7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı - Ek Fiil - testdelisi.com

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı – Ek Fiil

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı - Ek Fiil

Tebrikler - 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı - Ek Fiil adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim.

II. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim.

III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile!

IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem?

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I ve II
D
III ve IV
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit fiil vardır?

A
Ağaçtaki elmaların en kırmızısını kopardı.
B
Yeni komşumuzu akşam yemeğine davet ettik.
C
Boyacı, salonu boyamaya geçen hafta gelecekti.
D
Arkadaşımla dün akşam pastanede görüştüm.
Soru 3

Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış fiillere basit fiil denir. Yapım eki almış fiillere türemiş fiil denir. En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere birleşik fiil denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı.
B
Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım.
C
Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş.
D
Memlekete vardığında sık sık mektup yolla
Soru 4

Ek fiillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

A
Elindeki, çok güzel kokan bir güldü.
B
Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi.
C
Bu pazarda organik ürünler çok fazlaydı.
D
O, herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı
Soru 5

Birleşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik fiiller, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Karşımda parlak bir ışık beliriverdi.
B
Bu kadar ağır bir yükü kaldırabilir mi?
C
Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti.
D
Koşan çocukların arkasından bakakaldı
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır?

A
Soruların hepsini doğru çözmüşmüş. (Küçümseme)
B
Üçümüz Kızılırmak’ta balık tutacaktık. (Gerçekleşmemiş niyet)
C
Yurt dışına gitseydi haberimiz olurdu. (Terk edilmiş alışkanlık)
D
Bizim oralara bugünlerde yağmur yağmıştır. (Olasılık)
Soru 7

Ek fiiller, birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık anlamları katar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye “terk edilmiş alışkanlık” anlamı katmıştır?

A
Yağmur yağarsa taksiye binip gelirim.
B
Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin
C
Biz de çocukluğumuzda çok iyi top oynardık
D
Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış.
Soru 8

Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek fiil denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?

A
Evimiz kutu gibi küçücük bir evdi
B
Koyunların hepsini çabucak sağdı
C
Ne vefalı komşumuzdun sen!
D
Gideceğimiz yer epey uzakmış
Soru 9

Ek fiiller, basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller oluşturur. Örneğin “Hafta sonunda kursa gidecek.” cümlesinde “gidecek” fiili, gelecek zamanla çekimlenmiştir. Bu yüzden basit zamanlı bir fiildir. Ancak “Hafta sonunda kursa gidecekmiş.” cümlesinde “gidecekmiş” fiili, ek fiil (-miş) almış ve birleşik zamanlı bir fiil hâline gelmiştir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?

A
O sıcaklarda günde iki litre su içiyordum.
B
Sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı
C
Balkondaki çiçekleri her pazar sulardı
D
Çocuk bir suç işlediyse önüne bakarmış
Soru 10

Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı yoktur?

A
Bahar temizliği için evi güzelce boyattık.
B
Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor.
C
Bahçedeki bütün ağaçları sulatmışlar.
D
Aniden misafir gelince ne yapacağını şaşırdı.
Soru 11

İsimlerde ek fiilin dört kipe göre çekimi yapılır: Ek fiilin geniş zamanı (-dir), ek fiilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek fiilin şartı (-se).

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur?

A
Gözümüzün alabildiği her yer kardı.
B
Bu, gördüğüm en güzel resimdi.
C
İstekleri son derece mantıklıydı.
D
Polis olay yerine çabucak vardı
Soru 12

Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın;

Hatırada kalan şey değişmez zamanla.

Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki kırmızı yazılı fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır?

A
Çocuk, koca çantayı tek başına taşıyabildi.
B
Çocuk sabahtan beri narın tanelerini sayıyor.
C
Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor
D
Sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 1. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 1 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

 2. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 2 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

 3. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)

 4. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

 5. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Zarflar

 6. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Cümlede Anlam – 1

 7. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu)

 8. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 2 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu)

 9. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı – Ek Fiil

 10. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler)

 11. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz-  Cümlede Anlam – 2

 12. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 3 (Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)

 13. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 4 (Düşünceyi Geliştirme Yolları – Anlatıcı – Hikâye Unsurları – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

 14. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Yazım Kuralları

 15. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Noktalama İşaretleri

 16. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Metin Türleri

İlgili Diğer Testler

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 1 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 2 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sana

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Zarflar

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.