7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam - 2 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - testdelisi.com

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 2 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu – Başlık

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam - 2 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık -

Tebrikler - 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam - 2 (Ana Düşünce - Ana Duygu - Konu - Başlık - adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir insanı bağışlamak büyük bir özgürlüktür. İçinde kin biriktiren insan, sırtında bir çuval yük taşıyan kimseye benzer. Bu insanın özgürlüğü, taşıdığı yükün etkisiyle kısıtlanmıştır fakat yükünü atan yani içindeki kin ve intikam duygusunu yenebilen kişi özgürlüğüne kavuşur.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kin, insanı kendisine tutsak eden bir duygudur.
B
İnsan kin duygusundan hiçbir zaman kurtulamaz.
C
İntikam duygusu, insanı toplumdan uzaklaştırır
D
Özgür insan, başkalarına her zaman hoşgörüyle yaklaşır
Soru 2

Uzmanlara göre yaşamımızın pek çok alanında bir işi yapmaktan kaçınmamızın ya da işi yapmayı ertelememizin nedeni, hissettiğimiz korku ve endişelerdir. İşi daha en başından ‟çok zor” olarak tanımlamamız, sonunda başarısız olmaktan, eleştirilmekten korkmamız gibi nedenler bizi erteleme davranışına iter. Aslında işlerimizi erteleyerek yeteneklerimizin sorgulanmasından kaçmaya çalışırız. ‟Neyse sonra başlarım.”, ‟Henüz vakit var.” gibi cümleler, erteleyen insanların en sık kullandığı cümlelerdir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi insanların erteleme davranışının sebeplerinden biri değildir?

A
İnsanın korku ve endişelerinden kurtulamaması
B
Yapılacak işin çok zor olarak görülmesi
C
Yeteneklerin başkaları tarafından sınanmasının istenmemesi
D
Çalışmaktan ve yoğunluktan korkulması
Soru 3

Kâğıtları üst üste dizerek yapılar oluşturmanın doğasında bence sanat var. Çünkü böylesine bir işi yerine getirmek için sanatsal ve yaratıcı bir enerjiye gereksiniminiz var. Oyun kâğıtlarından kocaman bir bina yapmak, resim yapmak ya da bir müzik aleti çalmak gibi bir şey. Hepsi bir şeyler anlatabilme düşüncesiyle yapılıyor. Aynı zamanda bir tür mimarlık da var işin içinde. İnsanlar yaptığım şeyin mimarlık olup olmadığı konusunda farklı düşünceler öne sürüyorlar. Kimileri bu yapıların içinde kimsenin yaşayamayacağı gerekçesiyle bunun mimarlık olmadığını belirtiyor.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

A
Kâğıttan yapılar oluşturmak sanat mı yoksa bir tür mimarlık mı?
B
Kâğıttan yapılar oluşturmak için özel bir yetenek gerekiyor mu?
C
Mimarlık ve tasarım eğitimi almanız, kâğıttan yapılar oluşturmada size yardımcı oluyor mu?
D
Eserlerinizi nasıl planlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz?
Soru 4

Çocukluğumda okuduğum kitaplardaki kahramanların yerine kendimi koyup ne hayaller kurardım! Her kitap ile birlikte dünyanın bir köşesine yolculuğa çıkardım. Uçakla, trenle, balonla, uçan otomobille… Bugünün çocuklarından farklı olarak sanal âlemde değil, düşlerimde dolaşırdım. Zaman makinesini keşfetmiş gibi farklı yüzyıllarda dolanıp dururdum.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcüklerinden biri değildir?

A
Otomobil
B
Hayaller
C
Çocukluk
D
Kitaplar
Soru 5

Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden

Dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?

Ey deniz, söyle bir gün sana bakacak mıyım,

Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?

Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğanın güzelliği
B
Deniz özlemi
C
Gemicilerin yalnızlığı
D
Denizci olmanın zorluğu
Soru 6

Arılar, uçarken farklı yörünge ve doğrultularda hareket eder. Bize anlamsız gelen veya dansa benzettiğimiz bu hareketlerle, yerini tespit ettikleri bir çiçeği diğer arılara haber verir. Yani aslında dans sandığımız bu hareketler arıların birbirleriyle haberleşmelerini sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu parça için uygun bir başlık değildir?

