9. Sınıf – Edebiyat – Hikâye (Yapı) Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Hikâye (Yapı) Sınav Soruları

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Hikâye (Yapı) Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belediye işçisi, Salih’in çizmelerini ve elini yüzünü yıkarken aklına yıllar önce aynı şadırvanın başında arkadaşı Yusuf’la beraber şakalaştığı günler geldi. Hatta bir gün birbirlerine sulu şakalar yaparken Yusuf’un hacı dedesi çıkagelmiş ve iki kafadarı bir süre bastonuyla kovalamıştı.

Bu hikâye parçası yapı unsurları bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Hâkim anlatıcı kullanılmıştır
B
Olay, kahramanın zihin dünyasında gerçekleşmektedir
C
Geriye dönüş tekniğiyle kozmik zamana geçilmiştir.
D
Kahraman tip özelliği göstermektedir
E
Mekân unsuru şadırvan alanıdır
Soru 2

Ahşap evde geçirdiğim son gecem çok defa rüyalarıma girmiştir. Bütün gece eşyalarımızı toplamakla uğraşmış, sandıkları sepetleri doldurmuş ancak gece yarısına doğru yatabilmiştik. Bir türlü uyuyamıyordum, gözlerimi kapıyor, uyumaya çalışıyordum, uyuyamıyordum. Aklıma korkunç düşünceler, acayip hayaller geliyor, odanın her köşesinden üzerime birtakım garip şeyler fırlayacakmış gibi ürperiyordum. Gözlerimin önüne yarın bir daha hiç gelmemek üzere terk edeceğimiz ahşap ev geliyor, onun her yanını, odalarından tavan arasına kadar hayalen dolaşıyordum.

Bu metin parçasında hikâyeyi oluşturan yapı unsurlarından hangi ikisi arasındaki ilişki vurgulanmaktadır?

A
Mekân-kişi
B
Kişi-zaman
C
Olay-zaman
D
Zaman-mekân
E
Kişi-olay
Soru 3

Öyküleyici bir metinde ---- kişinin kendi içinde, diğer insanlarla, toplumla ya da tabiat unsurları ile yaşadığı çatışmalar sonucunda oluşur. Başka bir ifadeyle kurgusal olayların edebî metinde sıralanması ile oluşan bir düzenlemedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Zihniyet
B
Olay örgüsü
C
Çözüm
D
Yapı
E
Durum
Soru 4

Göğsü bağrı açıktı. Elinde ufacık aşı bıçağı kadar bir orak vardı. Ekin biçiyordu. Bükülmüştü. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Tozak köyünden yaşlı bir adamdı. Yılların, uzun yılların, Kır Abbas’ıydı. Osmanlıyı görmüş, Türkiye’yi de görüyordu. Gücü vardı, kuvveti vardı, parası yoktu. Elindeki orak küçüktü, koçboynuzu kadar yoktu. Bu yılın buğdayı dizine çıkmıyordu ama geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne.

Dil ve anlatım özellikleri ile içeriği göz önünde bulundurulduğunda bu hikâye parçasının aşağıdaki edebî dönemlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

A
Destan Dönemi Edebiyatı
B
Tanzimat Edebiyatı
C
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
D
Millî Edebiyat
E
Servetifünun Edebiyatı
Soru 5

Kırmızıtepe’nin eteklerinde, yarısı top ateşi altında yıkılmış küçük bir köyün ortasında kırmızı şalvarlarıyla kadınlar kucaklarında bir çocuk; geniş omuzlu, çatık kaşlı ve yorgun bakışlı Kemalettin Bey’e geldiler. Aralarındaki buruşuk ve kuru yüzlü ihtiyar bir kadın, koyunlarının Yunanlılar tarafından alındığını söyledi. Kumandan, “Buralarda top atılırken bu kadın burada nasıl dolaşıyor?” dedi ve sonra ilave etti: “Şuracıkta yaverim yanı başımdaydı, biz yanımızdaki sipere atlamış olduğumuz için ancak kurtulduk, sen bu top ateşinden nasıl kurtuldun?”

