9. Sınıf – Edebiyat – Masal – Fabl Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Masal - Fabl Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Masal - Fabl Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Masal türü ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Yer ve zaman genellikle belli değildir.
B
Anonim halk edebiyatı ürünüdür
C
Anlatım, genellikle duyulan geçmiş zaman ve geniş zamanla yapılır.
D
Millî ve dinî motifler ön plandadır.
E
Hâkim anlatıcının bakış açısı kullanılır.
Soru 2

Padişah, konuk ağırlamayı çok sever. Methi her yerde duyulan bir de aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşları, evine konuk olur, aşçısından sofrayı donatmasını ister. Akşam olur, davetliler gelir, sofrada kırk çeşit yemek vardır fakat hepsi dilden yapılmıştır. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişahın tekrar misafiri gelir. Padişah aşçısına, “Bu sefer gelenler çok önemli insanlar değil.” der. Padişah, önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeği hazırladığını görünce, şaşırır ve sorar. Aşçı, “Dil çok kıymetlidir, iyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemez.” der.

Bu metin dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebî türlerden hangisini temsil etmektedir?

A
Mesnevi
B
Manzum Hikâye
C
Roman
D
Masal
E
Destan
Soru 3

Aşağıdaki hangisi yazdığı ya da uyarladığı masal - fabllarla bilinen bir isim değildir?

A
Eflatun Cem Güney
B
Grimm Kardeşler
C
Sait Faik Abasıyanık
D
Pertev Naili Boratav
E
Andersen
Soru 4

Günün birinde, kurbağa ile fare arkadaş olmuşlar. Bir bahar mevsiminde kurbağa, fareye: “Gel, biraz gezelim.” demiş. Bunlar gide gide, bir ırmağa rastlamışlar. Kurbağa, farenin sudan geçemeyeceğini bildiği için ona: “Sen üzerime çık, kuyruğunu da ayağımla bağla. Böylece seni karşı tarafa rahatlıkla geçirebilirim.” demiş. Fare kurbağanın sırtına binmiş, tam suyun ortasına vardıklarında kurbağa suyun dibine doğru dalmaya başlamış. Elbette fare suyun içine girer girmez hemen boğulmuş. Ama kuyruğu kurbağanın ayağına bağlı olduğu için yine onun sırtında kalmış. Suyun yüzüne çıkan kurbağa sırtında fare ölüsü ile dolaşırken yukarıdan kartal fareyi görmüş ve fareyi kaptığı gibi dağın başına götürmüş. Fare kurbağaya bağlı olduğu için yüksek dağın zirvesinde kartala yem olmaktan kurtulamamış. Atalarımızın dediği gibi - - - -

Bu fabl örneğinin sonunda boş bırakılan yere aşağıdaki öğütlerden hangisi getirilmelidir?

A
Alna yazılan başa gelir.
B
Av vuranın değil, alanın.
C
Eden bulur, inleyen ölür.
D
Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir.
E
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin bir masaldan alındığı kesin olarak söylenebilir?

A
Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde elinden her iş gelen usta bir marangoz yaşarmış.
B
Ordunun nereye gideceği kimseye tarafından bilinmiyormuş
C
Kralın bu emrini duyan prens hemen kardeşinin yanına gitmiş
D
Anne ceylan yavrularının bir saldırıya uğramasında korktuğu için daima tetiktedir.
E
Bu olağanüstü varlıkların hangi zamanda karada da yaşayabilme özelliği kazandığı belli değil.
Soru 6

İnsanlar arasında geçen ya da geçmesi olası konuları, hayvanlar başta olmak üzre temsilî canlılar arasında yaşanmış gibi aktaran bir edebî türdür. Kişileştirme ve intak sanatı üzerine kurulan bu öğretici türün ilk örneklerine Antik Yunan’da ve Hint edebiyatında rastlanmaktadır.

Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destan
B
Fabl
C
Tiyatro
D
Masal
E
Roman
Soru 7

Fabl ile masalı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
İki türde de evrensel değerler ele alınır.
B
Fabllarda döşeme bölümü yoktur
C
Masallar genellikle anonimdir, fablların yazarı bellidir.
D
Masallar mensur, fabllar ise manzum biçimde yazılır
E
İki türde de kıssadan hisse çıkartılması esastır.
Soru 8

Aşağıdaki kalıplaşmış masal ifadeleri bulundukları yere göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

A
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde sakinlerinin çok mutlu olduğu bir köy varmış
B
Masal masal matitas, kalaylandı bakır tas. Çukura düştü çıkamaz. Pır pır eder uçamaz.
C
Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler
D
Onlar ermiş muradına, darısı sizin başınıza.
E
Gökten üç elma düştü. İkisi sizin, birisi benim başıma.
Soru 9

Masal kahramanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Olağanüstü özelliklere sahip olabilirler.
B
Genellikle özel adları bilinmez. Kral, prenses, çoban gibi unvanlarla anılırlar
C
Çoğu kez iyilerin istediği şekilde sonlanır.
D
Tip özelliği gösterirler
E
Dev ve peri gibi gerçek dışı varlıklar kahraman olabilir
Soru 10

I. Keloğlan Masalları

II. Binbir Gece Masalları

III. Kelile ve Dimne

IV. Harname

V. Ezop Masalları

Numaralanmış masal / fabl örneklerinden hangileri yerlidir?

A
I ve IV.
B
II ve IV.
C
Yalnız I.
D
III ve V.
E
I ve II
Soru 11

I. Serim

II. Dilek

III. Öğüt

IV. Çözüm

V. Düğüm

Numaralanmış bölümlerden hangisi anlatmaya bağlı edebî türler içerisinde masallara özgüdür?

A
V
B
I
C
IV
D
II
E
III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi masalların şekil özelliklerinden biri değildir?

A
Bitiminde yazarının adı ve verdiği öğüt yer alır.
B
İçinde halk edebiyatının diğer türlerinden örneklere rastlanabilir
C
Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış söz öbekleri kullanılır
D
Genellikle mensur biçimde kaleme alınır
E
Çocuklara hitap ettiğinden uzun tutulmaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

“9. Sınıf – Edebiyat – Masal – Fabl Sınav Soruları Çöz” için 3 yorum

      1. SANA yaz diyen oldu mu da boş boş test yerini dolduruyosunuz ayrıca kendi fikrini paylaşmak için chat var öğrenmemişsin ya ondan dolayı açıkladım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.