A
Dans Eden Arılar
B
Arıların Hareketleri
C
Arıların İletişimi
D
Arıların Önemi
Soru 7

Ömrümün hasretle geçen her günü

Bilmezsin gün müdür, hafta mı, ay mı?

Günlerce görmeden güzel yüzünü,

Bu gizli sevdayı çekmek kolay mı?

Bu dörtlüğün şairiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sevdiğinden ayrı kalmıştır.
B
Özlem duygusu içindedir
C
Kimsesiz yaşamaktadır
D
Sevgisini saklamaktadır.
Soru 8

Başarı, planlı ve verimli çalışmaya bağlıdır. Çalışmanın verimli olması için de insan önce mesleğini sevmelidir. Bu sevgi olmadan insanın mesleğinde ilerlemesine imkân yoktur. Halkımız da bu gerçeği “Aşk olmayınca meşk olmaz.” atasözüyle anlatmıştır.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

A
Gençlere hangi meslekleri tavsiye edersiniz?
B
Gençler meslek seçerken nelere dikkat etmelidir?
C
Meslek hayatında başarılı olmanın şartları nelerdir?
D
İş hayatınızdaki yükselişinizi neye bağlıyorsunuz?
Soru 9

Güneşin başka doğar, ayın bir başka,

Şehrin başka güzel, köyün bambaşka,

Ay yıldızlı bayrak getirir aşka,

Dünyada bulunmaz eşin Türkiyeʼm!

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşama sevinci
B
Memleket özlemi
C
Yurt sevgisi
D
Sıla hasreti
Soru 10

Su, bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. İçme, temizlik ve enerji üretimi için kullanılır. Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan aşırı su tüketimi, su kaynaklarının yavaş yavaş yok olmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada ortaya konan soruna yönelik bir çözüm olamaz?

A
Suyu tasarruflu kullanmak
B
Su yerine başka sıvılar tüketmek
C
Su kaynaklarını korumak
D
Su sorunuyla ilgili farkındalık yaratmak
Soru 11

Çok yaşlı insanlarla çok genç insanlar arasında hep özel bir bağ olduğunu düşünmüşümdür. Onların arasındaki bu bağ belki de birinin henüz ön yargıları tanımamasından, diğerininse koca bir hayat deneyiminin ardından ön yargıları bir kenara bırakmasından kaynaklanıyor.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Gençlerle yaşlılar arasında özel bir ilgi vardır
B
Ön yargısız olmak gençlerle yaşlıların ortak özelliğidir
C
Yaşlılarla gençlerin anlaşamamasının nedeni kuşak farklılığıdır
D
Yaşlılar tecrübe kazandıkça ön yargılarından uzaklaşır
Soru 12

İnsanın mutsuz olmasının nedeni elinde olanla yetinmeyi bilmemesidir. İnsan, hep daha fazlasını ister, ona ulaşmak için çabalar. En son çıkan telefonu almak ister, son model arabası olsun ister, en iyi evde oturmak ister. İster de ister. Elde edemeyince de mutsuz olur.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanların bütün isteklerinin karşılanması zordur
B
İnsan elindekiyle yetinirse büyük başarılara imza atamaz
C
İnsan elindekiyle yetinmeyi bilmediği için mutsuz olur.
D
İnsanlar isteklerine ulaşmak için çalışmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 1. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 1 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

 2. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 2 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

 3. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)

 4. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

 5. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Zarflar

 6. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Cümlede Anlam – 1

 7. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 1 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu)

 8. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 2 (Ana Düşünce – Ana Duygu – Konu)

 9. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiilde Yapı – Ek Fiil

 10. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları – Deyimler)

 11. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz-  Cümlede Anlam – 2

 12. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 3 (Parça Oluşturma – Parça Tamamlama)

 13. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Parçada Anlam – 4 (Düşünceyi Geliştirme Yolları – Anlatıcı – Hikâye Unsurları – Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

 14. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Yazım Kuralları

 15. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Noktalama İşaretleri

 16. 7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Metin Türleri

İlgili Diğer Testler

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 1 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Fiiller – 2 (Anlam – Kip – Kişi – Anlam Kayması)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 1 (Çok Anlamlılık)

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Sözcükte Anlam – 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sana

Teste Başla

7. Sınıf -Türkçe Kazanım Testleri Çöz- Zarflar

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.