9. Sınıf – Edebiyat – Şiir / Ahenk Unsurları Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Ahenk Unsurları Sınav Soruları

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Ahenk Unsurları Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

Bu dizelerde aşağıdaki uyak türlerinden hangisi vardır?

A
Tunç uyak
B
Tam uyak
C
Cinaslı uyak
D
Zengin uyak
E
Yarım uyak
Soru 2

Gel gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti

Gül bülbüle bülbül güle yâr olmadı gitti

Bu dizelerde “ü” sesinin tekrarıyla ----, “l” sesinin tekrarıylada - - - - yapılarak ahenk pekiştirilmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki ahenk unsurlarından hangileri getirilmelidir?

A
ulama - asonans
B
iç kafiye - aliterasyon
C
asonans - aliterasyon
D
aliterasyon - asonans
E
redif - aliterasyon
Soru 3

Ben nice gözle nice denizle nice gazelle”

Rimle gördüm rimle bildim rimle yaşadım seni … Ama ben nice gözle nice denizle nice gazel

Lerimle gördüm lerimle bildim lerimle becerdim o işi

Bu şiir parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kafiye ve redif kullanılmamıştır.
B
Hece ölçüsüyle söylenmiştir
C
Duraklar yardımıyla ritmik bir söyleyiş kazanmıştır
D
Ulama yapılmıştır
E
Hece ve sözcük tekrarları söz konusudur
Soru 4

Zeynep bu güzellik var mı soyunda

Elvan elvan güller biter bağında

Arife gününde bayram ayında

Zeynep’im Zeynep’im Allı Zeynep’im

Beş köyün içinde şanlı Zeynep’im

Zeynep’e yaptırdım altından tarak

Tara zülüflerin bir yana bırak

Zeynep’e gidemem yollar pek ırak

Zeynep’im Zeynep’im Allı Zeynep’im

Beş köyün içinde şanlı Zeynep’im

Bu şiir parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Aşk ve özlem duyguları ön plandadır.
B
11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır
C
Dize ve sözcük tekrarı yoluyla ahenk güçlendirilmiştir
D
Üçüncü birimde tam kafiye kullanılmıştır
E
İkinci birimde redif yoktur.
Soru 5

I. Gelmiş dünyanın dört bir ucundan

Ayrı dilleri konuşur, anlaşırız

Yeşil dallarız dünya ağacından Gençlik denen bir millet var, ondanız.

II. Dinle bakalım, işitebilir misin

Türküsünü damların, bacaların

Yahut da karıncaların buğday taşıdıklarını Yuvalarına?

III. Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;

Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat...

IV. Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Ne çalar kimse kapım bâd-ı sabadan gayrı

V. Yücesinde namlı namlı karın var,

Seni yaylayacak zamanım dağlar!

Başından aşmağa yoktur takatim,

Kalmadı dizimde dermanım dağlar!

Numaralanmış şiir parçaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
III. parça hem ölçülü hem de kafiye ve rediflidir
B
IV. parçada ölçü vardır fakat kafiye ve redif yoktur
C
I. parçada kafiye ve redif vardır, ölçü yoktur
D
V. parça koşma tipinde kafiyelenmiştir
E
II. parçada ne kafiye ve redif ne de ölçü vardır
Soru 6

Hattum hisâbın bil didün gavgalara saldun beni

Zülfüm hayâlin kıl didün sevdâlara saldun beni

Bu şiir parçasında aşağıdaki ahenk unsurlarındanhangisi yoktur?

A
Kafiye
B
Ölçü
C
Ulama
D
Redif
E
İç kafiye
Soru 7

Devlet dahi sensin bana

Devran dahi sensin bana

Değdi bana senden bu aşk

Döndü yönüm senden yana

Dilber sana tatlı canım

Ditrer kamu etim tenim

Derdim bilen sensin benim

Derman nedir eyle bana

Bu şiir parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kafiye örgüsü aaba, ccca şeklindedir
B
8’li hece ölçüsü ile söylenmiştir.
C
Zengin kafiye vardır.
D
Sözcük tekrarı vardır.
E
Mısra başı kafiyesi kullanılmıştır.
Soru 8

Aşağıdaki şiir parçalarından hangisinde hem kafiye hem redif kullanılmıştır?

A
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk Soğuk bir mart sabahı buz tutuyor her soluk
B
Artık bahtın açıktır uzun etme arkadaş Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik ne savaş
C
Gün biter, sürü yatar, ve sararan bir ayla Çoban hicranlarını basar bağrına yayla
D
Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı
E
Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
Soru 9

Bir metinde belli bir ses ya da ses grubunun kullanılmaması üzerine oynanan oyunların geneline dünya edebiyatında “lipogram” adı verilmiştir. Lipogramın âşık tarzı şiir geleneğindeki şekli ise lebdeğmezdir. Lebdeğmez, içinde dudak ünsüzlerinin hiçbirinin bulunmadığı şiirlerdir.

Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi lebdeğmez özelliği göstermektedir?

A
Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara dağlara Olam bir yareli bülbül İnem bağlara bağlara
B
Nasıl söylesem bilmem, Ve anlatsam ne ile? Bu öyle bir duygu ki Gelmez kaleme, dile
C
Çıktım yücesine seyran eyledim Cebel önü çayır çimen görünür. Bir firkat geldi ki coştum ağladım Al yeşil bahçeli Kaman görünür
D
Oku cehaleti kökünden kazı Hazinedir sakla sen şu ikazı Tahsil görenlerin şaheser kozu Okul teri uyku teri değildir
E
Giderim yolum dağdır Bu ne meşeli bağdır Ben kazanam yar yesin Nice ki canım sağdır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.