9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan – 1

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimine en çok hangi bilim dalı fayda sağlamaktadır?

A
Paleografya
B
Arkeoloji
C
Kronoloji
D
Filoloji
E
Nümizmatik
Soru 2

Tarih Öncesi Çağlardan hangisi diğerlerine göre daha uzun sürmüştür?

A
Demir Çağı
B
Eski Taş Çağı
C
Bakır Çağı
D
Orta Taş Çağı
E
Yeni Taş Çağı
Soru 3

Tarih Öncesi Çağlar’da Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarımburgaz
B
Macunçay
C
Karain
D
Belbaşı
E
Beldibi
Soru 4

“Uygarlık” kavramını, “Kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanlığın ortak malı olma
B
Yalnızca bilim teknik değerlerini içine alma
C
Kısa süre içinde oluşma
D
Bir milletin gelişimini ifade etme
E
Dar bir sosyal çevreye hitap etme
Soru 5

Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında,

I. Ticaret

II. Savaş

III. Göç

yollarından hangileri etkilidir?

A
I ve III.
B
Yalnız I.
C
I ve II.
D
Yalnız II
E
I, II ve III.
Soru 6

I. Siyasi otorite,

II. Ekonomi,

III. Coğrafi koşul

Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A
I ve III.
B
Yalnız I.
C
I ve II.
D
I, II ve III.
E
Yalnız II.
Soru 7

Tarihçiler, insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A
Tekerleğin icadı
B
Ateşin bulunması
C
Madenlerin eritilmesi
D
Atın evcilleştirilmesi
E
Yazının icadı
Soru 8

Eski çağ toplumlarının bazıları, aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirleri yaşamıştır.

Aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirlerin yaşanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
İleri bir toplum ile etkileşim yaşanılması
B
Kral Yolu’nda ticaret hayatının gelişmesi
C
Yazılı belgelerin dikkate alınması
D
Toplumların yönetim şekillerinin farklı olması
E
Askeri niteliklerde çeşitlilik olması
Soru 9

İlkçağ Uygarlıkları aşağıdaki yerlerden hangisini öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır?

A
Geçitler
B
Dağ etekleri
C
Ticaret yolları
D
Nehir kenarları
E
Yaylalar
Soru 10

Tarih öğretiminde, kolaylaştırma teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir
B
Araştırmalarda belgelerden yararlanılabilinir
C
Anlatılan olayın mekanı belirtilebilir
D
Tarihçi olayları kendi şartlarına göre değerlendirebilir
E
Konular zamana göre sınıflandırılabilir.
Soru 11

Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
İlk kez yiyeceklerini muhafaza etmek için toprak kaplar yapılmıştır.
B
Altın ve gümüşten ilk kez süs eşyaları yapılmıştır.
C
İlk kez köyler kurularak yerleşik hayat başlamıştır
D
Köpek, at, koyun gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
E
Toprak işlenerek ilk kez tarıma geçilmiştir.
Soru 12

Türkiye’de,

I. İlk köy yerleşimi

II. İlk insan yerleşimi

III. İlk şehir yerleşimi

verilen özelliklere ait yerleşim yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Çatalhöyük – Çayönü – Yarımburgaz
B
Çatalhöyük – Yarımburgaz – Çayönü
C
Sakçagözü – Çayönü – Yarımburgaz
D
Çayönü – Çatalhöyük – Yarımburgaz
E
Çayönü – Yarımburgaz – Çatalhöyük
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.