9. Sınıf – Edebiyat – Hikâye (Tema – Konu – Çatışma) Sınav Soruları

9. Sınıf - Edebiyat - Hikâye (Tema - Konu - Çatışma) Sınav Soruları

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Hikâye (Tema - Konu - Çatışma) Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu kahraman, bu genç kumandan yanındaki bir avuç süngülü askerle yerden, gökten, denizden kopan devamlı bir gülle, şarapnel sağanağının ortasında durmadan ileriye doğru atılıyor ve kollarıyla kızgın boyunlarından yakalayıp denize yuvarlayacakmış gibi düşmanın sıra sıra toplarının üzerine saldırıyordu. Çanakkale Savaşı’nın bu isimsiz kahramanına adeta kurşun işlemiyor, gülleler etki etmiyordu.

Bu hikâye parçasında, bahsedilen kişi üzerinden vurgulanmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Gözü peklik
B
Fedakârlık
C
Kabadayılık
D
Öncülük
E
Vatanseverlik
Soru 2

Bir kız çocuk, elinde bir deste maydanoz, takunyalarını tıkırdatarak geçiyor. Komşu Gaffar’ın oğlu, iki boş küfeyi bostan kapısından sokmaya uğraşıyor. İki hanım, belli ki uzakça bir yere gitmiş ve geç kalmışlar, hızlı hızlı eve dönüyorlar. Mutfakta ise annesinin takunyalarla dolaştığı duyuluyor.

Bu metin aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanırsa teması hayata bağlılık olur?

A
Artık babam gelse de lunaparka gitsek, diyecek oluyor
B
Hayat ne tatlı. İnsanın ömrü olmalı da yaşamalı, diye düşünüyor
C
Tıkır tıkır işleyen hayatta insanların ne kadar makineleştiğini gözlemliyor.
D
Her şeyin neredeyse her günkü gibi tek düze olduğunu gözlemliyor
E
Şu annem ne hamarat kadın, diye aklından geçiriyor
Soru 3

Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın yirmi yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir, diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi. Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek… Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim, içimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim âleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında, her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkesler geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem.

Bu hikâye parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Beyazıt havuzunun kenarında bekleyen bir adamın aklından geçenler anlatılmıştır
B
Zamandan şikâyet konusu işlenmiştir.
C
Benzetmeye başvurulmuştur
D
Bilinç akışı tekniği uygulanmıştır
E
Günlük konuşma dilinde ve samimi bir üslupla yazılmıştır.
Soru 4

Çıkardıkları gün hemen geri döndüğü Toptaşı Tımarhanesinden Cabi Efendi’yi kabul etmemişlerdi. O vakit, bilincini yitirdiği geçen dört sene zarfında gidip gelen zekâsı, milyonlarca beygir kuvvetinde bir elektrik fıskiyesi gibi parladı. Uslu akıllı İstanbul’a geçti. Daha mahalleye gelmeden dört senedir olup biten şeylerin esaslarını yolda tamamıyla anlamış gibiydi. Eve gelince oğlunu sordu. Odaya kazara bir dızdız girince, tepesinde şarapnel patlamış gibi korkup dışarı kaçan bu kahramanın ihtiyat subayı olduğunu, Irak cephesinde bir hücum taburunda bölük kumandanı bulunduğunu duyunca “lâ havle...” çekerek gülümsedi. Sonra bir hafta kadar genel durum belirlemesiyle uğraştı. Muhtelif semtlere seyahatler etti. Tenha sokaklarda gezindi. Ücra kahvelerde oturdu. Tekkelere girdi.

Bu hikâye parçasında aşağıdaki anlatım tutumlarından hangisinin ağır bastığı söylenebilir?

A
Öğretici
B
Mizahi
C
Tartışmacı
D
Eleştirel
E
Açıklayıcı
Soru 5

Muhsin Çelebi, geniş somaki kemerli açık kapıdan rahat adımlarla girdi. Yürüdü. Başı her zamanki gibi yukarda, göğsü her zamanki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı padişah mektubunu öptü. Başına koydu. Sonra altın tahtın üstüne -allı, yeşilli, mavili, morlu ipek yığınlarına sarılmış, sarmalarla, tuğlarla, sancaklarla çevrelenmiş- garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tünemiş şaha uzattı. Ayağı öpülmeyen şah kızgınlığından sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazları kayboldu. Mektubu aldı. Muhsin Çelebi, tahtın önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Oturacak bir şey yoktu… Hemen sırtından pembe incili kaftanını çıkardı. Tahtın önüne yere serdi… Sonra bu değerli kaftanın üzerine bağdaş kurdu. Dev, ejderha resimleri işlenmiş sivri kubbeyi, yaldızlı kemerleri çınlatan gür sesiyle: – Mektubunu verdiğim büyük padişahım Oğuz soyundandır! diye haykırdı. Dünya yaratıldığından beri onun atalarından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi hakandır. Ataları doğuştan beri hükümdar olan bir padişahın elçisi, hiçbir yabancı padişah karşısında divan durmaz. Çünkü dünyada kendi padişahı kadar soylu bir padişah yoktur... Çünkü... … Şah İsmail taş kesilmişti. Çaldıran’da kırılacak olan gururu, bugün bu tek Türk’ün ateş bakışları altında erimişti. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken kendi gibi şaşkınlıktan donan nedimelerine: – Şunun kaftanını veriniz! dedi. Savaşçılardan biri koştu. Tahtın önünde serili kaftanı topladı. Türk elçisine yetişti: – Buyurun, kaftanınızı unuttunuz. Muhsin Çelebi durdu. Güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek şahın işiteceği yüksek bir sesle: – Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisini oturtacak seccadeniz, şilteniz yok... Hem bir Türk, yere serdiği şeyi bir daha arkasına koymaz... Bunu bilmiyor musunuz? dedi.

