9. Sınıf – Edebiyat – Masal – Fabl Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Masal - Fabl Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Masal - Fabl Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin bir masaldan alındığı kesin olarak söylenebilir?

A
Ordunun nereye gideceği kimseye tarafından bilinmiyormuş
B
Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde elinden her iş gelen usta bir marangoz yaşarmış.
C
Anne ceylan yavrularının bir saldırıya uğramasında korktuğu için daima tetiktedir.
D
Kralın bu emrini duyan prens hemen kardeşinin yanına gitmiş
E
Bu olağanüstü varlıkların hangi zamanda karada da yaşayabilme özelliği kazandığı belli değil.
Soru 2

Günün birinde, kurbağa ile fare arkadaş olmuşlar. Bir bahar mevsiminde kurbağa, fareye: “Gel, biraz gezelim.” demiş. Bunlar gide gide, bir ırmağa rastlamışlar. Kurbağa, farenin sudan geçemeyeceğini bildiği için ona: “Sen üzerime çık, kuyruğunu da ayağımla bağla. Böylece seni karşı tarafa rahatlıkla geçirebilirim.” demiş. Fare kurbağanın sırtına binmiş, tam suyun ortasına vardıklarında kurbağa suyun dibine doğru dalmaya başlamış. Elbette fare suyun içine girer girmez hemen boğulmuş. Ama kuyruğu kurbağanın ayağına bağlı olduğu için yine onun sırtında kalmış. Suyun yüzüne çıkan kurbağa sırtında fare ölüsü ile dolaşırken yukarıdan kartal fareyi görmüş ve fareyi kaptığı gibi dağın başına götürmüş. Fare kurbağaya bağlı olduğu için yüksek dağın zirvesinde kartala yem olmaktan kurtulamamış. Atalarımızın dediği gibi - - - -

Bu fabl örneğinin sonunda boş bırakılan yere aşağıdaki öğütlerden hangisi getirilmelidir?

A
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
B
Alna yazılan başa gelir.
C
Av vuranın değil, alanın.
D
Eden bulur, inleyen ölür.
E
Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir.
Soru 3

I. Keloğlan Masalları

II. Binbir Gece Masalları

III. Kelile ve Dimne

IV. Harname

V. Ezop Masalları

Numaralanmış masal / fabl örneklerinden hangileri yerlidir?

A
I ve IV.
B
III ve V.
C
I ve II
D
II ve IV.
E
Yalnız I.
Soru 4

Aşağıdaki kalıplaşmış masal ifadeleri bulundukları yere göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

A
Gökten üç elma düştü. İkisi sizin, birisi benim başıma.
B
Onlar ermiş muradına, darısı sizin başınıza.
C
Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler
D
Masal masal matitas, kalaylandı bakır tas. Çukura düştü çıkamaz. Pır pır eder uçamaz.
E
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde sakinlerinin çok mutlu olduğu bir köy varmış
Soru 5

Aşağıdaki hangisi yazdığı ya da uyarladığı masal - fabllarla bilinen bir isim değildir?

A
Grimm Kardeşler
B
Pertev Naili Boratav
C
Andersen
D
Sait Faik Abasıyanık
E
Eflatun Cem Güney
Soru 6

Masal türü ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Anlatım, genellikle duyulan geçmiş zaman ve geniş zamanla yapılır.
B
Hâkim anlatıcının bakış açısı kullanılır.
C
Anonim halk edebiyatı ürünüdür
D
Millî ve dinî motifler ön plandadır.
E
Yer ve zaman genellikle belli değildir.
Soru 7

I. Serim

II. Dilek

III. Öğüt

IV. Çözüm

V. Düğüm

Numaralanmış bölümlerden hangisi anlatmaya bağlı edebî türler içerisinde masallara özgüdür?

A
I
B
IV
C
III
D
II
E
V
Soru 8

Masal kahramanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tip özelliği gösterirler
B
Çoğu kez iyilerin istediği şekilde sonlanır.
C
Olağanüstü özelliklere sahip olabilirler.
D
Dev ve peri gibi gerçek dışı varlıklar kahraman olabilir
E
Genellikle özel adları bilinmez. Kral, prenses, çoban gibi unvanlarla anılırlar
Soru 9

İnsanlar arasında geçen ya da geçmesi olası konuları, hayvanlar başta olmak üzre temsilî canlılar arasında yaşanmış gibi aktaran bir edebî türdür. Kişileştirme ve intak sanatı üzerine kurulan bu öğretici türün ilk örneklerine Antik Yunan’da ve Hint edebiyatında rastlanmaktadır.

Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiyatro
B
Roman
C
Masal
D
Fabl
E
Destan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi masalların şekil özelliklerinden biri değildir?

A
Çocuklara hitap ettiğinden uzun tutulmaz.
B
Bitiminde yazarının adı ve verdiği öğüt yer alır.
C
Genellikle mensur biçimde kaleme alınır
D
Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış söz öbekleri kullanılır
E
İçinde halk edebiyatının diğer türlerinden örneklere rastlanabilir
Soru 11

Padişah, konuk ağırlamayı çok sever. Methi her yerde duyulan bir de aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşları, evine konuk olur, aşçısından sofrayı donatmasını ister. Akşam olur, davetliler gelir, sofrada kırk çeşit yemek vardır fakat hepsi dilden yapılmıştır. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişahın tekrar misafiri gelir. Padişah aşçısına, “Bu sefer gelenler çok önemli insanlar değil.” der. Padişah, önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeği hazırladığını görünce, şaşırır ve sorar. Aşçı, “Dil çok kıymetlidir, iyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemez.” der.

Bu metin dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebî türlerden hangisini temsil etmektedir?

A
Destan
B
Manzum Hikâye
C
Mesnevi
D
Roman
E
Masal
Soru 12

Fabl ile masalı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Masallar genellikle anonimdir, fablların yazarı bellidir.
B
Fabllarda döşeme bölümü yoktur
C
Masallar mensur, fabllar ise manzum biçimde yazılır
D
İki türde de evrensel değerler ele alınır.
E
İki türde de kıssadan hisse çıkartılması esastır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

“9. Sınıf – Edebiyat – Masal – Fabl Sınav Soruları Çöz” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.