İngilizce Grammer (Dilbilgisi) Testler Çöz 21 - İngilizce Bağlaç Testi - testdelisi.com

İngilizce Grammer (Dilbilgisi) Testler Çöz 21 – İngilizce Bağlaç Testi

CONJUNCTIONS (İngilizce Bağlaçlar)

Conjunctions (Bağlaçlar), cümlede fiilleri, sıfatları, isimleri, zarfları bağladıkları gibi, cümleleri de bağlayan kelimelerdir.En çok kullanılanları şunlardır.

 COORDINATING CONJUNCTIONS (İngilizce Düzenleme Bağlaçları)

Coordinating Conjunctions, “for, and, nor, but, or, yet, so” kelimeleridir. Bunlar kelime veya kelime gruplarını veya iki cümleciği bağlayabilir. İki cümleciği bağladığında çoğu zaman bu bağlaçlardan önce virgül konulur.

  • And (ve)

“Ve” anlamında aynı yönde kelimeleri ve cümleleri bağlamak için kullanılır. Cümleleri bağladığında paralellik arzeden eylemleri, birbirinden sonra olan eylemleri, bir eylemin sonucu olan diğer eylemi eklemek için kullanılabilir.

I like basketball and volleyball.

(Ben basketbol ve voleybolu severim)

He opened the window and took a deep breath.

(Pencereyi açtı ve derin bir nefes aldı.)

John dropped the vase and her father shouted at him.

(John vazoyu düşürdü ve babası ona bağırdı)

His office is far, and he has to walk for minutes.

(Ofisi uzak ve dakikalarca yürümesi gerek)

And, Türkçedeki gibi listenin son maddesinden önce kullanılabilir. Bu kullanımda and’den önce virgül konulması isteğe bağlıdır. Özellikle son iki maddenin birleşik bir isim (fish and chips gibi) olmadığı belirtilmek istenirse and’den önce virgül konulur.

There is a pencil, a book, an eraser, and a pen in my bag.

(Çantamda kurşun kalem, kitap, silgi ve kalem var)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.