6. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz – Ses Bilgisi

6. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz - Ses Bilgisi

Tebrikler - 6. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz - Ses Bilgisi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yarışma için yedi- - - -er kişilik gruplar oluşturduk. Su- - - -un sesini dinleyen çocuklar sakinleşiyor. Gül koku- - - -u dünyadaki en güzel kokudur, diyordu.

Aşağıdaki kaynaştırma harflerinden hangisi bu cümlelerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A
s
B
y
C
n
D
ş
Soru 2

Süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biriyle biten bazı tek heceli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması olmaz. Örneğin “ip” sözcüğüne “-i” eki getirilince “p” sesi “b”ye dönüşmez (ipi).

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A
Dörtnala koşan yük arabasının oku koluma çarptı.
B
Aile içi ilişkiler çocuğun psikolojisinde önemli bir rol oynar
C
Bütün malzemeleri derin bir kaba koyup güzelce karıştırdı.
D
Soğuyan sütü şişelere doldurup dolaba kaldırdı.
Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

A
Olmaz, İstanbulsuz memleket olmaz.
B
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik.
C
Durma git, evladım; açıktır yolun!
D
Tarih bir nehir ki coşkundur seli.
Soru 4

Bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) varsa diğer hecelerdeki ünlülerin de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) varsa diğer hecelerdeki ünlülerin de ince olması kuralına büyük ünlü uyumu (kalınlık-incelik uyumu) denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan birden fazla sözcük vardır?

A
Herkes otobüse binene dek bekledik.
B
Bir av köpeği, o kadar ani havladı ki sıçradım.
C
Elindeki kalemle küçük bir goril çizmişti.
D
İnsanın içine işleyen bir soğuk vardı.
Soru 5

Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe “c, d, g” yumuşak ünsüzleri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c”, “ç”ye; “d”, “t”ye; “g”, “k”ye dönüşür yani sertleşir. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi denir.

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-ci” eki getirilirse ünsüz benzeşmesi meydana gelmez?

A
Balık
B
Bilet
C
İş
D
Göz
Soru 6

Türkçede ünlü ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek gelirse iki ünlü arasına “y, ş, s, n” kaynaştırma harflerinden biri girer. Örneğin “silgi” sözcüğüne “-e” eki getirilirse araya “y” kaynaştırma harfi girer (silgiye).

Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirilirse araya kaynaştırma harfi girmez?

A
Akıl
B
Kuzu
C
Şapka
D
Atkı
Soru 7

Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi) denir. Örneğin “bebek” sözcüğüne “-i” eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki “k”, “ğ”ye dönüşür (bebeği).

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz yumuşaması olmaz?

A
Sınıf
B
İnat
C
Kalp
D
Bilinç
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Türkçe sözcüklerde farklı iki ünsüz yan yana gelmez
B
“-ken, -ki, -leyin, -gil, -(i)mtırak, -daş, -yor” ekleri büyük ünlü uyumunu bozar
C
Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez
D
Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonra “o, ö” ünlüleri bulunmaz.
Soru 9

İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı iki heceli sözcüklerin sonuna, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Buna ünlü düşmesi ya da orta hece düşmesi denir. Örneğin “ağız” sözcüğüne “-ım” eki getirilirse sözcüğün ikinci hecesindeki “ı” ünlüsü düşer (ağzım).

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

A
Bomboş sokaklarda uzun süre boynu bükük dolaştı.
B
Pehlivanlar yurdu olan bu köyü çok seviyorum.
C
O anda benzi limon gibi sararmaya başlamıştı.
D
Ömrünü evsiz barksız insanlara yardım ederek geçirdi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.