9. Sınıf – Edebiyat – Şiir / Ahenk Unsurları Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Ahenk Unsurları Sınav Soruları

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Ahenk Unsurları Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ben gideyim yol gitsin ben gideyim yol gitsin

İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler

Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin

Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dize tekrarı yapılmıştır
B
Redife yer verilmiştir
C
7+7 şeklinde duraklanmıştır
D
Tam kafiye kullanılmıştır
E
14’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır
Soru 2

Biliyorum gölgede senin uyuduğunu

Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

Aşağıda numaralanmış ifadeler bu dizelerin ardına hangi sıra ile getirilirse ortaya sarmal uyak çıkar?

I. yumulmuş kirpiklerin

II. hazların aleminde

III. yüzünde bir tebessüm

IV. bu ağır öğle sonu

A
I - IV ve II - III
B
IV - I ve II - III
C
III - I ve IV - II
D
II - I ve III - IV
E
II - I ve IV - III
Soru 3

Aruz ölçüsü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Arap edebiyatında ortaya çıkmış olan bu sistem divan edebiyatının temel şiir veznidir.
B
Aruz kusurlarından biri olarak kabul edilen zihaf, açıkhecenin ölçüye uyması için uzatılarak okunmasıdır.
C
Dizelerin son heceleri daima kapalı kabul edilir.
D
Şiirde uzun veya kısa, kapalı veya açık hecelerinahenkli dizilimine dayanan bir ölçü sistemidir
E
Bu sistemde genel olarak ünlü ile biten heceler açık;ünsüz veya uzun ünlü ile biten heceler ise kapalı kabul edilir
Soru 4

Açıl bâgun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler

Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler

Bu beyitte aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi yoktur?

A
Asonans
B
Ölçü
C
Kafiye
D
Aliterasyon
E
Redif
Soru 5

Gözlerin gözlerin gözlerin,

gün gelecek gülüm, gün gelecek,

kardeş insanlar birbirine

senin gözlerinle bakacaklar gülüm,

senin gözlerinle bakacaklar.

Bu şiir parçasındaki ahengin sağlanmasında hangi unsur etkilidir?

A
Aliterasyon
B
Kelime tekrarı
C
Kafiye
D
Redif
E
Ölçü
Soru 6

Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapayalnız,

Gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervâsız

Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar!

İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.

Bu dizelerin ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ulama yapılmıştır.
B
Tam kafiye kullanılmıştır.
C
Açık ve akıcı bir dili vardır.
D
Redif yoktur
E
Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
Soru 7

Aşağıdaki şiir parçalarının hangisinde redif yoktur?

A
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu
B
‘Işk odı düşdi cânuma yakup beni yandurmaga Yidi deniz suyı yitmez susalıgum kandurmaga
C
Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden
D
Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar
E
Ben dost içün aglarısam gözüm yaşını kim sile Yaşum niçe dine benüm böyle ‘acâyib derdile
Soru 8

Cinaslı uyak, anlamları ayrı fakat yazılışları ve okunuşları aynı olan sözcük ve sözcük gruplarının dize sonlarında tekrarı ile oluşur.

Aşağıdaki dizelerden hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A
Kalem böyle çalınmıştır yazıma Yazım kışıma uymaz kışım yazıma
B
Bursa’da eski bir cami avlusu Avlusunda şakırdayan su
C
Geçti bir cenaze peşinde ömrün Bilmem varlığın neresi bugün
D
Zaman bugün bitecek gelmez yarın Bitti artık rahmeti bu diyarın
E
Bir zafer müjdesi burda her isim Yekpare bir anda gün, saat, mevsim
Soru 9

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri

Esip esip yâre değmeli değil

Ak elleri elvan elvan kınalı

Karadır gözleri sürmeli değil

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Serbest şiir örneğidir
B
Sözcük redif kullanılmıştır.
C
Sade bir dil kullanılmıştır.
D
Dörtlük nazım birimiyle söylenmiştir
E
Kelime tekrarı yapılmıştır.
Soru 10

Aşağıdaki şiir parçalarından hangisinde tunç uyak örneği vardır?

A
Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar
B
Veda ettim gençliğimin gamsız geçen rüyasına, Çıktım aşkın nihayeti bulunmayan sahrasına.
C
Uykuya varmak için bu hazin günde erken Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
D
Senin dudakların pembe Ellerin beyaz Al tut ellerimi bebek Tut biraz!
E
Rüyama başkası da giriyor zaman zaman Sen uyanık gördüğüm düşlerin içindesin
Soru 11

Karac’oğlan der ki çile çekilmez

Hozan tarlalara sümbül ekilmez

Sak yabancı ile başa çıkılmaz

İçinden sıdk ile yanan olmalı

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
6+5 şeklinde duraklanmıştır.
B
Kafiye örgüsü aaab şeklindedir.
C
11’li hece ölçüsü ile söylenmiştir
D
Tam kafiyelidir
E
Bir koşmanın son dörtlüğüdür
Soru 12

Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık;

Ey aşk! O gönüller sana mâl oldular artık;

Bu şiir parçasında aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi kullanılmamıştır?

A
Ölçü
B
Kafiye
C
Ulama
D
Kelime tekrarı
E
Redif
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.