9. Sınıf – Edebiyat – Roman / Tarihî Gelişim – Tür Özellikleri – Hikâyeden Ayrılan Yönler Sınav Soru

9. Sınıf - Edebiyat - Roman / Tarihî Gelişim - Tür Özellikleri - Hikâyeden Ayrılan Yönler Sınav Soru

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Roman / Tarihî Gelişim - Tür Özellikleri - Hikâyeden Ayrılan Yönler Sınav Soru adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Roman ile hikâyenin karşılaştırıldığı aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?

A
Romanlarda birbirini etkileyen birçok olayın oluşturduğu bir zincir söz konusuyken hikâyeler daha çok tek bir olay üzerinde kurgulanır.
B
Romanların şahıs kadrosu hikâyeye göre daha geniştir.
C
Romanlarda tahkiye, tasvir, diyalog gibi anlatım teknikleri kullanılırken hikâyelerde tasvir tekniği tercih edilir
D
Romanlarda mekân çeşitliliği hikâyeye göre daha fazladır.
E
Romanlarda hikâyelere göre ruh tahlillerine daha çok yer verilir
Soru 2

I. Anlatma esasına bağlı olması

II. Batı edebiyatı kökenli bir tür olması

III. Hikâyenin daima mutlu sonla bitmesi

IV. Kurgunun aşk, serüven ve şövalyelik konuları çevresinde oluşturulması

V. Tüm kahramanların uyması gereken katı davranış biçimlerinin olması

Romans türü ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangileri roman için de geçerlidir?

A
IV ve V.
B
II ve III.
C
I ve II.
D
I ve III.
E
II ve V.
Soru 3

- - - - belirli bir zaman ve mekân kuşatıcılığında, bir şahıs kadrosunun başından geçenlerin, sebep - sonuç ilişkisi içinde ve sadece mensur formda hikâye edilmesidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Roman
B
Fabl
C
Masal
D
Halk hikâyesi
E
Destan
Soru 4

I. Don Kişot - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

II. İlahi Komedya - Araba Sevdası

III. Telemak - Sergüzeşt

IV. Kelile ve Dimne - İntibah

V. Decameron - Cezmi

Numaralanmış ifadelerin hangisinde dünya ve Türk edebiyatında roman türünün ilk örnekleri bir arada verilmektedir?

A
I
B
IV
C
II
D
III
E
V
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi roman ve modern hikâye türleri için benzer bir özellik değildir?

A
Anlatma esasına dayanma
B
Batı edebiyatının etkisiyle hayat bulma
C
Olay çevresinde gelişme
D
Ayrıntılandırılmış bir içeriğe sahip olma
E
Kurmaca olma
Soru 6

Romanlar; olay örgüsüne sahip olmaları, düz yazı biçiminde kaleme alınmaları ve yazarlarının belli olması özellikleri bakımından aşağıdaki edebî tür ve şekillerden hangi ikisi ile ayrışmaz?

A
Destan - Manzum hikâye
B
Hikâye - Destan
C
Masal - Mesnevi
D
Mensur şiir - Hikâye
E
Halk hikâyesi - Fabl
Soru 7

Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
İlk natüralist roman: Ahmet Mithat Efendi
B
İlk yerli roman: Şemsettin Sami
C
İlk tercüme roman: Yusuf Kamil Paşa
D
İlk edebî roman: Namık Kemal
E
İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf
Soru 8

Türk edebiyatında ilk roman örnekleri aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde verilmiştir?

A
Cumhuriyet Dönemi
B
Tanzimat Dönemi
C
Servetifünun Dönemi
D
Millî Edebiyat Dönemi
E
Destan Dönemi
Soru 9

Stendhal Kırmızı ve Siyah adlı eserinde, “Yol boyunca gezdirilen bir aynadır roman.” derken romanın hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A
Gerçek hayatı yansıtma kabiliyetini
B
Yazarının gittiği yöne göre biçimlendiğini
C
Betimlemeye önem verdiğini
D
Bir serüvenin anlatımı olduğunu
E
Hikâyeden farklı bir tür olduğunu
Soru 10

Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Az sözle çok şey anlatmak esastır.
B
Kişilerin iç ve dış özellikleri ayrıntılı olarak verilir.
C
Konusuna ve üslubuna göre farklı türlere ayrılır.
D
Betimleyici anlatıma sıklıkla başvurulur.
E
Kurguya dayalı bir metin türüdür.
Soru 11

Türk edebiyatında Batılı düzeyde ilk roman örneklerinin - - - - Dönemi’nde - - - - tarafından verildiği kabul edilir.

Bu parçada boş bırakıla yerlere aşağıdaki sözcüklerden sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A
Servetifünun - Halit Ziya Uşaklıgil
B
Cumhuriyet Edebiyatı - Reşat Nuri Güntekin
C
Tanzimat - Şemsettin Sami
D
Tanzimat - Recaizade Mahmut Ekrem
E
Millî Edebiyat - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 12

Aşağıdaki fikrî ve edebî akımlardan hangisi roman türünün gelişimi üzerinde etkili olmamıştır?

A
Postmodernizm
B
Realizm
C
Natüralizm
D
Romantizm
E
Empresyonizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.