9. Sınıf – Edebiyat – Roman / Yapı Unsurları – Gelenek ve Gerçeklik Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Roman / Yapı Unsurları - Gelenek ve Gerçeklik Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Roman / Yapı Unsurları - Gelenek ve Gerçeklik Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

• Yafes Çelebi’nin Zekeriya Usta’ya çırak olması

• Yafes Çelebi’nin hiyel ilmini öğrenmeye başlaması

• Yafes Çelebi’nin icatlarının tanıtımı, bu icatları padişaha sunmak için gösterdiği gayretler ve Yafes Çelebi’nin Hiyel Kalemi Reisi Uzun İhsan Efendi ile tanışması

• Yafes Çelebi’nin Davud’u kaçırması

Bu yargılar romanın yapı unsurlarından hangileri hakkında bilgi vermektedir?

A
Mekân - Şahıs kadrosu
B
Şahıs Kadrosu - Olay örgüsü
C
Olay Örgüsü - Mekân
D
Zaman - Olay örgüsü
E
Zaman - Şahıs kadrosu
Soru 2

Roman yazarları genellikle iki temel yönelim arasında hareket ederler. Onlar bir yandan yaşanan olayları örnek alır, bunlardan sapmamaya çalışarak gerçekçi bir tutum izler; öte yandan ise kendi yarattıkları olay ve kişilerden oluşan bir dünyada hayal gücünü işleterek gerçeğe yeni görünümler kazandırır.

Bu parçada roman yazımına yön veren aşağıdaki etkenlerden hangisine değinilmemiştir?

A
Hayal gücünü kullanma
B
İzlenimci bir yaklaşım benimseme
C
Hayata dair ayrıntılardan beslenme
D
Geleneksel tekniklerden faydalanma
E
Gerçeği dönüştürme
Soru 3

Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan Araba Sevdası adlı eserin başkahramanı olan Bihruz Bey, eserde Batılılaşmayı yanlış anlamış kişileri temsil etmektedir. Bu nedenle Bihruz Bey’in hâl ve hareketlerinde eserin başından sonuna kadar neredeyse hiçbir değişim gözlenmez.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Romanda kahraman üzerinden Batı dünyası eleştirisi yapılmıştır.
B
Bihruz Bey, tip özelliği gösteren bir kahramandır
C
Roman, kişilik profili oluşturmada başarısızdır
D
Bihruz Bey, yazarın kişiliğinden izler taşıyan bir kahramandır
E
Bihruz Bey, hayat karşısında deneyimsiz bir mirasyedidir.
Soru 4

Bursa çoktan uyanmış, sokaklar çoktan canlanmıştı. Gecenin ölmüşlüğünden eser yoktu şimdi. Her taraf cıvıl cıvıl kaynıyordu. Tacirler sergilerini açmış, mallarını yol boyunca sıralamış, bağıra bağıra müşteri çekmeye çalışıyorlardı. İbrahim, hayatında Bursa kadar büyük bir şehir görmemişti. Bunun için her tarafa dikkatle bakıyor, her yeniliği hayretle süzüyordu.

Bu metnin yapı unsurları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A
Tacirler, dekoratif birer şahıs kadrosudur.
B
Temel mekân Bursa şehridir.
C
Anlatma zamanı sabah vaktidir
D
Olay, bir çocuğun şehirde kaybolmasıdır.
E
Hâkim bakış açılı bir anlatım söz konusudur.
Soru 5

Anlatma esasına bağlı edebî metinlerde olay zincirinin ve bu zincirin meydana gelmesini sağlayan mekân, zaman, şahıs kadrosu, çatışma gibi unsurların kim tarafından, nasıl bir imkân kapasitesi etrafında gözlemlenip aktarıldığıdır.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A
Romanın yapı unsurları nelerdir?
B
Roman incelemesi nasıl yapılır?
C
Olay örgüsü ne demektir?
D
Kurmaca metinlerde bakış açısı nedir?
E
Roman türünün özellikleri nelerdir?
Soru 6

Aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısı ile yazılmıştır?

