11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 2 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 2

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz - Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bölgesel amaçlarla kurulan millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk adı altında birleştirilmeleri kararı nerede alınmıştır?

A
Sivas
B
Erzurum
C
Amasya
D
Havza
E
Ankara
Soru 2

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin yapacakları iş- gallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır?

A
Anadolu sınırları dışında kalan Osmanlı subayları ve askerleri İtilaf Devletlerine teslim olacaktır
B
Devlet makamlarının haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve haberleşme istasyonları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
C
Türk ordusunun sınırların denetlenmesi ve iç güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sayıdan fazla olan askerleri terhis edilecektir
D
Toros tünelleri ve demir yolu ağları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
E
İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa, istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir
Soru 3

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı Devleti zor durumda kalarak İtilaf Devletlerinden ateşkes isteğinde bulundu. Osmanlı Devleti’nin ateşkese mecbur olmasında Almanya’dan gerekli yardımın alınamamış olması, Trakya ve İstanbul’un, olası bir Yunan saldırısına karşı açık hâle gelmiş olması etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerinden ateşkes isteğinde bulunmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
B
Manda ve himaye fikrinin ortaya çıkması
C
Almanya ve Avusturya ile olan bağlantının kesilmesi
D
Irak ve Filistin cephelerinde yenilgilerin alınması
E
Wilson İlkelerinin Osmanlı Devletini ilgilendiren maddelerinin olması
Soru 4

I. Mondros Ateşkes Anlaşması

II. İzmir’in işgal edilmesi

III. Azınlıkların faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?

A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
Yalnız I.
D
I ve II.
E
I ve III.
Soru 5

Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
TBMM’ye karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuştur
B
Ulusal bilinci uyandırmış ve mücadele ruhunu körüklemiştir
C
Yurdu işgallerden kurtarmıştır
D
Halka moral sağlamış ve kurtuluş umudunu güçlendirmiştir.
E
Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağı- nı göstermiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?

A
İtilaf Devletlerinden destek alan azınlıkların taşkınlıkları
B
Osmanlı hükümetinin işgalleri önlemekte yetersiz kalması
C
Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması
D
Yapılan işgallerin önlenememesi
E
TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi
Soru 7

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?

A
Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B
Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
C
Güvenli bir yer olan Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
D
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
E
Ulusal örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır
Soru 8

Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Erzurum Kongresi’nde millî sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir
B
Sivas Kongresi’nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir
C
Amasya Genelgesi’nde Millî Mücadele’nin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
D
Misakımillî kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir.
E
Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.
Soru 9

Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali geliş- memizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A
Türk ülkesinin sınırlarının çizilmesi
B
Çağın teknolojisinin takip edilmesi
C
Azınlık haklarında eşitliğin gözetilmesi
D
Savaş durumuna son verilmesi
E
Kapitülasyonların kaldırılması
Soru 10

I. Amasya Genelgesi

II. Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I – II – III – IV
B
I – IV – III – II
C
I – III – II – IV
D
II – I – IV – III
E
II – III – IV – I
Soru 11

Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adı- na imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemal Paşa
B
İsmet İnönü
C
Rauf Orbay
D
Refet Bele
E
Ali Fuat paşa
Soru 12

Misakımillî kararlarının alındığı Son Osmanlı Meclisinin toplanmasında, daha önceki gelişmeler ve alınan kararlarının etkisi büyüktür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yapılan çalış- maların Misakımillî kararlarının alınmasında doğrudan katkısı yoktur?

A
Erzurum Kongresi
B
Amasya Görüşmeleri
C
Sivas Kongresi
D
TBMM’nin açılması
E
Amasya Genelgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.