9. Sınıf – Edebiyat – Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi – Metinlerin Sınıflandırılması Sınav Soruları

9. Sınıf - Edebiyat - Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi - Metinlerin Sınıflandırılması

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi - Metinlerin Sınıflandırılması adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir metni edebî yapan özelliklerden biri değildir?

A
Tutarlı bir anlatıma sahip olması
B
Zamana ve kişiye göre farklı anlamlar kazanması
C
Hissettirme ve çağrıştırma gücünün fazla olması
D
Ahenkli bir dilinin olması
E
Yan ve mecaz anlam bakımından zengin olması
Soru 2

Edebiyat adamları eserlerini belli bir kültür çerçevesinde ifade eder. Buna karşılık eserlerinde dile getirdikleri ile bir dönemin kültürü üzerinde belirli bir rol oynarlar.

Bu metin edebiyatın hangi bilimsel alanla olan ilişkisini vurgulamaktadır?

A
Mantık
B
Psikoloji
C
Sosyoloji
D
Coğrafya
E
Dilbilim
Soru 3

Kuşlar inanmaz buna

Ağaçlar kıskanır biliyorum

Şairler de çiçek açar

Kimi pembe kimi sarı

Şairler de uçar ama

Görünmez kanatları

 

Bu metin türünün aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması beklenmez?

A
Kanıtlanabilirlik
B
Etkileyicilik
C
Özgünlük
D
Yaratıcılık
E
Güzellik
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisi dil ve anlatım bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın
B
Gözlerinin dokunduğu her mekân memleketim.
C
Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım boşuna yandım
D
Kırkikindi yağmurları derenin taşmasına yol açtı.
E
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır.
Soru 5

Gerçeklerin ağırlığından uzaklaşmak için elimizde sanat var… Sanat nasıl mı doğar? Bilgiye karşı bir deva, bilime karşı bir panzehir olarak doğar. Yaşam, ancak sanatın yanıltmaları sayesinde yaşanabilir hâle gelir.

Bu metinde sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A
Doğruluğu
B
Gerekliliği
C
Aykırılığı
D
Yanıltıcılığı
E
Farklılığı
Soru 6

I. Olay, düşünce, duygu ve hayalleri sözlü ya da yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatıdır.

II. İşitsel (fonetik) sanatlardan biridir.

III. Yazın, literatür, roman, şiir gibi adlarla da anılıp Arapça edeb sözcüğünden türetilmiştir.

IV. Bu sanatın uygulayıcıları edîb, edebiyatçı, ehl-i suhan gibi isimlerle anılmaktadırlar.

V. Dil / söz malzemesi ile gerçekleştirilen bir sanattır.

Edebiyat sanatı ile ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A
III
B
II
C
IV
D
V
E
I
Soru 7

Bir bakıma bilgilerle hem de bilimsel bile demeye sakınca görülmeyen bilgilerle dolup taşar en gözde edebiyat yapıtları. Kaynağı doğrudan doğruya bilimdedir bu bilgilerin… Ptolemaios’un yer gök üzerindeki tasarımları olmasaydı kimdi acaba Dante? Newton’un fiziği ile hesaplaşmasaydı öylesine eksik kalacaktı ki Goethe. Bergson’un bilinç psikolojisiyle tanışmasaydı n’apacaktı Proust? Günümüzün yazarlarındaysa daha belirgin bir durum: Brecht, Eliot, Silone, Malraux, Hemingway sosyolojiyle, ekonomiyle, tarihle yüklü yapıtların yazarı değil mi bütün bu yazarlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Günümüzde bilimle sanat arasındaki bağın kuvvetlendiği
B
Sanat eserlerinin bilimsel araştırmalara ilham vermes
C
Bilgi sahibi olmanın insana kazandırdıkları
D
Sanatçıların hemen daima bilimsel verilerden beslendiği
E
Sanatçıların birçoğunun aynı zamanda bilim adamı oluşu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Sayfa sayısı
B
Yazılış amacı
C
Anlatım biçimİ
D
Hedef kitlesi
E
Gerçeklikle ilişkisi
Soru 9

Edebiyat en çok ---- ve ---- ile iç içe olmuştur. Bunun en önemli sebebi sözün ahenk ve betimleme ile olan sıkı münasebetidir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?

A
sinema - tiyatro
B
dans - opera
C
mimari - müzik
D
müzik - resim
E
resim - müzik
Soru 10

I. Metin:

Şimdi bir rüzgâr geçti buradan Koştum ama yetişemedim Nerelerde gezmiş tozmuş öğrenemedim

II. Metin:

Rüzgârlar, estikleri yönlere göre isim alırlar. Örneğin Türkiye’de kuzeyden esene yıldız, güneyden esene kıble, doğudan esene gündoğusu, kuzeybatıdan esene karayel, güneybatıdan esene ise lodos adı verilmektedir.

 

Bu metinlerin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. metin duygu, II. metin bilgi odaklıdır
B
I. metinde hissettirme, sezdirme, ikinci metinde ise öğretme esastır.
C
I. metin bir sanat metninden, II. metin ise bilimsel bir metinden alınmıştır
D
I. metinde dil sanatsal işlevde, II. metinde ise göndergesel işlevde kullanılmıştır.
E
I. metinde nesnel bir bakış açısı varken II. metinde öznellik söz konusudur.
Soru 11

Edebî eser, herhangi bir aracıya gerek olmaksızın orijinal yapısıyla her seviyeden okuyucusuna doğrudan doğruya ulaşabilen tek sanattır. Bunu da kullandığı malzemenin söz olmasına borçludur. Diğer sanat alanlarında eserler hemen daima tektir ve onu seyretmek-dinlemek için o tek nüsha ile karşı karşıya gelmekten başka yol yoktur. Edebî eser ise yazarının meydana getirdiği orijinal şekliyle her zaman okuyucusuna ulaşabilmektedir.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A
Benzetme
B
Karşılaştırma
C
Örnekleme
D
Tanık gösterme
E
Tanımlama
Soru 12

Aşağıdaki metin türlerinden hangisinin yazılış amacı edebî bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak değildir?

A
Makale
B
Masal
C
Öykü
D
Şiir
E
Tiyatro
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.