İngilizce Grammer (Dilbilgisi) Testler Çöz 17 – Tag questions soruları çöz - testdelisi.com

İngilizce Grammer (Dilbilgisi) Testler Çöz 17 – Tag questions soruları çöz

Türkçe'deki “değil mi, -de/-da, tamam mı" gibi ifadelerin karşılığıdır. Pek çok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir.  Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İngilizce boyutu önemli olan bir konudur. 

İngilizce' de “tag question“lar, Türkçe'de olduğu gibi yalnızca bir kelime ile yapılmamaktadır. Ancak mantığı anlaşıldıktan sonra çok basit bir konudur. Aşağıda konuyla ilgili detaylı açıklamalar ve dersin sonunda Tag Questions'ların tüm zamanlarla kullanımını gösteren bir tablo verilmiştir.

► …….değil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise Tag Question olumsuz; cümle olumlu ise Tag Question olumlu olur. Tag Question'ları doğru yapabilmek için, öncelikle asıl cümlenin zamanını anlayıp, sonra da bu cümlenin yardımcı fiilini cümlenin sonuna tam ters olarak (olumlu ise olumsuz, olumsuz ise olumlu) getirilmelidir.

Tag questions yada Diğer bir adıyla Question tag oluşturmak için yapmamız gereken tek şey düz bir cümle kurup sonrasında “,” virgül kullanıp cümlede kullandığımız yardımcı fiilin olumsuz halini kullanmaktır. Mavi renk= yardımcı fiil   Kırmızı renk= Cümlede kullanılan yardımcı fiilin olumuz hali. Altı çizili kelime= Özne yada özne zamiri-Subject Pronouns 1-You are a student, are’t you – Sen bir öğrencisin, değilmi? Yukarıda 1 numaralı örnekde To be fiilininin şimdiki halini (am,is,are) kullanarak karşımızdaki kişiye öğrenci olup olmadığını sorduk.  Burada değilmi demek için basitçe  yardımcı fiil olan “are” ın olumsuz hali olan aren’t + özne kullandık. 2-Ali’s father is very rich, isn’t he?- Alin’in babası çok zengin, değilmi/demi? 2 numaralı cümlede yardımcı fiil is . İs ‘in olumuz hali isn’t olduğuna göre, kurdumuz olumlu cümlenin arkasına bir virgül ekleyip isn’t + alinin babasının özne zamiri hali olan “he” kullandık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.