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Hikâye zamanı I. Cihan Harbi yıllarıdır
B
Hâkim anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır.
C
Mücadelenin kumandanı Kemalettin Bey’in fiziksel özellikleri betimlenmiştir.
D
Hikâye mekânı Kırmızıtepe’de savaşın harabeye çevirdiği bir köydür
E
Yunan askerlerine karşı girişilen bir mücadele anlatılmaktadır
Soru 6

Öyküleyici metinleri oluşturan yapı unsurları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hikâye kişileri fiziksel ve ruhsal özellikleri ve sosyal konumları çerçevesinde ele alınabilirler
B
Öyküde kişilerin içinde bulunduğu zamana kozmik zaman, geçmişten yaşanan ana kadar olan zamana ise gerçek zaman adı verilir
C
Hikâye kişileri kurgudaki etkilerine göre birinci dereceden / ana kahraman, ikinci dereceden / yardımcı kahraman veya dekoratif unsur; kişilik özelliklerine göre ise tip ve karakter gibi isimlerle sınıflandırılabilirler.
D
Öyküleyici metinlerin en önemli yapı unsuru olaydır çünkü diğer bütün unsurlar olay unsuruna bağlı olarak şekillenir.
E
Öyküleyici metinlerde mekân unsurunun seçiminde herhangi bir sınırlama yoktur. Mekan bir ülke, şehir ya da köy olabileceği gibi bir ağaç veya araç da olabilir.
Soru 7

Şahin Efendi, ömrünün hiçbir dakikasında bu kadar karamsar ve çaresiz hissetmemişti. Kendini dünyanın bütün zevklerinden mahrum etmiş, hayatını insanların mutluluğuna adamıştı. Zulüm ve haksızlıktan bu kadar zevk duyan insanları terbiye etmek için uğraşmak çocukça bir hayal değil miydi? Oysa yıllar önce bir ideal uğruna yola çıkmamış mıydı, ne olursa olsun idealinden vazgeçmeyeceğine yemin etmemiş miydi?

Bu parçada sözü edilen kahramanın duygu ve düşüce dünyası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Mahzun
B
İdealist
C
Yılgın
D
Fedakâr
E
Sabırsız
Soru 8

Öyküyü oluşturan yapı unsurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çoğunlukla dar bir şahıs kadrosuna sahiptir.
B
Genellikle tek bir olay ya da durum anlatılmaktadır
C
Olayın şekillenmesi çatışmalarla sağlanır.
D
Gerçekçi ve sadece yaşanmış olaylar anlatılmaktadır
E
Mekân ve zaman unsurunda sınırlılıklar vardır
Soru 9

• Parlak, çalışmayı çok severdi. Çalıştıktan sonra oyun oynamak daha keyifli oluyordu. Anasına yardım etmek, onun yükünü hafifletmek Parlak için tatlı bir şeydi.

• Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi.

• Kitabını, defterini öylece bıraktı, cüzdanı alıp evden çıktı. Dosdoğru mahalle muhtarına gitti ve bulduğu para cüzdanını teslim etti. Murat, iyi bir iş yapmanın verdiği iç huzuruyla eve doğru yürüdü.

Bu metin parçalarında hikâyenin yapı unsurlarından hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

A
Mekân
B
Anlatıcı
C
Olay
D
Kişi
E
Zaman
Soru 10

Hikâyelerde belli bir düşüncenin, topluluğun, zihniyet ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen, ortak değerleri temsil eden sabit kahramanlar ----; kendine has özellikler gösteren, ferdî özellikleri ağır basan, sosyal olmaktan ziyade psikolojik bakımdan öne çıkarılanlar ise ---- olarak adlandırılırlar.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
tip - karakter
B
tip - motif
C
tip - kişilik
D
motif - karakter
E
karakter - tip
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi oluşturan yapı unsurlarından biri değildir?

A
Zihniyet
B
Olay
C
Kişi
D
Mekân
E
Zaman
Soru 12

Öyküleyici metinler, yazıldıkları toplumun inançları ve değer yargıları etrafında şekillenen bir anlatıma sahiptir. Örneğin, Tanzimat döneminde Batılılaşma hareketi baş gösterip toplumda Batılı yaşam biçimi etkili olmaya başlayınca dönemin hikâye ve roman yazarları eserlerini bu gerçekliğin etkisinde kalarak vermiştir.

Bu parçada öyküleyici metin ile aşağıdakilerin hangisi arasındaki ilişki açıklanmıştır?

A
Konu
B
Zihniyet
C
Yapı
D
Tema
E
Tutum
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

“9. Sınıf – Edebiyat – Hikâye (Yapı) Sınav Soruları Çöz” için 13 yorum

  1. aradan 2 sene geçmiş
   aga beeee
   eğer gördüysen mesaj at dicem ama göremezsin bu arada
   CORONA var 🙁

 1. 11 sınıfım ama hala 9 sınıf seylerının cozauyom 9-10 atlayarak gectıgım ıcın corona tesekurler 🙁

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.