9. Sınıf – Edebiyat – Şiir / Yapı – Dil – İçerik Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Yapı - Dil - İçerik Sınav Soruları

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Şiir / Yapı - Dil - İçerik Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsansız adalet olmaz

Adaletsiz insan olur mu?

Olur, olmaz olur mu!

Ama, olmaz olsun

Bu şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir çıkarım yapılmıştır.
B
Sade bir dile sahiptir
C
Söz oyunu yapılmıştır
D
Kardeşlik teması işlenmiştir.
E
Serbest tarzda söylenmiştir.
Soru 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinde imge kullanılmamıştır?

A
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı.
B
Canımın yongası, sevdiğim, Bir kaç gün çaldık ilkbahardan Geçtik yıllardır özlediğim Erguvan ışıklı kıyılardan
C
Ütüsüz bir pantolon kadar tedbirliyim tarihî bir gerçek kadar sıkılgan
D
Su gelir akar gider Taşları yıkar gider Dünya bir penceredir Her gelen bakar gider
E
Sen geldin benim deli köşemde durdun Bulutlar geldi üstünde durdu Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Soru 3

Aşağıdaki dizelerden hangisinin günlük dile yakın bir üslubu vardır?

A
Aşktı ellerimde bir uzak beyazlık Çocukları gibi eski zamanların. Her zaman gidilen bir yer mi yalnızlık Bir nehir ağar hep yaşamaya yakın
B
Bekliyorum Öyle bir havada gel ki, Vazgeçmek mümkün olmasın.
C
Altın kulelerden yine kuşlar Tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her Âlemlerimizden sefer eyler?
D
Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!
E
Denizlerden Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen Melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
Soru 4

Orada geçti benim güzel günlerim

O demleri anıp bugün inlerim

Destan-ı ömrümü okur dinlerim

İçimde oralı bir bülbül vardır

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Ümit
B
Aşk
C
Yalnızlık
D
Özlem
E
Pişmanlık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Ritmik ve armoniktir
B
Nesneldir.
C
Özlüdür.
D
Çok anlamlılık vardır.
E
Yan ve mecaz anlam yönünden güçlüdür
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına ait nazım türlerinden biri değildir?

A
Mersiye
B
Hicviye
C
Murabba
D
Naat
E
Tevhid
Soru 7

Anlatamam derdimi dertsiz insana

Derd çekmeyen dert kıymetin bilemez

Derdim bana derman imiş bilmedim

Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz

Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dert çekmenin değeri
B
Kişi sıkışmadan yardımın gelmeyeceği
C
Yardımseverlik duygusunun yitirilmiş olması
D
Yalnızlığın olumsuz etkiler
E
Her derdin bir dermanı olduğu
Soru 8

I. Kara gözlüm ben bu yerden gidersem

Al yerine kara bağlamaz mısın?

Ben yandım seninçin sen de yan desem

Sinen hicr od’una dağlamaz mısın?

II. Çaya indim çağlama

Kömür gözlüm ağlama

Ben buralı değilim

Bana meyil bağlama

Bu dizeler sırasıyla aşağıdaki nazım şekillerinden hangileriyle yazılmış olabilir?

A
Türkü - semaİ
B
Rubai - man
C
Varsağı - mani
D
Koşma - mani
E
Semai - türkü
Soru 9

I. Nice sultanları tahttan indirdi

Nicesinin gül benzini soldurdu

Nicelerin gelmez yola gönderdi

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

II. Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin;

Yitirmişsin neyin varsa birer birer.

Bir sağlık, bir sevinç, bir umut...

Onlar da neredeyse gitti gider.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bu şiir parçaları için benzer değildir?

A
Yapı
B
Sade dil
C
Edebî sanat
D
Karamsar tavır
E
Konu
Soru 10

Nazım tür ve şekilleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Şarkı belli bir ezgi ile söylenen anonim halk edebiyatı nazım şekillerindendir.
B
Divan edebiyatında her mısra veya beytin sonunda aynı ölçünün bir parçasıyla yazılmış birer kısa mısra bulunan şiirlere müstezat adı verilmektedir
C
Destanlar, hem Destan Dönemi’nin hem de İslami Dönem’in ortak ürünüdür
D
Türk edebiyatında kasideler çoğunlukla otuz üç ile doksan dokuz beyit arasında değişen bir uzunlukta düzenlenmiştir
E
İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizeli sone nazım şekli edebiyatımızda 19. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır
Soru 11

Aşağıdaki nazım şekil ve türlerinden hangileri içerik bakımından benzer bir özellik göstermektedir?

A
Sagu - ağıt - mersiye
B
Destan - semai - terkibibent
C
Muhammes - mani - fahriye
D
Kaside - şarkı - türkü
E
Koşuk - destan - gazel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.