11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakarya Savaşı
B
Başkomutanlık Muharebesi
C
I. İnönü Savaşı
D
Eskişehir - Kütahya Savaşı
E
II. İnönü Savaşı
Soru 2

Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır?

A
İtalyanlar - İngilizler - Ruslar
B
Fransızlar - Yunanlılar - Ermeniler
C
İtalyanlar - Fransızlar - İngilizler
D
Yunanlılar - Fransızlar - Ruslar
E
Fransızlar - Ermeniler - Ruslar
Soru 3

Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Ankara - Moskova
B
Gümrü - Ankara
C
Moskova - Mudanya
D
Gümrü - Lozan
E
Lozan - Mudanya
Soru 4

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.

Buna göre;

I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.

II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.

III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
I ve II.
B
Yalnız II.
C
Yalnız I.
D
Yalnız III.
E
II ve III.
Soru 5

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmet İnönü
B
Fethi Okyar
C
Rauf Orbay
D
Kazım Karabekir
E
Enver Paşa
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Hatay için özel bir yönetim oluşturulması
B
İngiltere’nin Batı Cephesi’nde Yunanlılara desteğinin sona ermesi
C
Fransa’nın TBMM Hükümeti’ni resmen tanıması
D
Hatay dışında bugünkü Türkiye - Suriye sınırlarının çizilmesi
E
Fransa ile TBMM Hükümeti arasındaki savaş durumunun sona ermesi
Soru 7

İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümetinin emirlerine uymasını bildirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Osmanlı tehdit altındadır.
B
İstanbul Hükümeti baskı altındadır.
C
Ulus iradesine saygı duyulmamıştır.
D
Millî Mücadele’ye katılım azalmıştır.
E
Meclisin kararları İtilaf Devletlerinin çıkarlarına aykırıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?

A
Ermenilerle işbirliği yapması
B
İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
C
TBMM’yi resmen tanıması
D
Fransızların Misakımillî’yi tanıması
E
Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
Soru 9

I. Siyasi tartışmalar

II. Güçler birliğinin uygulanması

III. Saltanatın kaldırılması

IV. Diplomatik başarılar

V. İsyanların bastırılması

Yukarıdakilerden hangisi TBMM’nin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir?

A
I
B
III
C
IV
D
II
E
V
Soru 10

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;

I. Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,

II. Milliyetçilik akımının etkisi,

III. General Harbord raporunun hazırlanması

verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve II.
B
Yalnız II.
C
I, II ve III.
D
II ve III.
E
Yalnız I.
Soru 11

Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayimilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direniş için yeterli maddi kaynaklarının olmaması
B
Ağır kış şartlarının düşmanı yıldıracağını düşünmeleri
C
Kuvayimilliye’nin başarılı olacağına inanılmaması
D
Halkın padişahın kendilerini kurtaracağına inanmaları
E
Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
Soru 12

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Rusya ve İngiltere, iç ve dış işlerinde bağımsız bir Ermeni Devleti istemiştir
B
Ermeni sorunu Rusya’nın savaştan çekilmesi ile sona ermiştir
C
Rusya ile İngiltere’nin çıkarları birbiriyle örtüşmüştür
D
Ermeni sorununun ortaya çıkmasında iç etkenler daha etkili olmuştur
E
Yabancı devletler, Ermenileri kendi çıkarları için kullanmak istemiştir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.