11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.

Buna göre;

I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.

II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.

III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Yalnız III.
B
Yalnız I.
C
I ve II.
D
II ve III.
E
Yalnız II.
Soru 2

Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eskişehir - Kütahya Savaşı
B
II. İnönü Savaşı
C
Başkomutanlık Muharebesi
D
I. İnönü Savaşı
E
Sakarya Savaşı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?

A
Fransızların Misakımillî’yi tanıması
B
Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
C
Ermenilerle işbirliği yapması
D
İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
E
TBMM’yi resmen tanıması
Soru 4

Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Gümrü - Ankara
B
Gümrü - Lozan
C
Moskova - Mudanya
D
Ankara - Moskova
E
Lozan - Mudanya
Soru 5

I. Siyasi tartışmalar

II. Güçler birliğinin uygulanması

III. Saltanatın kaldırılması

IV. Diplomatik başarılar

V. İsyanların bastırılması

Yukarıdakilerden hangisi TBMM’nin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir?

A
IV
B
I
C
III
D
V
E
II
Soru 6

Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayimilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağır kış şartlarının düşmanı yıldıracağını düşünmeleri
B
Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
C
Direniş için yeterli maddi kaynaklarının olmaması
D
Halkın padişahın kendilerini kurtaracağına inanmaları
E
Kuvayimilliye’nin başarılı olacağına inanılmaması
Soru 7

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;

I. Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,

II. Milliyetçilik akımının etkisi,

III. General Harbord raporunun hazırlanması

verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II.
B
I, II ve III.
C
II ve III.
D
I ve II.
E
Yalnız I.
Soru 8

İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümetinin emirlerine uymasını bildirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Millî Mücadele’ye katılım azalmıştır.
B
Ulus iradesine saygı duyulmamıştır.
C
Meclisin kararları İtilaf Devletlerinin çıkarlarına aykırıdır.
D
İstanbul Hükümeti baskı altındadır.
E
Osmanlı tehdit altındadır.
Soru 9

Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır?

A
İtalyanlar - İngilizler - Ruslar
B
Fransızlar - Yunanlılar - Ermeniler
C
Fransızlar - Ermeniler - Ruslar
D
Yunanlılar - Fransızlar - Ruslar
E
İtalyanlar - Fransızlar - İngilizler
Soru 10

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazım Karabekir
B
Rauf Orbay
C
Fethi Okyar
D
İsmet İnönü
E
Enver Paşa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Fransa ile TBMM Hükümeti arasındaki savaş durumunun sona ermesi
B
İngiltere’nin Batı Cephesi’nde Yunanlılara desteğinin sona ermesi
C
Hatay için özel bir yönetim oluşturulması
D
Fransa’nın TBMM Hükümeti’ni resmen tanıması
E
Hatay dışında bugünkü Türkiye - Suriye sınırlarının çizilmesi
Soru 12

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Rusya ile İngiltere’nin çıkarları birbiriyle örtüşmüştür
B
Yabancı devletler, Ermenileri kendi çıkarları için kullanmak istemiştir
C
Ermeni sorununun ortaya çıkmasında iç etkenler daha etkili olmuştur
D
Ermeni sorunu Rusya’nın savaştan çekilmesi ile sona ermiştir
E
Rusya ve İngiltere, iç ve dış işlerinde bağımsız bir Ermeni Devleti istemiştir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.