9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1 - testdelisi.com

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan – 1

9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1

Tebrikler - 9. Sınıf -Tarih Konu Testleri Çöz- Kadim Dünyada İnsan - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Siyasi otorite,

II. Ekonomi,

III. Coğrafi koşul

Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A
I ve III.
B
Yalnız I.
C
Yalnız II.
D
I, II ve III.
E
I ve II.
Soru 2

Türkiye’de,

I. İlk köy yerleşimi

II. İlk insan yerleşimi

III. İlk şehir yerleşimi

verilen özelliklere ait yerleşim yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Sakçagözü – Çayönü – Yarımburgaz
B
Çatalhöyük – Yarımburgaz – Çayönü
C
Çatalhöyük – Çayönü – Yarımburgaz
D
Çayönü – Yarımburgaz – Çatalhöyük
E
Çayönü – Çatalhöyük – Yarımburgaz
Soru 3

Tarihçiler, insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A
Madenlerin eritilmesi
B
Atın evcilleştirilmesi
C
Yazının icadı
D
Ateşin bulunması
E
Tekerleğin icadı
Soru 4

Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında,

I. Ticaret

II. Savaş

III. Göç

yollarından hangileri etkilidir?

A
I ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız II
D
I, II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 5

Tarih Öncesi Çağlar’da Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macunçay
B
Karain
C
Yarımburgaz
D
Belbaşı
E
Beldibi
Soru 6

Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimine en çok hangi bilim dalı fayda sağlamaktadır?

A
Arkeoloji
B
Nümizmatik
C
Filoloji
D
Kronoloji
E
Paleografya
Soru 7

Tarih öğretiminde, kolaylaştırma teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Tarihçi olayları kendi şartlarına göre değerlendirebilir
B
Konular zamana göre sınıflandırılabilir.
C
Anlatılan olayın mekanı belirtilebilir
D
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir
E
Araştırmalarda belgelerden yararlanılabilinir
Soru 8

Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
İlk kez yiyeceklerini muhafaza etmek için toprak kaplar yapılmıştır.
B
İlk kez köyler kurularak yerleşik hayat başlamıştır
C
Altın ve gümüşten ilk kez süs eşyaları yapılmıştır.
D
Toprak işlenerek ilk kez tarıma geçilmiştir.
E
Köpek, at, koyun gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
Soru 9

Eski çağ toplumlarının bazıları, aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirleri yaşamıştır.

Aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirlerin yaşanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
İleri bir toplum ile etkileşim yaşanılması
B
Yazılı belgelerin dikkate alınması
C
Kral Yolu’nda ticaret hayatının gelişmesi
D
Askeri niteliklerde çeşitlilik olması
E
Toplumların yönetim şekillerinin farklı olması
Soru 10

Tarih Öncesi Çağlardan hangisi diğerlerine göre daha uzun sürmüştür?

A
Bakır Çağı
B
Demir Çağı
C
Yeni Taş Çağı
D
Orta Taş Çağı
E
Eski Taş Çağı
Soru 11

İlkçağ Uygarlıkları aşağıdaki yerlerden hangisini öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır?

A
Yaylalar
B
Geçitler
C
Dağ etekleri
D
Nehir kenarları
E
Ticaret yolları
Soru 12

“Uygarlık” kavramını, “Kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa süre içinde oluşma
B
Dar bir sosyal çevreye hitap etme
C
İnsanlığın ortak malı olma
D
Bir milletin gelişimini ifade etme
E
Yalnızca bilim teknik değerlerini içine alma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

TEST – 1 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1)
TEST – 2 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2)
TEST – 3 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3)
TEST – 4 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4)
TEST – 5 (Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5)
TEST – 6 (Kadim Dünyada İnsan – 1)
TEST – 7 (Kadim Dünyada İnsan – 2)
TEST – 8 (Kadim Dünyada İnsan – 3)
TEST – 9 (Kadim Dünyada İnsan – 4)
TEST – 10 (Kadim Dünyada İnsan – 5)
TEST – 11 (Kadim Dünyada İnsan – 6)
TEST – 12 (Kadim Dünyada İnsan – 7)
TEST – 13 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 1)
TEST – 14 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 2)
TEST – 15 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 3)
TEST – 16 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 4)
TEST – 17 (İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – 5)
TEST – 18 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 1)
TEST – 19 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 2)
TEST – 20 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 3)
TEST – 21 (İslam Medeniyeti'nin Doğuşu – 4)
TEST – 22 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 1)
TEST – 23 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 2)
TEST – 24 (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşme – 3)

İlgili Diğer Testler

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 1

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 2

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 3

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 4

Teste Başla

9. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz- Tarih ve Tarih Yazıcılığı – 5

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.