9. Sınıf – Edebiyat – Hikâye (Tarihî Gelişim – Tür Özellikleri – Olay ve Durum Hikâyesi) Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Hikâye (Tarihî Gelişim - Tür Özellikleri - Olay ve Durum Hikâyesi) Sınav Sorul

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Hikâye (Tarihî Gelişim - Tür Özellikleri - Olay ve Durum Hikâyesi) Sınav Sorul adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özellikle oltacılar çok sever bu gölü. Balığı boldur çünkü. Lezzetlidir. Göle gelir gelmez önce oltalarını atarlar. Öğleye kadar yiyecekleri balığı tutmak için acele ederler. Yakındaki kasabalılar gölden balık tutmaz. Asla yemezler. Böyle olunca da gölün balığı şehirli meraklılara kalır. Onlar da hafta sonu oldu mu akın akın koşarlar. Kimi cumartesi akşamdan gelip çadır kurar, gece de kalır. Böylece daha çok balık tutup, daha çok stres atarlar ve daha sakin bir kafayla dönerler işlerine. Ama onların bu merakı kasabalı için işkence gibidir.

Bu metin parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir durum hakkında bilgi verilmiştir
B
Anlatma esasına bağlı bir metin parçasıdır.
C
Hareketli betimleme yapılmıştır
D
Gerçekçi üslupla yazılmıştır
E
Metnin serim bölümünden alınmıştır
Soru 2

1872'den 1875’e dek yayını süren ve yedi uzun anlatıdan meydana gelen eserin adı "gece sohbetleri" anlamına gelmektedir. Eser, uzun kış gecelerinde bir araya gelen kişilerin hoş vakit geçirmek ve geçen zamandan istifade etmek amacıyla birbirlerine hikâyeler anlatmaları şeklinde yapılandırılmıştır. İlk anlatı halkası ise Binbaşı Rıfat Bey ile ilgilidir.

Bu parçada Türk edebiyatında Batılı tarzda kaleme alınan öncü hikâye örneklerinden hangisi tanıtılmaktadır?

A
Akabi Hikâyesi
B
Muhayyelat
C
Küçük Şeyler
D
Müsameretname
E
Letaif-i Rivayat
Soru 3

Belirli bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikâyelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikâyeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikâyelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan itibaren örnekleri verilmeye başlanmıştır.

Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ben merkezli hikâye
B
Manzum hikâye
C
Maupassant hikâyesi
D
Halk hikâyesi
E
Kesit hikâyesi
Soru 4

Aşağıdaki metin parçalarından hangisinde öyküleyici bir anlatım yoktur?

A
En sonunda anne oğlunun göz kapağına çok az oksijenli su damlattı, kurulayıp üzerine beyaz bir merhem sürdü ve göz kapağını gazlı bir bezle adamakıllı örttü. Plasterle yapıştırıp gazlı bezi kapadı
B
Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur, olur! Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım.
C
Çatı katındaki evin mutfağı çok küçüktü. İki kişinin içinde çarpışmadan hareket etmesi olanaksızdı. Mutfağa gül ağacından yapılmış bir masa konulmuştu. Yer sorunu nedeniyle sandalye yerine taburelerde oturulurdu.
D
Amsterdam Hollanda’nın başkenti. Kuzey Denizi kıyısında bulunan bu kent, yaklaşık 90 adanın üzerinde kurulu. Bu kentteki kanalların toplam uzunluğu 100 kilometreyi geçiyor. Kentte 1500’e yakın köprü yer alıyor
E
Demirci anladı, ses çıkarmadı, duvardan üç beş halka aldı, sanatına vakıf bir adam sükunetiyle değneğe taktı. Lakin genç adam, usul hilafına, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak istiyordu. Çilingirle aralarında mubahese başladı. Çilingir, “Olmaz” dedi, “Bunun usulü böyledir.”
Soru 5

I. Kısa ve yoğun bir anlatımı vardır.

II. Temel gayesi okuyucuyu bilgilendirmektedir.

III. Önemli temsilcilerinden biri Ferit Edgü’dür.

IV. Genellikle belirli bir başı ve sonu yoktur.

V. Şiirsel bir üsluba sahiptir.

Küçürek öykü türü ile ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
IV
D
III
E
V
Soru 6

I. Modern hikâyenin ortaya çıkmasında realizm akımı etkili olmuştur.

II. Hikâyeler okuyucuları açısından duygulandırmak, hissettirmek, sezdirmek, hatırlatmak gibi işlevlere sahiptir.

III. Tanzimat döneminde yazılan “Letaifi Rivayat” adlı hikâye Batı tarzında hikâyeciliğin edebiyatımızda ilk örneğidir.

IV. Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Halikarnas Balıkçısı ve Mustafa Kutlu gibi isimler modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır.

V. Hikayeler; mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
II
B
V
C
I
D
IV
E
III
Soru 7

Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir
B
Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır
C
Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir
D
Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir
E
Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır.
Soru 8

Onun hiçbir hikâyesinde belirli vaka, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir.

Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?

A
Sait Faik Abasıyanık
B
Refik Halit Karay
C
Orhan Kemal
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Ömer Seyfettin
Soru 9

Olay ve durum hikâyeciliğiyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırma cümlelerinden hangisi yanlıştır?

A
Durum hikâyeciliği olay hikâyeciliğine göre daha iddiasız ve sıradan yaşam ayrıntıları üzerine odaklanır.
B
Olay öyküsü, klasik öykü; durum öyküsü kesit öyküsü olarak da bilinir.
C
Olay öykücülüğünde hadise belirli bir serim-düğüm-çözüm bağlamı içerisinde verilirken durum öykücülüğünde kurgu bu düzenlilikte olmayabilir
D
Maupassant tarzı hikâye zamanla yerini Çehov tarzı hikâyeye bırakmıştır
E
İki öykü türünde de gerçekçilik ön plandadır
Soru 10

I. Hikâyelerde anlatılanlar genelde dar bir zamanda geçer.

II. Kişilikler çoğu zaman tek boyutlu çizilir.

III. Tüm hikâyeler serim, düğüm çözüm planına uygun yazılır.

IV. Olmuş ya da olabilecekler anlatılır.

V. İnsan hayatına dönük türlü çatışmalar üzerinden kurgulanır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde modern hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
II
B
IV
C
I
D
V
E
III
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
B
İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez.
C
Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.
D
Öğretme ve yol gösterme esastır
E
Yapı unsurları sınırlandırılmıştır
Soru 12

Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır
B
Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır
C
Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır
D
Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
E
Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

“9. Sınıf – Edebiyat – Hikâye (Tarihî Gelişim – Tür Özellikleri – Olay ve Durum Hikâyesi) Sınav Soruları Çöz” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.