A
Radyoya gittim. Uzun dalga bomboştu, orta dalga da öyle... Uzun uzun esnedim. Kısa dalganın parazitleri arasında bir mucize çıktı: Bu enfes bir kemandı ve karımla daha nişanlıyken dinlediğimiz bir parçaydı
B
Yavaş yavaş yanıma yaklaştı. Gözleri tuhaf bir hayretle hafifçe büyümüştü. Birdenbire, her şeyi anlayıvermiş olmasından korktum.
C
Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu zorlar gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı, sanki yıllardır aradığım bir arkadaşımı bulmuştum
D
Babiali’den geçiyordum. Bir kitapçının camlığında benimkilerden birisini gördüm. Çıkalı beş yıl olmuştu.
E
Hareketlerinde ve yürüyüşünde, kabul edilmiş bir mağlubiyetin iç burkan sessizliği vardı. Mutfağa geçti. Mangala ve semavere kömür koydu.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatıcı ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
İlahi bakış açılı anlatıcı, olmuş ve olacak her ayrıntıdan haberdardır.
B
Anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki anlatıcı, yazarın kendisi olmayıp kurmaca bir kişiliktir
C
Roman kurgulamaları daima tek bir anlatıcının bakış açısı üzerinden yapılandırılır.
D
Kahraman bakış açılı anlatımda genellikle içten bir üslup hâkimdir.
E
Gözlemci bakış açısına sahip anlatıcı, eserin kurmaca dünyasında olanları bir kamera tarafsızlığı ile aktarır.
Soru 8

Üsteğmen Demir Çukurcalı, kol saatine bir göz attı: 05.15. Sel sularından kuduza dönmüş Hantan Çayı’nın üzerinde donuk bir şafak söküyor. Öylesine donuk ki koyu kül rengine batık görünümü, aydınlatacağına karartıyor sanki. Şu kıvrıla büküle giden keçiyolu, ırmağa giden yol; şuraları, dünkü çarpışmalar sırasında Çinlilerden alınan siperler, erat elinden geldiği kadar çekidüzen verip içine mevzilenmiş. Yüz metre kadar ötelerinde pirinç tarlaları başlıyor, onların gerisinde ise, yağmur perdesinden zar zor seçilebilen 306 rakımlı tepe, bugünkü hedef. Telsiz eri, alay komuta yeriyle bağlantı sağlamak derdinde.

— Burası ateş, burası ateş, Kartal’ı arıyoruz. Tamam!

241. Piyade Alayı, sekiz kilometrelik bir cephe boyuncakırk sekiz saattir Çinlilere saldırıyor. Solunda yerinde sayan bir Porto Rico birliği, sağında ise Amerikalı zencilerin 25. Alayı, o da duraklamış…

Bu metnin yapı unsurları ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A
Anlatıcı: Hâkim
B
Zaman: Şafak vakti
C
Mekân: Porto Rico
D
Şahıs Kadrosu: Demir Çukurcalı, telsiz eri ve ordu birlikleri
E
Olay: Çinlilere karşı verilen mücadele
Soru 9

Hikâye ve romandaki olay örgüsünün gelişmesinde, şu veya bu istikamette şekillenmesinde birinci derecede rol oynayan yapı unsuru kahramanlardır. Çoğu zaman eser bu kahramanın yapıp etmeleri ya da zihninde cereyan eden fikirler etrafında şekillenir. Yine eserde ele alınan çatışmaların gerçekleşmesinde de asli etken kahramandır.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A
Anlatmaya bağlı metinlerde çatışma unsurunun öneminden
B
Roman ve hikâye türleri arasındaki temel farklılıktan
C
Anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapı unsurlarından
D
Roman ve hikâyelerin şekillenmesinde şahıs kadrosunun etkisinden
E
Kahraman anlatıcı bakış açısını tercih etmenin avantajlarından
Soru 10

— Mustafa Kemal’le beraber mi gittindi sen? Yedinci Ordu’ya?

— Hayır, ben başından beri Filistin’deydim. Bir ara, Çanakkale’ye geldi bizim batarya. Seddülbahir’e… İkinci Kirte Savaşları yeni bitmişti. Biz 10 Mayıs’ta vardık! 20 Aralık’ta çekildi düşman.

On on beş kelimeyle anlattı Cemil Çanakkale’yi. Oysa 55127 şehit verdik biz bu savaşlarda. 130 bini aşkın da yaralı…

Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sade bir dille yazılmıştır
B
Gerçek kişi, yer ve olaylardan söz edilmiştir.
C
Diyalog tekniği kullanılmıştır.
D
Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur.
E
Olay zamanı ile anlatma zamanı aynıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.