6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz - Kültür ve Miras - 2 - testdelisi.com

6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz – Kültür ve Miras – 2

6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz - Kültür ve Miras - 2

Tebrikler - 6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz - Kültür ve Miras - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mete Han Asya Hun Devleti’nin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A
Mete Han, Çin’in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır.
B
Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişlerdir.
C
Asya Hun Devleti Çin’e siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
D
Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır
Soru 2

Eski Türklerin yönetim sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması
B
Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması
C
Hükümdarın tanrıdan kut alması
D
Halkın yönetimde söz sahibi olması
Soru 3

Babam Teoman’ın verdiği on bin kişiden oluşan ve tümen adını verdiğim askerlerimi binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak başlarına binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı atadım. Hızlı hareket etmeleri için ok ve yay gibi hafif silahlarla donattım.

Buna göre Türklerin ordu sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Ordu onluk sistem üzerine kurulmuştur.
B
Turan taktiğini kullanmışlardır.
C
Günümüz ordu sistemleri ile benzerlikleri vardır.
D
Ok ve yay başlıca silahlarındandır
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Devlete ait resmî para kullanılması
B
Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi
C
Devlet örgütlenmesinin oluşturulması
D
Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi
Soru 5

Orta Asya Türk toplumlarında askerlik bir meslek olmaktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için “Ordu Millet’’ tanımlaması yapmıştır.

Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir.
B
Askerlik toplumsal bir görevdir
C
Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir
D
Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır.
Soru 6

İpek Yolu doğuda Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihî kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola “İpek Yolu” adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arasında etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur.

Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A
Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir?
B
İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir?
C
İpek Yolu’nda daha çok hangi ürün taşınmaktadır?
D
Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
Soru 7

Hz. Ömer Dönemi’nde;

● Ülkenin illere ayrılarak uzak illere valiler atanması,

● Merkeze uzak şehirlere ordugâhlar kurulması

düzenlemelerinin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Medine’nin başkent olmasının
B
Fetihlerin duraklamasının
C
Sınırların genişlemesinin
D
Toplumsal dayanışmanın artmasının
Soru 8

İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Orta Asya’da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömüldükleri mezarlara balbal denir.
B
Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği geleneksel Türk sanatlarındandır
C
Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir.
D
İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir.
Soru 9

Hz. Osman Dönemi’nde;

I. Kıbrıs’ın fethedilmesi,

II. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması,

III. İran’ın fethinin tamamlanması

gelişmelerinden hangileri İslam Devleti’nin denizcilik faaliyetleri ile ilgilendiğini kanıtlar?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
I ve III.
D
Yalnız III.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir?

A
Ordunun paralı askerlerden oluşturulması
B
Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi
C
Ordu-millet anlayışının olması
D
Savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması
Soru 11

Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benimsemesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkisi olduğu söylenemez?

A
Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında
B
Hayvancılık ile uğraşılmasında
C
Türklerin daha çevik ve atik olmasında
D
Eşyaların kolay taşınır yapılmasında
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mete Han’ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gösterir?

A
Türk boylarını bir bayrak altında toplaması
B
Çin’i baskı altında tutup vergiye bağlaması
C
Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi
D
İpek Yolu’nu kontrol altına alması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İlgili Testler

6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz – Birey ve Toplum – 2

Testi Çözmek İçin Tıklayınız

6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz – Birey ve Toplum – 1

6.sınıf sosyal bilgiler testleri çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler konu testleri, 6.sınıf sosyal bilgiler konu alıştırmaları, 6.sınıf sosyal bilgiler deneme testleri, 6.sınıf sosyal bilgiler örnek sorular, 6.sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler yaprak testleri, 6.sınıf sosyal bilgiler kazanım testleri, 6.sınıf sosyal bilgiler testi çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler alıştırmaları, ...
Testi Çözmek İçin Tıklayınız

6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz – Kültür ve Miras – 1

Testi Çözmek İçin Tıklayınız

6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz – Kültür ve Miras – 2

Testi Çözmek İçin Tıklayınız

6. Sınıf -Sosyal Bilgiler Kazanım Testleri Çöz – Kültür ve Miras – 3

Testi Çözmek İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.