürlü olmanın şartları
Soru 10

Veysel der, kopar mı analar bağı,

Analar doğurmuş ağayı, beyi.

İşte budur sözlerimin gerçeği,

Okuttu, öğretti, büyüttü anam.

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fedakârlık
B
Gurbet acısı
C
Özlem
D
Anne sevgisi
Soru 11

Yazar, hayatı boyunca kendi iç dünyasında yaşadı. Her zaman kendisi olmayı, iç huzurunu korumayı başardı. Başkalarının, özellikle de kaba insanların kendisinden beklentilerine hiç aldırış etmedi. Daima sade, gerçek ve samimi olan şeyleri sevdi. Eserleri aracılığıyla başkalarına da sadeliği öğretti.

Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yalın ve içten olmayı sevdiği
B
Kaba insanları umursamadığı
C
Davranışlarında tutarlı olduğu
D
Kendini beğenmiş biri olduğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.