11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enver Paşa
B
İsmet İnönü
C
Kazım Karabekir
D
Fethi Okyar
E
Rauf Orbay
Soru 2

Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Gümrü - Lozan
B
Lozan - Mudanya
C
Ankara - Moskova
D
Moskova - Mudanya
E
Gümrü - Ankara
Soru 3

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;

I. Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,

II. Milliyetçilik akımının etkisi,

III. General Harbord raporunun hazırlanması

verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve II.
B
Yalnız II.
C
I, II ve III.
D
Yalnız I.
E
II ve III.
Soru 4

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Rusya ile İngiltere’nin çıkarları birbiriyle örtüşmüştür
B
Rusya ve İngiltere, iç ve dış işlerinde bağımsız bir Ermeni Devleti istemiştir
C
Yabancı devletler, Ermenileri kendi çıkarları için kullanmak istemiştir
D
Ermeni sorunu Rusya’nın savaştan çekilmesi ile sona ermiştir
E
Ermeni sorununun ortaya çıkmasında iç etkenler daha etkili olmuştur
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
İngiltere’nin Batı Cephesi’nde Yunanlılara desteğinin sona ermesi
B
Fransa ile TBMM Hükümeti arasındaki savaş durumunun sona ermesi
C
Hatay dışında bugünkü Türkiye - Suriye sınırlarının çizilmesi
D
Hatay için özel bir yönetim oluşturulması
E
Fransa’nın TBMM Hükümeti’ni resmen tanıması
Soru 6

Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır?

A
İtalyanlar - Fransızlar - İngilizler
B
İtalyanlar - İngilizler - Ruslar
C
Yunanlılar - Fransızlar - Ruslar
D
Fransızlar - Yunanlılar - Ermeniler
E
Fransızlar - Ermeniler - Ruslar
Soru 7

Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakarya Savaşı
B
Başkomutanlık Muharebesi
C
II. İnönü Savaşı
D
I. İnönü Savaşı
E
Eskişehir - Kütahya Savaşı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?

A
İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
B
Fransızların Misakımillî’yi tanıması
C
TBMM’yi resmen tanıması
D
Ermenilerle işbirliği yapması
E
Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
Soru 9

İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümetinin emirlerine uymasını bildirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
İstanbul Hükümeti baskı altındadır.
B
Meclisin kararları İtilaf Devletlerinin çıkarlarına aykırıdır.
C
Ulus iradesine saygı duyulmamıştır.
D
Osmanlı tehdit altındadır.
E
Millî Mücadele’ye katılım azalmıştır.
Soru 10

Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayimilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın padişahın kendilerini kurtaracağına inanmaları
B
Ağır kış şartlarının düşmanı yıldıracağını düşünmeleri
C
Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
D
Kuvayimilliye’nin başarılı olacağına inanılmaması
E
Direniş için yeterli maddi kaynaklarının olmaması
Soru 11

I. Siyasi tartışmalar

II. Güçler birliğinin uygulanması

III. Saltanatın kaldırılması

IV. Diplomatik başarılar

V. İsyanların bastırılması

Yukarıdakilerden hangisi TBMM’nin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir?

A
II
B
III
C
I
D
IV
E
V
Soru 12

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.

Buna göre;

I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.

II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.

III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
Yalnız III.
E
Yalnız II.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.