9. Sınıf – Edebiyat – Biyografi / Otobiyografi Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Biyografi / Otobiyografi Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Biyografi / Otobiyografi Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ziya Gökalp, 1908’de İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır, Van ve Bitlis heyetlerinin müfettişliğine atanmıştır. 1909 yılında Darülfünun’da hocalık yapmak üzere İstanbul’a gelen Gökalp; orada birkaç ay kalmış, yeterli ücret alamadığı için tekrar Diyarbakır’a dönerek “Peyman” gazetesini çıkarmaya başlamıştır.

Bu parça Ziya Gökalp biyografisinin hangi bölümünden alınmıştır?

A
Mesleği
B
Eğitimi
C
Ailesi
D
Fikirleri
E
Eserleri
Soru 2

Yunus Emre’nin destani hayatına dair ilk ve en geniş bilgilerden biri Uzun Firdevsi’nin yazdığı sanılan Vilayetnâme-i Hacı Bektaş-ı Veli’de yer almaktadır. Buna göre Yunus Sarıköy’de yaşayan, çiftçilikle geçinen fakir bir kişidir. Önce buğday almak üzere Karahöyük’e gider, bir süre Hacı Bektaş-ı Veli’nin yanında kalır, geri döneceği sırada buğday yerine Hacı Bektaş ona “nefes” vermeyi teklif eder fakat Yunus ısrar edince kendisine dilediği kadar buğday vererek gönderir. Köyüne yaklaştığı esnada gafletinin farkına varan Yunus, buğdayın bir gün tükenip nefesin ise tükenmeyeceğini düşünerek tekrar tekkeye döner ve nasip ister. Durum Hacı Bektaş-ı Veli’ye arz edilince o, “Bundan sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre’ye verdik, varsın nasibini ondan alsın” der ve onu Tapduk Emre’ye gönderir.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.
B
Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır
C
Anlatım üçüncü tekil kişi ağzındandır
D
Bir biyografiden alınmıştır.
E
Anlatımda öznellik ağır basmaktadır.
Soru 3

(I) Biyografi (yaşam öyküsü) türünde siyaset, bilim, sanat, spor vb. alanlarda tanınmış insanların hayatı; bilgi, belge ve tanıklara dayanılarak tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatılır. (II) Kişinin değeri, benzerlerinden farklı yönleri aktarılır. (III) Biyografilerde bazen anılardan da yararlanılır. (IV) Açık, sade bir dille yazılan biyografilerde kronolojik bir sıra izlenebilir. (V) Diğer öğretici metinlerden farklı olarak biyografilerde anlatıcı kurmaca bir kişi değil, yazarın kendisidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
IV
B
I
C
III
D
V
E
II
Soru 4

Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografik / otobiyografik bir özellik taşımaz?

A
Bir Bilim Adamının Romanı
B
Felatun Bey ile Rakım Efendi
C
Evrâk-ı Perişan
D
Kudemadan Birkaç Şair
E
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Soru 5

Klasik Türk edebiyatında biyografi türüne hâl tercümesi ya da - - - - denir. Bu türün Anadolu sahasındaki ilk örneği - - - - tarafından yazılan Heşt Behişt adlı eserdir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
cönk - Latif
B
nazire - Sehi Bey
C
tezkire – Latif
D
tezkire – Ali Şir Nevai
E
tezkire - Sehi Bey
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir biyografiden alınmıştır?

A
Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır. Zaten birçok dönenler var. Mesela, Sabri Esat gidiyor
B
Ali Rıza Bey evvelâ şaşırdı, oğlunun da öteki çocukları gibi değiştiğine hükmetti. Fakat biraz sonra anladı ki Şevket yine eski Şevket’tir.
C
Sülün kız, bir de gözünü açıp bakmış ki ne baksın. Misli menendi yok bir bahçe! Bir yanında kuşlar şakıyor, bir yanında sular akıyor
D
Birkaç gündür İstanbul’daydım, yeni döndüm. Hisar dergisinin mart sayısını da ancak bugün okudum
E
Diyarbakır’da doğan yazar, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu şehirde; yükseköğrenimini ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı
Soru 7

Daha bir yıl, bir buçuk yıl evvel arkamızda bıraktığımız uzak uzak bir diyarda, çeşit çeşit yemiş ağaçlı bahçesiyle ne büyük ne güzel ve ne kadar kalabalık bir evimiz vardı. Bu evde ne eğlenceli vakitler geçirirdik. Sabahları güler yüzlü dadılarımızın bizi türlü şaklabanlıklarla uyandırıp kaldırışları, giydirip kuşatışları ve annemizin elini öpmeye götürdükten sonra elvan elvan reçel tabaklarıyla donanmış kahvaltı tepsisinin başına oturtuşları; geceleri incecik saz örgülerden kuru yemiş sepetleri etrafında birbirinden tuhaf masallarla avutup uyutuşları ve bu kalkışlarla bu yatışlar arasında geçen günlerin her biri bir başka şenlik, bir başka bayram havasıyla dolup taşan saatlerdi.

Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gezi yazısı
B
Biyografi
C
Fıkra
D
Otobiyografi
E
Günlük
Soru 8

Aralık 1872’te İstanbul Fatih’te, Sarıgüzel’de doğdu. Babası küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi’dir. Annesi ise aslen Buharalı olup Tokat’a yerleşmiş bir aileden Emine Şerife Hanım’dır. Emir Buhari Mahalle Mektebinde ilköğrenimine başlayan Mehmet Akif burada iki yıl okuduktan sonra Fatih Muvakkithanesinin yanındaki ibtidai mektebine yazılır.

Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir fikri benimsetmek
B
Bir eseri değerlendirmek
C
Bir hatırayı paylaşmak
D
Bir olayı anlatmak
E
Bir kişiyi tanıtmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön

 

“9. Sınıf – Edebiyat – Biyografi / Otobiyografi Sınav Soruları Çöz” için 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.