9. Sınıf – Edebiyat – İletişim ve Dil Sınav Soruları

9. Sınıf - Edebiyat - İletişim ve Dil Sınav Soruları

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - İletişim ve Dil Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her milllet dilini ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet seviyesine, zevkine göre yansıtır. Bu bağlamda dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağıdır. Nasıl ki Dede Korkut kitabını okuduğumda bu eserin oluştuğu hayat şartlarını hissedebiliyorsam Tanzimat’ta ya da Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış bir eserde de o dönemlerin hayatını görmem mümkün olacaktır.

Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A
Ait olduğu toplumun kültüründen izler taşıdığı
B
En önemli amacının iletişimi gerçekleştirmek olduğu
C
Düşüncenin dayanağı ve taşıyıcısı olduğu
D
Milletlerin yaşam biçimine göre şekillendiği
E
Toplumsal yaşamı biçimlendirici güç olduğu
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
İletişim, insanlar arasında ortak semboller sistemiyle gerçekleştirilen bir bilgi alışverişidir
B
İnsanlar arasında kullanılan yegâne iletişim aracı dildir
C
Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır
D
İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortama bağlam denir.
E
İletişimde gönderici ile alıcı arasında ilişkiyi sağlayan bir kanal bulunur.
Soru 3

Ünlü sosyoloğun konferansın sonunda sesinin tonunu yükselterek insanları birbirine düşman eden ifadelerin topluma hiçbir şey kazandırmayacağını söylemesiyle salonda bir alkış tufanı koptu.

Bu cümlede sözü edilen tablo, iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde hangi eşleştirme yanlıştır?

A
Alıcı: Dinleyiciler
B
İleti: Dürüstlük bir kazanç türüdür
C
Kanal: Ses
D
Dönüt: Alkış
E
Bağlam: Konferans salonu
Soru 4

Dil, iletişimin amacına göre farklı işlevlerde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A
Yazarın son romanı bu yılın en çok satan kitabı oldu
B
O ödülü 1978’de almıştım.
C
Ezgi, belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisidir.
D
Bölgede bu hafta kar yağması bekleniyor
E
Benimle beraber arıcılık yapmayı düşünmez misin?
Soru 5

Farklı takımları tutan iki arkadaş beraber maç izlerken gençlerden biri tuttuğu takımın galip geleceğini söyler.

Bu durumda diğer genç aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse dili heyecana bağlı işlevde kullanmış olur?

A
Eyvah! Beyimiz aşka geldi.
B
Televizyonun sesini biraz açar mısın?
C
En son yedi yıl önce yenmiştiniz ama
D
Takım diri görünüyor değil mi?
E
Boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş demiş.
Soru 6

I. Bir dilin, yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihî gelişimi içinde ayrılmış kolları olup ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmayı engelleyecek kadar derin değildir. (Şive)

II. Bir dilin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kolları olup ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmayı güçleştirecek kadar derindir. (Ağız)

III. Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığıdır. Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere oluşturulur. (Argo)

IV. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. (Jargon)

V. Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. (Lehçe)

Yukarıdaki ayraç içi ifadelerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?

A
II ve V.
B
IV ve V.
C
III ve IV.
D
II ve III.
E
I ve II.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerden hangisi standart Türkiye Türkçesine uygun değildir?

A
Çalıların üstündeki kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu.
B
Beş altı mil ötedeki karşı kıyıya bir saatte varabilirdik ancak
C
Sabahleyin köyümüzün böyükleri ellam toplanırlar.
D
Mustafa Kemal hayallerin değil, hakikatlerin adamı idi
E
Sefere kalkacak birçok tekne vardı limanda.
Soru 8

Canlı bir varlık olan dil, doğası gereği zaman içerisinde ses, şekil, cümle dizilimi, kelime hazinesi ve sözcüklerin anlam evreni bakımından çeşitlilik gösteren alt dillere ayrılır. Örneğin Türkiye Türkçesindeki “Bu akşam misafirimiz geliyor.” ile Azeri Türkçesindeki “Bu ahşam qonağımız gelir.” yargıları arasındaki ses, şekil ve kelime ayrımı ana Türkçedeki ---- farkını ifade etmektedir.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

A
Ağız
B
Lehçe
C
Diyalekt
D
Şive
E
Boğumlama
Soru 9

I. Kelimelerin anlamını bilmek ve çözümlemek, düzgün cümleler kurabilmek, anlaşabilmek için yeterli değildir.

II. Kuşkusuz değildir çünkü aynı dile (koda) sahip olsalar da anlamamanın, anlaşamamanın birçok nedeni vardır.

III. Etkili iletişim becerisine sahip bireyin kültürlerarası farkındalık da kazanması gerekir.

IV. Bir konuşanın ve dinleyenin olması ve ikisinin de aynı dile hâkim olması iletişimin etkili olması için yeterli midir?

V. Çünkü insanların davranış ve konuşma biçimleri ile bunların anlamları kişiye özgü olabileceği gibi aynı zamanda kültüre de özgüdür.

Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A
II
B
V
C
IV
D
I
E
III
Soru 10

Konuşma dili ve standart (ölçünlü) dil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Konuşma dili yöresel, bölgesel; standart dil ise ulusal, genel bir dildir
B
Konuşma dilinde ağız özellikleri görülürken standart dil bu çeşitlilikten arındırılmıştır.
C
Standart dil konuşma diline göre daha kurallıdır.
D
Konuşma dilinde samimi, standart dilde ise resmî bir üslup hâkimdir.
E
Standart dil, konuşma dilinden daha eski bir iletişim kanalıdır.
Soru 11

Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medenî milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir.

Bu metinde dilin;

I. millî olması,

II. kurallarının olması,

III. temelinin bilinmez olması,

IV. değişken olması

özelliklerinden hangileri vurgulanmaktadır?

A
I ve IV.
B
II ve IV.
C
I ve II.
D
II ve III.
E
III ve IV.
Soru 12

Arkadaşım gencin yanına usulca sokularak sordu:

– Senin adın ne oğlum?

– Ali.

– Nerelisin?

– Sivaslıyım.

– Saz çalmayı nereden öğrendin?

– Bilmiyorum. Küçüklükten beri çalarım.

Bu parçada aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisi belirgin değildir?

A
Kod
B
İleti
C
Bağlam
D
Kaynak
E
Alıcı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.