7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı - Ek Fiil - testdelisi.com

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı – Ek Fiil

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı - Ek Fiil

Tebrikler - 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı - Ek Fiil adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı yoktur?

A
Bahçedeki bütün ağaçları sulatmışlar.
B
Aniden misafir gelince ne yapacağını şaşırdı.
C
Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor.
D
Bahar temizliği için evi güzelce boyattık.
Soru 2

Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın;

Hatırada kalan şey değişmez zamanla.

Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki kırmızı yazılı fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır?

A
Çocuk sabahtan beri narın tanelerini sayıyor.
B
Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor
C
Çocuk, koca çantayı tek başına taşıyabildi.
D
Sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı.
Soru 3

Birleşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti.
B
Karşımda parlak bir ışık beliriverdi.
C
Koşan çocukların arkasından bakakaldı
D
Bu kadar ağır bir yükü kaldırabilir mi?
Soru 4

Ek fiiller, basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller oluşturur. Örneğin “Hafta sonunda kursa gidecek.” cümlesinde “gidecek” fiili, gelecek zamanla çekimlenmiştir. Bu yüzden basit zamanlı bir fiildir. Ancak “Hafta sonunda kursa gidecekmiş.” cümlesinde “gidecekmiş” fiili, ek fiil (-miş) almış ve birleşik zamanlı bir fiil hâline gelmiştir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?

A
Sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı
B
Balkondaki çiçekleri her pazar sulardı
C
O sıcaklarda günde iki litre su içiyordum.
D
Çocuk bir suç işlediyse önüne bakarmış
Soru 5

İsimlerde ek fiilin dört kipe göre çekimi yapılır: Ek fiilin geniş zamanı (-dir), ek fiilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek fiilin şartı (-se).

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur?

A
İstekleri son derece mantıklıydı.
B
Polis olay yerine çabucak vardı
C
Gözümüzün alabildiği her yer kardı.
D
Bu, gördüğüm en güzel resimdi.
Soru 6

Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek fiil denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?

A
Koyunların hepsini çabucak sağdı
B
Evimiz kutu gibi küçücük bir evdi
C
Gideceğimiz yer epey uzakmış
D
Ne vefalı komşumuzdun sen!
Soru 7

Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış fiillere basit fiil denir. Yapım eki almış fiillere türemiş fiil denir. En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere birleşik fiil denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı.
B
Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım.
C
Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş.
D
Memlekete vardığında sık sık mektup yolla
Soru 8

Ek fiillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

A
O, herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı
B
Elindeki, çok güzel kokan bir güldü.
C
Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi.
D
Bu pazarda organik ürünler çok fazlaydı.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit fiil vardır?

A
Arkadaşımla dün akşam pastanede görüştüm.
B
Boyacı, salonu boyamaya geçen hafta gelecekti.
C
Yeni komşumuzu akşam yemeğine davet ettik.
D
Ağaçtaki elmaların en kırmızısını kopardı.
Soru 10

I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim.

II. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim.

III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile!

IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem?

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I ve III
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır?

A
Yurt dışına gitseydi haberimiz olurdu. (Terk edilmiş alışkanlık)
B
Üçümüz Kızılırmak’ta balık tutacaktık. (Gerçekleşmemiş niyet)
C
Soruların hepsini doğru çözmüşmüş. (Küçümseme)
D
Bizim oralara bugünlerde yağmur yağmıştır. (Olasılık)
Soru 12

Ek fiiller, birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık anlamları katar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye “terk edilmiş alışkanlık” anlamı katmıştır?

A
Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin
B
Biz de çocukluğumuzda çok iyi top oynardık
C
Yağmur yağarsa taksiye binip gelirim.
D
Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 1. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 1 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

 2. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 2 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

 3. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)

 4. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

 5. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Zarflar

 6. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Cümlede Anlam – 1

 7. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu)

 8. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 2 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu)

 9. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı – Ek Fiil

 10. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler)

 11. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz-  Cümlede Anlam – 2

 12. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 3 (Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)

 13. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 4 (Düşünceyi Geliştirme Yolları – Anlatıcı – Hikâye Unsurları – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

 14. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Yazım Kuralları

 15. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Noktalama İşaretleri

 16. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Metin Türleri

İlgili Diğer Testler

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 1 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 2 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sana

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Zarflar

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.