11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı ile ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?

A
TBMM ile İstanbul Hükümetinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak
B
Yumuşatılmış Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye onaylatmak
C
Askerî başarısızlıkları diplomatik yollarla telafi etmek
D
Yunan ordularının toplanabilmesi için zaman kazandırmak
E
Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak
Soru 2

Sevr Antlaşması’nı Türk milletine kabul ettirmek için Yunanlıları destekleyerek Anadolu’yu işgale yönlendiren İtilaf Devletleri, Türklerin kararlılığı karşısında Sevr’i yumuşatarak kabul ettirmek için teklif yapmaya mecbur kalmışlardır.

Bu duruma sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. İnönü Savaşı
B
II. İnönü Savaşı
C
Başkomutanlık Savaşı
D
Büyük Taarruz
E
Eskişehir-Kütahya Savaşları
Soru 3

Sovyet Rusya’nın I. İnönü Savaşı sonrasında Millî Mücadele’ye destek vermesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Güney sınırlarını güvence altına almak istemesi
B
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
C
İtilaf Devletleriyle ilişkilerinin gergin olması
D
Ekonomik desteğe ihtiyaç duyması
E
I. İnönü Zaferi’nin kazanılması
Soru 4

I. Çerkez Ethem’in isyan etmesi

II. İtilaf Devletleri isteklerinin TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi

III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi

Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?

A
II ve III.
B
I ve II.
C
Yalnız I.
D
I, II ve III.
E
Yalnız II.
Soru 5

Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar gelmesi halkın ve ordunun moralini bozduğu gibi TBMM’de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istedilerse de bu fikir kabul edilmedi. Düşman karşısında cephede vakit kaybetmeden en seri, en doğru kararları almanın, meclisin yetkilerini anında kullanmakla mümkün olduğu fikri ön plana çıktı.

Bu fikir doğrultusunda TBMM’de nasıl bir karar verilmiştir?

A
Batı Cephesi Komutanlığına İsmet İnönü atanmıştır
B
Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir
C
İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur
D
Tekalifimilliye Emirleri yayımlanmıştır
E
Ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmiştir
Soru 6

TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Kuvayımilliye birlikleri ile Yunanlıların ilerleyişinin durdurulamaması
B
Kuvayımilliye’nin işgalden kurtardıkları yerlerde bağımsızlıklarını ilan etmeleri
C
Kuvayımilliye’nin belli bir otoriteye bağlı olmaması
D
Kuvayımilliye’nin eğitim, disiplin ve harp sanatından yoksun olması
E
Türk vatanının düşman işgalinden kurtarılmak istenmesi
Soru 7

Misakımillî’den ilk taviz Moskova Antlaşması ile verilmiştir.

Antlaşmanın maddelerinden hangisi bu duruma kanıt oluşturur?

A
İki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır
B
Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir
C
Rusya, önceki antlaşmaları Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla tanıyacaktır
D
Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan tüm antlaşmalar geçersiz sayılacaktır
E
Boğazların rejimi Türkiye’nin egemenlik hakları korunmak şartıyla düzenlenecektir.
Soru 8

Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?

A
Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır
B
Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır
C
Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir
D
Batum Gürcistan’a verilecektir
E
Rusya Misakımillî’yi tanıyacaktır
Soru 9

“Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal’in vatanın düşman işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddütü bulunmuyordu. Kurtuluştan sonraki mücadelenin daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal, bir yandan düşman orduları ile savaşırken, diğer yandan sosyal ve kültürel kalkınmanın ve yeni Türk Devleti’nin hazırlıklarını yapıyordu.

Yunanlılarla Kütahya - Eskişehir Savaşları devam ederken, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maarif Kongresinin toplanması
B
Hâkimiyetimilliye Gazetesi’nin çıkarılması
C
İzmir İktisat Kongresinin toplanması
D
Anadolu Ajansının kurulması
E
TBMM’nin açılması
Soru 10

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;

I. Çerkez Ethem isyanının bastırılması,

II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

III. 1921 Anayasası’nın kabulü,

IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansına davet etmesi

gelişmelerinden hangileri TBMM’nin huhuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız IV.
B
I ve III.
C
I, III ve IV.
D
II ve IV.
E
Yalnız I.
Soru 11

Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman kazanmak için Yunanlılara ateşkes teklif etmek
B
Ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlayarak güvenlik hattı oluşturmak
C
Tüm güçleri bir araya getirerek topyekün saldırıya geçmek
D
İstanbul Hükümeti ile anlaşarak düşmanı iki ateş arasında bırakmak
E
Başkenti daha güvenli bir yere taşımak
Soru 12

Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa devletidir. Misakımillî sınırlarını tanımış, Kurtuluş Savaş sürecinde TBMM’ye ekonomik destek sağlamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Fransa
C
İtalya
D
Afganistan
E
Rusya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.