9. Sınıf – Edebiyat – Tiyatro Sınav Soruları Çöz

9. Sınıf - Edebiyat - Tiyatro Sınav Soruları Çöz

Tebrikler - 9. Sınıf - Edebiyat - Tiyatro Sınav Soruları Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ERKEK: Biliyor musunuz, her yazarın bir yerde saklı bir konusu vardır. Bütün iş bulmaktır onu. Bir hamlede hem de. Onu buldu mu kurtulur ya da batar büsbütün. Benim konum da bu ışık, bu pencereydi. Öykümü bunun üstüne kurdum.

KADIN: Anladım. Siz, yazarsınız!

ERKEK: Belki de yazarım. Ama ömrümde bir satır olsun yazmadım. Yazmadığıma göre de bilinmez ki! Belki de yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük yazarı benim!

Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmıştır?

A
Tiyatro
B
Masal
C
Fabl
D
Roman
E
Hikâye
Soru 2

Tiyatroda kullanılan en temel anlatım teknikleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Tasvir - Geriye dönüş
B
Montaj - Kolaj
C
Diyalog - Monolog
D
Tahkiye - Özetleme
E
Leitmotiv - Bilinç akışı
Soru 3

Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve gösterişli konuşma.

Bu tanım aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisine aittir?

A
Tirat
B
Tuluat
C
Dekor
D
Perde
E
Süflör
Soru 4

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro örnekleri aşağıdaki edebî dönem veya toplulukların hangisinde verilmiştir?

A
Servetifünun Topluluğu
B
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
C
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
D
Fecriati Topluluğu
E
Millî Edebiyat Dönemi
Soru 5

Tiyatro ve edebiyat, insanlık tarihi kadar köklü ve yaygın iki farklı sanat dalıdır. Amaçları aynı olsa da bu amaca ulaşmada kullanılan araçları, temel unsurları, mahiyetleri ve nitelikleri farklı iki sanat türü. Zira edebiyat bir anlatma / işitme sanatıdır, tiyatro ise doğrudan doğruya sahne sanatı / gösteri sanatıdır. Edebiyatın kendisinden beklenen estetik hazzı yaratabilmedeki tek vasıtası dil iken tiyatronunki -dili kullanmakla birlikte- gösterme/ sahnelemedir. Bu açıdan tiyatroda asıl olan dramatizasyon, edebiyatta ise dille ifadedir.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiyatronun edebiyattan ayrılan yönü
B
Tiyatronun tarihî gelişimi
C
Tiyatronun önemi
D
Tiyatronun yapı unsurlar
E
Edebiyat ve tiyatronun ortak noktaları
Soru 6

BEKTAŞ AĞA — (Bağıra bağıra) Soğancı geldi. Sudan ucuz soğan, havadan ucuz soğan, yelden ucuz soğan. Ucuzcu geldi. Darıya, taşa; akşamdan kalmış aşa vereceğim. Haydin ha!

(Bu sırada karşıdan muhtar gelir. Herkes susar.)

MUHTAR —Kaça satıyorsun?

BEKTAŞ AĞA — Bir gödük arpaya bir okka.

MUHTAR — İyi, hoş amma ve lakin köyümüz sıkıntıdadır. Bize harman sonu veresiye ver.

BEKTAŞ AĞA — Senin güzel hatrın var. Peki olsun. Geldik bir kere.

(Köylüler arabanın etrafına toplanmışlardır. Muhtar, kâğıt kalem çıkarır. Soğancı tartar, o yazar. Bütün soğanı köylüler veresiye alırlar. Soğancı yavaş yavaş köyden uzaklaşır.)

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Diyalog dışındaki ayrıntılar için ayrıca bir açıklama yapılmıştır
B
Bir tiyatro metninden alınmıştır
C
Olayın gerçekleştiği mekân pazar yeridir.
D
Yöresel ifadeye yer verilmiştir
E
Bir hayat sahnesi gerçekçi bir dille sergilenmiştir
Soru 7

Roman ve hikâyede yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi tiyatroda genellikle bulunmaz?

A
Mekân
B
Zaman
C
Anlatıcı
D
Olay örgüsü
E
Şahıs kadrosu
Soru 8

Dram türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Üç birlik kuralına bağlı değildir.
B
Trajedi ve komedinin katı kurallarına karşıdır
C
Romantizm akımıyla birlikte Fransa’da ortaya çıkmıştır
D
Nazım ya da nesir şekilde yazılabilir.
E
Hayatın sadece acıklı yönlerini ele alır
Soru 9

Fransız İhtilali’nin edebiyattaki karşılığı olarak kabul edilecek bu edebî akım, klasisizmin aşırı kuralcılığına ve akılcılığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tesir alanlarından biri de Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosu olan bu akımda aklın yerini duygular almış, zıtlıklar önem kazanmıştır.

Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sembolizm
B
Realizm
C
Romantizm
D
Natüralizm
E
Hümanizm
Soru 10

Ahilleus: Demek sizin için zulmetmek töre?

Şeref, kılıç üşürmek ölülere?

Kıymak suçsuzlara, ağlaşanlara?

Agamemnon, bu mu yücelik Hellas için?

Nedir suçu kızların, kadınların bunda?

Denenir mi kılıcı kahramanların,

Çocukların, kadınların boynunda?

Asıl yiğitlik, o değil mi ki, insan

Uzatsın yoksullara, bahtsızlara eliyle

Kendi aşından, kendi azığından

Ve yücelsin şereflerin, en güzeliyle?

Hayır, Agamemnon, ululuk değil dediğin!

Ve bu değil şeref veren savaşlara!

Yücelmez insanoğlu bastığı yerden

Ateş yağdırarak başlara!

Bu metin aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?

A
Parodi
B
Dram
C
Skeç
D
Trajedi
E
Vodvil
Soru 11

Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Konular günlük yaşamdan alınır.
B
Üç birlik kuralına uyulur
C
Mensur biçimde sahnelenir.
D
Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir
E
Her türlü olay sahnede canlandırılabilir.
Soru 12

Klasisizm akımının, üzerinde en etkili olduğu edebî tür aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
Tiyatro
B
Roman
C
Masal
D
Mektup
E
Öykü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

“9. Sınıf – Edebiyat – Tiyatro Sınav Soruları Çöz” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.