9. Sınıf – Edebiyat – Masal – Fabl Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Masal - Fabl Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Masal - Fabl Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Masal türü ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Millî ve dinî motifler ön plandadır.
B
Hâkim anlatıcının bakış açısı kullanılır.
C
Yer ve zaman genellikle belli değildir.
D
Anonim halk edebiyatı ürünüdür
E
Anlatım, genellikle duyulan geçmiş zaman ve geniş zamanla yapılır.
Soru 2

Fabl ile masalı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Fabllarda döşeme bölümü yoktur
B
Masallar mensur, fabllar ise manzum biçimde yazılır
C
İki türde de kıssadan hisse çıkartılması esastır.
D
İki türde de evrensel değerler ele alınır.
E
Masallar genellikle anonimdir, fablların yazarı bellidir.
Soru 3

Masal kahramanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tip özelliği gösterirler
B
Genellikle özel adları bilinmez. Kral, prenses, çoban gibi unvanlarla anılırlar
C
Olağanüstü özelliklere sahip olabilirler.
D
Dev ve peri gibi gerçek dışı varlıklar kahraman olabilir
E
Çoğu kez iyilerin istediği şekilde sonlanır.
Soru 4

Günün birinde, kurbağa ile fare arkadaş olmuşlar. Bir bahar mevsiminde kurbağa, fareye: “Gel, biraz gezelim.” demiş. Bunlar gide gide, bir ırmağa rastlamışlar. Kurbağa, farenin sudan geçemeyeceğini bildiği için ona: “Sen üzerime çık, kuyruğunu da ayağımla bağla. Böylece seni karşı tarafa rahatlıkla geçirebilirim.” demiş. Fare kurbağanın sırtına binmiş, tam suyun ortasına vardıklarında kurbağa suyun dibine doğru dalmaya başlamış. Elbette fare suyun içine girer girmez hemen boğulmuş. Ama kuyruğu kurbağanın ayağına bağlı olduğu için yine onun sırtında kalmış. Suyun yüzüne çıkan kurbağa sırtında fare ölüsü ile dolaşırken yukarıdan kartal fareyi görmüş ve fareyi kaptığı gibi dağın başına götürmüş. Fare kurbağaya bağlı olduğu için yüksek dağın zirvesinde kartala yem olmaktan kurtulamamış. Atalarımızın dediği gibi - - - -

Bu fabl örneğinin sonunda boş bırakılan yere aşağıdaki öğütlerden hangisi getirilmelidir?

A
Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir.
B
Eden bulur, inleyen ölür.
C
Av vuranın değil, alanın.
D
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
E
Alna yazılan başa gelir.
Soru 5

İnsanlar arasında geçen ya da geçmesi olası konuları, hayvanlar başta olmak üzre temsilî canlılar arasında yaşanmış gibi aktaran bir edebî türdür. Kişileştirme ve intak sanatı üzerine kurulan bu öğretici türün ilk örneklerine Antik Yunan’da ve Hint edebiyatında rastlanmaktadır.

Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiyatro
B
Fabl
C
Destan
D
Masal
E
Roman
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi masalların şekil özelliklerinden biri değildir?

A
İçinde halk edebiyatının diğer türlerinden örneklere rastlanabilir
B
Bitiminde yazarının adı ve verdiği öğüt yer alır.
C
Çocuklara hitap ettiğinden uzun tutulmaz.
D
Genellikle mensur biçimde kaleme alınır
E
Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış söz öbekleri kullanılır
Soru 7

Aşağıdaki hangisi yazdığı ya da uyarladığı masal - fabllarla bilinen bir isim değildir?

A
Pertev Naili Boratav
B
Andersen
C
Eflatun Cem Güney
D
Grimm Kardeşler
E
Sait Faik Abasıyanık
Soru 8

Padişah, konuk ağırlamayı çok sever. Methi her yerde duyulan bir de aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşları, evine konuk olur, aşçısından sofrayı donatmasını ister. Akşam olur, davetliler gelir, sofrada kırk çeşit yemek vardır fakat hepsi dilden yapılmıştır. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişahın tekrar misafiri gelir. Padişah aşçısına, “Bu sefer gelenler çok önemli insanlar değil.” der. Padişah, önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeği hazırladığını görünce, şaşırır ve sorar. Aşçı, “Dil çok kıymetlidir, iyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemez.” der.

Bu metin dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebî türlerden hangisini temsil etmektedir?

A
Roman
B
Manzum Hikâye
C
Masal
D
Destan
E
Mesnevi
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin bir masaldan alındığı kesin olarak söylenebilir?

A
Anne ceylan yavrularının bir saldırıya uğramasında korktuğu için daima tetiktedir.
B
Kralın bu emrini duyan prens hemen kardeşinin yanına gitmiş
C
Ordunun nereye gideceği kimseye tarafından bilinmiyormuş
D
Bu olağanüstü varlıkların hangi zamanda karada da yaşayabilme özelliği kazandığı belli değil.
E
Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde elinden her iş gelen usta bir marangoz yaşarmış.
Soru 10

Aşağıdaki kalıplaşmış masal ifadeleri bulundukları yere göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?

A
Masal masal matitas, kalaylandı bakır tas. Çukura düştü çıkamaz. Pır pır eder uçamaz.
B
Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler
C
Onlar ermiş muradına, darısı sizin başınıza.
D
Gökten üç elma düştü. İkisi sizin, birisi benim başıma.
E
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde sakinlerinin çok mutlu olduğu bir köy varmış
Soru 11

I. Keloğlan Masalları

II. Binbir Gece Masalları

III. Kelile ve Dimne

IV. Harname

V. Ezop Masalları

Numaralanmış masal / fabl örneklerinden hangileri yerlidir?

A
Yalnız I.
B
II ve IV.
C
I ve IV.
D
III ve V.
E
I ve II
Soru 12

I. Serim

II. Dilek

III. Öğüt

IV. Çözüm

V. Düğüm

Numaralanmış bölümlerden hangisi anlatmaya bağlı edebî türler içerisinde masallara özgüdür?

A
IV
B
II
C
III
D
I
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

“9. Sınıf – Edebiyat – Masal – Fabl Sınav Soruları Çöz” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.