Bu hikâye parçasının kahramanı ile ilgili hangisi söylenemez?

A
Cesur
B
Sadık
C
Hazır cevap
D
Kendini beğenmiş
E
Gururlu
Soru 6

Ali nihayet uyandı. Uzun zamandır iş arıyordu ve sonunda iş bulmanın verdiği sevinçle anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Anası yorgandan dışarıda kalan ayaklarını gıdıkladı. Yataktan bir hamlede fırlayan oğluyla beraber tekrar yatağa düştükleri zaman bir genç kız kahkahasıyla gülen kadın mesut sayılabilirdi. Mesutları çok az bir mahallenin çocukları değil miydiler? Anasının çocuğundan, çocuğun anasından başka gelirleri var mıydı? Yemek odasına kol kola geçtiler. Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu.

Bu hikâye parçasında kahramanlar üzerinde hâkim olan duygu hangisidir?

A
Öfke
B
Şaşkınlık
C
Hüzün
D
Özlem
E
Mutluluk
Soru 7

- - - -, öykünün arkasındaki düşüncedir. Yazarın öyküsünü anlatırken geliştirmeyi tasarladığı unsurdur. Yazar öyküsüne ondan hareketle bir rota çizebileceği gibi onu öyküye başladıktan sonra da oluşturabilir. Bu parçadaki boşluğa getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışma
B
Edebî gelenek
C
Olay örgüsü
D
Konu
E
Tema
Soru 8

Bugün Fransızca okumak, modaya uymak çılgınlıklarından, soğukluklarından, boş bir büyüklenmeden anlamsız ve alakasız bir üstünlük iddiasından başka bir şey yoktu. Yabancılaşma bir veba gibi içimize girmiş, yanaklarımızın allığını, dudaklarımızın tebessümünü silmiş, pabuçlarımızı atmış, parmaklarımızı narin bir mercan gibi parlatarak güzelleştiren kınalarımızı bile ortadan kaldırmıştı. Eşyamızı, elbiselerimizi değiştirirken ruhlarımızı da değiştirmişti. Her şey yalan, her şey sahte, her şey taklit oldu. Ananelerimiz öldü. Mutluluk uzak bir hayale dönüştü. Âdetlerimizle beraber sevinçlerimiz de söndü.

Bu parçada vurgulanan çatışma hangi temele dayandırılmaktadır?

A
Coğrafi
B
Sosyolojik
C
Fizyolojik
D
Dinî
E
Ekonomik
Soru 9

Ahmet, sessizce yürüyerek kadının karşısındaki sedire oturdu. Sinirli elleriyle kafasını sıktı. Düşünemiyordu. Yalnız kulakları yağmuru ve köyün seslerini haddinden fazla büyüterek duyuyor, başka bütün hisleri gevşemiş çıkrıklar gibi baş döndürücü bir hızla bir yerinde dönüyor ve bu yeri Ahmet bir türlü bulup çıkaramıyordu. Bozukluk kafasında değildi. Köpekler bir sussa yağmur bir an dinse birçok şey düşünebilecekti. Ruhu mengeneye sıkışmış bütün hisleri darmadağın olmuştu.

Bu parçada anlatılan duruma neden olan çatışma hangi temele dayandırılmaktadır?

A
Ekonomik
B
Fizyolojik
C
Kültürel
D
Psikolojik
E
Felsefik
Soru 10

Bu sabah karşılaştım onunla. Arkamdan, duyulmayacak kadar uzak bir fısıltı, bu fısıltıyı ancak bir kedi işitebilir, bir de kulak zarı onun sesine ayarlanmış olarak duran âşığın kulağı... – Merhaba... Acaba başımı çevirsem miydi? Acaba başımı çevirdiğimde onu görecek miydim? Bu fısıltı eğer bir rüyaysa bütün ömrüm bir kez daha mahvolabilirdi. Kimse bilmese de... Kendim bile bilmesem de... Rüyanın beni aldatmışlığına mı yanmalıydım o zaman yoksa yalan bir rüyayı rüya sanmışlığıma mı ya da rüyalarda görülen yalanlara mı? Hayır, bunu asla sınamak istemiyorum. Çünkü sevgili sınanmaz. Sınanmamalı. Hayır, onu yoklamak için değildi dudaklarımdan çıkan nefes, sınamak için hele, asla! Yalnızca dudağımın kıpırdadığını hissetmek istemiştim. Derin bir ıslık hâlinde... Ancak bir kedi kulağının dikkatini yöneltebileceği bir soluğun solgunlaşan son demi hâlinde: – Evet...

Bu hikâye parçasında ne anlatılmaktadır?

A
Yıllardır görülmeyen bir arkadaşla buluşma
B
Sevdiğinden selam alan kişinin yaşadığı iç çalkantılar
C
İki kırgın eski dostun barışmaya karar vermesi
D
Kahraman anlatıcının gördüğü bir rüya
E
Bir adamın aldığı selama zorunlu olarak karşılık vermes
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.