9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan – 1

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarih Öncesi Çağlardan hangisi diğerlerine göre daha uzun sürmüştür?

A
Eski Taş Çağı
B
Demir Çağı
C
Orta Taş Çağı
D
Yeni Taş Çağı
E
Bakır Çağı
Soru 2

Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında,

I. Ticaret

II. Savaş

III. Göç

yollarından hangileri etkilidir?

A
Yalnız II
B
I ve III.
C
Yalnız I.
D
I, II ve III.
E
I ve II.
Soru 3

I. Siyasi otorite,

II. Ekonomi,

III. Coğrafi koşul

Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A
Yalnız II.
B
Yalnız I.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
E
I ve II.
Soru 4

Türkiye’de,

I. İlk köy yerleşimi

II. İlk insan yerleşimi

III. İlk şehir yerleşimi

verilen özelliklere ait yerleşim yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Çayönü – Yarımburgaz – Çatalhöyük
B
Çatalhöyük – Çayönü – Yarımburgaz
C
Çayönü – Çatalhöyük – Yarımburgaz
D
Sakçagözü – Çayönü – Yarımburgaz
E
Çatalhöyük – Yarımburgaz – Çayönü
Soru 5

“Uygarlık” kavramını, “Kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa süre içinde oluşma
B
Dar bir sosyal çevreye hitap etme
C
Yalnızca bilim teknik değerlerini içine alma
D
Bir milletin gelişimini ifade etme
E
İnsanlığın ortak malı olma
Soru 6

Tarihçiler, insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A
Madenlerin eritilmesi
B
Tekerleğin icadı
C
Atın evcilleştirilmesi
D
Yazının icadı
E
Ateşin bulunması
Soru 7

Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimine en çok hangi bilim dalı fayda sağlamaktadır?

A
Kronoloji
B
Paleografya
C
Filoloji
D
Arkeoloji
E
Nümizmatik
Soru 8

Tarih öğretiminde, kolaylaştırma teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Araştırmalarda belgelerden yararlanılabilinir
B
Anlatılan olayın mekanı belirtilebilir
C
Tarihçi olayları kendi şartlarına göre değerlendirebilir
D
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir
E
Konular zamana göre sınıflandırılabilir.
Soru 9

Tarih Öncesi Çağlar’da Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beldibi
B
Yarımburgaz
C
Macunçay
D
Belbaşı
E
Karain
Soru 10

Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
İlk kez yiyeceklerini muhafaza etmek için toprak kaplar yapılmıştır.
B
Toprak işlenerek ilk kez tarıma geçilmiştir.
C
Altın ve gümüşten ilk kez süs eşyaları yapılmıştır.
D
Köpek, at, koyun gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
E
İlk kez köyler kurularak yerleşik hayat başlamıştır
Soru 11

Eski çağ toplumlarının bazıları, aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirleri yaşamıştır.

Aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirlerin yaşanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Yazılı belgelerin dikkate alınması
B
Kral Yolu’nda ticaret hayatının gelişmesi
C
İleri bir toplum ile etkileşim yaşanılması
D
Askeri niteliklerde çeşitlilik olması
E
Toplumların yönetim şekillerinin farklı olması
Soru 12

İlkçağ Uygarlıkları aşağıdaki yerlerden hangisini öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır?

A
Dağ etekleri
B
Yaylalar
C
Nehir kenarları
D
Geçitler
E
Ticaret yolları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.