11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 3 - testdelisi.com

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 3

Tebrikler - 11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz - Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Dünya Savaşın’dan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lozan Konferansı
B
Paris Konferansı
C
Mondros Görüşmeleri
D
Londra Konferansı
E
San Remo Konferansı
Soru 2

Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Padişah’ın imzalamaması
B
Mustafa Kemal’in karşı çıkması
C
Mebusan Meclisinin onayından geçmemesi
D
TBMM’nin onayından geçmemesi
E
Türk halkının istememesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

A
Anadolu Ajansı’nın kurulması
B
Hâkimiyetimilliye Gazetesi’nin çıkarılması
C
Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
D
Ankara müftüsünün fetva yayınlaması
E
Sivas Kongresinin toplanması
Soru 4

Hıyanetivataniye Kanunu ile geniş yetkilerle donatılmış olan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri meclis içinden seçiliyordu. İstiklal Mahkemelerinin verdiği kararlar kesindi.

Yukarıdaki bilgiye göre I.TBMM ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Olağanüstü şartlar nedeniyle mahkeme TBMM’den bağımsız hareket etmiştir.
B
Hıyanetivataniye Kanunu isyancıları bastırmada yeterli olmamıştır.
C
TBMM, kanunları yapma yetkisini mahkemeye bırakmıştır.
D
TBMM yargı görevini de üstlendiğinden mecliste “Güçler Birliği İlkesi” uygulanmıştır.
E
Yargı görevini yerine getirmede TBMM yetersiz kalmıştır.
Soru 5

I. Kurucu meclis olması

II. Güçler birliği ilkesini benimsemesi

III. Demokratik olması

Verilen özelliklerden hangileri I.TBMM’nin özelliklerindendir?

A
Yalnız I.
B
I, II ve III.
C
Yalnız II.
D
I ve II.
E
Yalnız III.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

A
Sivas Kongresinde birleştirilmeleri
B
Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
C
İşgallere karşı çıkmaları
D
Bağımsızlık duygusuyla kurulmaları
E
Bölgesel nitelikte olmaları
Soru 7

Amasya Genelgesi’nin

• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?

I. Kurtuluş Savaşı’nın sebebi ortaya konmuştur.

II. Millî Mücadele’nin amaç ve yöntemi belirlenmiştir.

III. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardır.

IV. Padişaha doğrudan tepki vardır.

A
I, II ve III.
B
II ve IV.
C
II, III ve IV.
D
I, III ve IV.
E
I ve II.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

A
Düzenli ordunun kurulması
B
Lozan Görüşmelerine başlanması
C
İstiklal Marşı’nın kabulü
D
Saltanatın kaldırılması
E
Lozan Antlaşması’nın onaylanması
Soru 9

Osmanlı Devleti 1878’de kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u 1918’de Brest Litovsk Anlaşması’yla Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen Ermeniler, Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMM’nin ilk askerî başarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920’de Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Ermeniler, Gümrü Anlaşması ile Doğu Anadolu’dan vazgeçmişlerdir
B
General Harbord Raporu Türklerin haklılığını ortaya koymuştur
C
TBMM’nin ilk askerî başarısı Doğu Cephesi’nde kazanılmıştır
D
Kurtuluş Savaşı’nda Ruslarla savaş yapılmıştır
E
İngilizler bölgeye Ermeniler yoluyla nüfuz etmeye çalışmıştır.
Soru 10

I. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

III. Amasya Görüşmesi

IV. Misakımillî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II - IV - I - III
B
III - IV - I - II
C
III - II - IV - I
D
IV - I - III - II
E
II - III - IV - I
Soru 11

Yapılan antlaşmada yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.” maddesiyle Sevr Antlaşması’nı reddeden ilk Avrupalı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Ermenistan
C
Fransa
D
İtalya
E
Rusya
Soru 12

M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtilaf Devletlerini oyalamak
B
“Millî İrade” kavramını başarıya ulaşmak için bir araç olarak kullanmak
C
Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını arttırmak
D
Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
E
İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -2
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler -3
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 1
11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Türk İnkılabı – 2

İlgili Diğer Testler

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – 1881’den 1919’a Mustafa Kemal-1

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz -Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Sınav Soruları Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 2

Teste Başla

11. Sınıf -Tarih Kazanım Testleri Çöz – Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – 3

Teste Başla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.